Visual Studio Test Professional 2010

Visual Studio Test Professional 2010 je špecializovaný balík nástrojov pre odborníkov na zaistenie kvality, ktorý uľahčuje plánovanie testov a spúšťanie manuálnych testov.

Popis: Visual Studio Test Professional 2010 je špecializovaný balík nástrojov pre odborníkov na zaistenie kvality, ktorý prináša množstvo noviniek v oblasti plánovania testov a spúšťania manuálnych testov. Eliminuje straty času v priebehu celého životného cyklu aplikácie vďaka modulu Test Impact Analysis, podrobnému zaznamenávaniu závažných chýb a funkcii Fast Forward pre manuálne testovanie. Pomáha prelomiť bariéry medzi tímami testerov a programátorov a umožňuje im efektívnejšiu spoluprácu. Pri integrácii s aplikáciou Team Lab Management 2010 dokáže Test Professional 2010 rozšíriť svoju pôsobnosť na správu virtualizovaných laboratórnych prostredí a zrýchliť životné cykly vývoja a testovania.

Ukázka grafického uživatelského rozhraní
Visual Studio Test Professional 2010

Hlavné vlastnosti a výhody

1

Pevná väzba na životný cyklus aplikácie – Test Professional 2010 je previazaný s produktom Team Foundation Server, ktorý slúži ako platforma pre spoluprácu tímov. Testeri, programátori a analytici ho využívajú počas celého životného cyklu aplikácie pri plánovaní testov, spúšťaní manuálnych testov a sledovaní postupu testov.


2

Používateľské rozhranie orientované na úlohy – Používateľské rozhranie nástroja Microsoft Test and Lab Manager bolo navrhnuté s ohľadom na všestranne zameraných testerov. Pracovné oblasti na testovanie a na správu laboratórnych prostredí sú jasne oddelené. V každej z pracovných oblastí simulujú testovacie aktivity určitý pracovný postup – plánovanie, testovanie, vyhodnocovanie – a tak sa môžete sústrediť na konkrétnu úlohu.


3

Dôkladné archivovanie informácií o závažných chybách – Do záznamov o chybách sú automaticky zahrnuté diagnostické informácie: Trace Information, Event Log, Action Log, Network Emulation a System Information. Testeri môžu pripojiť snímky obrazoviek a videá. IntelliTrace® umožňuje pripojiť dokonca snímku celého prostredia, takže vývojári dokážu jednoducho a rýchlo reprodukovať zaznamenanú chybu a zistiť, ako k nej prišlo.


4

Fast Forward for Manual Testing – Zrýchľuje manuálne testovanie: môžete zaznamenať jednotlivé testovacie kroky tak, ako idú za sebou, prehrať záznam, ako by ste vykonávali tieto kroky manuálne a pokračovať až po požadovaný krok. Záznam je možné kedykoľvek pozastaviť a zaznamenané výsledky sa dajú opakovane použiť v regresných testoch rovnakého testovacieho prípadu.


5

Vylepšené spracovanie testov – Proces testovania je možné zefektívniť vytváraním testovacích plánov, testovacích balíkov a testovacích prípadov a ich prípadným vnáraním, čo vedie k čo najefektívnejšiemu a najlogickejšiemu usporiadaniu testov. Analytici a vedúci testov môžu začať s plánovaním testov už v skorých štádiách životného cyklu aplikácie, ako sú návrh architektúry a dizajn.


6

Diagnostický modul Test Impact Analysis – Test Professional 2010 má vstavaný modul na zber dát o vplyve na testy, takže testeri majú k dispozícii odporúčania, ktorý build a ktoré testy sa majú spustiť v závislosti na zmenách kódu. Môžu teda testovať chyby rýchlo a bez námahy, a tým šetria čas a prostriedky.


7

Všetky informácie o priebehu testovania – Môžete vytvárať podrobné prispôsobiteľné zostavy a dashboardy o priebehu testovania a na ich základe ihneď upravovať testovací plán. Prehľad o postupe testovania vám pomáha rozpoznať pozitívne alebo negatívne pôsobiace trendy vnútri projektov a v budúcnosti zostavovať efektívnejšie testovacie plány.


8

Moderné nástroje na správu laboratórnych prostredí – V aplikácii Visual Studio Test Professional 2010 je možné laboratórne prostredia nastaviť tak, že spustia build asociovaný s určitým testovacím plánom, pozbierajú dáta o tomto teste a zobrazia jeho výsledky. Správu zložitejších testovacích konfigurácií uľahčuje založenie väčšieho počtu konfigurácií pre konzistentné a spoľahlivé testovanie a prístup k testovacím prostrediam.


9

Plná trasovateľnosť požiadaviek – Požiadavky sa zakladajú v serveri Team Foundation Server ako položky určené na spracovanie (work items). Visual Studio Team Explorer pomáha riadiť pracovný tok chýb, úloh a požiadaviek a pritom udržovať trasovateľnosť v priebehu celého životného cyklu aplikácie. Chyby, úlohy a požiadavky je možné asociovať so skupinou zmien kvôli ďalšiemu zachyteniu trasovateľnosti požiadaviek.


10

Rýchly prístup ku komunitným prostriedkom – Predplatné MSDN vám dovolí použiť tie správne platformy pre všetky testovacie riešenia. Nerobte si už starosti s tým, či dokážete posúdiť rôzne možnosti licencovania. Vďaka MSDN taktiež získate rýchly prístup k rozsiahlej podpore zo strany spoločnosti Microsoft a najnovšie aktualizácie produktov a budete sa môcť sústrediť na svoje pracovné toky.