Visual Studio Team Foundation Server 2010

Visual Studio Team Foundation Server 2010 je platforma pre spoluprácu v rámci riešenia na správu životného cyklu aplikácie.

Popis: Visual Studio Team Foundation Server 2010 je platforma pre spoluprácu v rámci riešenia na správu životného cyklu aplikácie, ktorá pomáha organizáciám efektívne spravovať projekty vývoja softvéru počas celého životného cyklu IT. Team Foundation Server 2010 umožňuje, aby bol každý člen tímu aktívnejší, efektívnejšie spolupracoval a pritom budoval a zdieľal inštitucionálne znalosti, čo v dôsledku vedie k dodávkam kvalitnejšieho softvéru. Súčasti projektu a dáta pochádzajúce zo sledovania položiek určených na spracovanie, správy verzií, buildov a testovacích nástrojov sú uložené v dátovom sklade a široké možnosti zostáv ponúkajú historické trendy, plnú trasovateľnosť a pohľad v reálnom čase na kvalitu a pokrok v porovnaní s pôvodnými zámermi.

Ukázka grafického uživatelského rozhraní

Dôležitá novinka:

Visual Studio Team Foundation Server 2010 je zahrnutý vrátane jednej prístupovej licencie CAL do všetkých úrovní predplatného MSDN (až na MSDN OS a MSDN Embedded).

Visual Studio Team Foundation Server 2010

Hlavné vlastnosti a výhody

1

Efektívny tok dát v rámci celého tímu – Centrálne úložisko všetkých súčastí projektu znižuje straty času pri odovzdávaní úloh. Členovia tímu sa môžu sústrediť na svoje vlastné úlohy a nie na to, ak si ich odovzdávať navzájom medzi jednotlivými rolami.


2

Prehľad v reálnom čase – Výkonné reportovacie nástroje a dashboardy ponúkajú detailné prehľady, historické trendy a okamžitý prehľad o celkovom stave projektu. Metriky v reálnom čase dokážu včas varovať pred potenciálnymi problémami, na ktoré môžete proaktívne reagovať a na základe konkrétnych dát rozhodovať o úpravách postupu práce na projekte.


3

Plná trasovateľnosť požiadaviek – Medzi požiadavkami, položkami určenými na spracovanie a testovacími prípadmi je možné definovať vzťahy a podľa nich potom vyberať a vytvárať zostavy. Team Foundation Server 2010 prináša plnú trasovateľnosť a dovoľuje porovnávať pokrok a kvalitu s pôvodnými cieľmi projektu a s požiadavkami zákazníkov.


4

Porozumenie paralelnému vývoju – Niekedy sú operácie vetvenia a zlučovania také zložité, že je dosť ťažké im porozumieť a sledovať ich priebeh. Kombinácia časových a hierarchických pohľadov vám pomôže vďaka vizualizácii lepšie pochopiť, ako je zdrojový kód usporiadaný, a tým sa pre vás zjednoduší aj jeho údržba.


5

Prevencia porušených buildov – Nová funkcia „gated check-in“ pomáha tímom, ktoré pracujú na tej istej vetve, predísť vzniku porušených buildov, ktorých náprava je nákladná a časovo náročná. Kód je možné otestovať izolovane a až potom ho vrátiť do centrálneho úložiska.


6

Flexibilná automatizácia buildov – Buildy na báze Windows Workflow s funkciami ako build queuing (radenie do fronty) a build agent pooling (zdieľanie agentov) umožňujú tímom jednoducho prispôsobovať, spravovať a škálovať prostredie pre zostavovanie buildov.


7

Prispôsobenie veľkým spoločnostiam – Vďaka rozloženiu záťaže siete, podpore 64-bitových serverov a novým funkciám pre izoláciu kolekcie projektov môžu rozsiahle tímy škálovať inštalácie servera Team Foundation Server 2010 podľa svojich potrieb.


8

Podpora agilných procesov – So serverom Team Foundation Server 2010 môžu tímy jednoducho zaviesť metodológie pre agilný vývoj softvéru ako SCRUM. Nový Excel Agile Planning Workbook umožňuje používať Product Backlog na vytváranie a správu nevybavených záležitostí ohľadne produktov, na ohodnotenie rýchlosti tímu a na rozloženie projektu na jednotlivé iterácie. Podobne Iteration Backlog slúži na plánovanie iterácií a sledovanie pokroku.


9

Správa projektov a portfólia – Vďaka integrácii s produktmi Microsoft Project a Microsoft Office Project Server získajú obchodní partneri a správcovia projektu podrobný pohľad na stav nedokončených projektov, pochopia, ako prispievajú k plneniu potrieb podniku a lepšie rozpoznajú možnosti, ako zlepšiť existujúce procesy.


10

Zjednodušená inštalácia pre menšie tímy – Menšie tímy a samostatní programátori si môžu novo vybrať základnú inštaláciu; tak získajú výkon servera Team Foundation Server 2010 bez toho, aby sa museli trápiť s časovo aj priestorovo náročnou plnou inštaláciou.