Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Windows
*
SQL Server 2008
Microsoft Hlavná stránka|Microsoft Servery
*Domov*
*
*Informácie o produkte*
*
*Riešenia*
*
*Vyskúšajte*
*
*Ako nakúpiť*
*
*Partneri*
*
*Materiály*
*
*Komunita*

Vysoká dostupnosť (Always On)

Technológie Microsoft SQL Server 2008 Always On poskytujú celý rad možností pre minimalizáciu prestojov a zachovanie zodpovedajúcich úrovní dostupnosti aplikácií.

 • Zvýšená dostupnosť
  Minimálne prestoje, rýchle obnovenie a dosiahnutie zodpovedajúcej úrovne dostupnosti definované zmluvami o úrovni poskytovaných služieb
 • Kratšie prestoje
  Rýchle zotavenie z neplánovaných zlyhaní a minimalizácia prestojov vyplývajúcich z údržby systému a prevádzkových postupov, ktoré sú nutné pre plynulú prevádzku nenahraditeľných podnikových aplikácií
 • Zlepšenie spravovateľnosti
  Pomocou výkonných a produktívnych nástrojov pre správu, ktoré zjednodušujú zotavenie, je možné skúmať, sledovať a obnovovať dáta v rámci celého podniku.

Hlavné nové funkcie

 • Obnovenie poškodených dátových stránok zo zrkadleného servera pomocou pokročilých funkcií pre zrkadlenie databáz (krátka ukážka) (US)
 • Využitie vylepšení klasteringu s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní v systéme Windows Server 2008
 • Pridanie nových uzlov do riešenia replikácie typu peer-to-peer bez nutnosti uvedenia replikácie do stavu offline
 • Nová podpora kompresie pri zálohovaní skracujúca čas obnovenia a zmenšujúca veľkosť záloh
 • Lepšia súbežnosť vďaka vylepšenému zamykaniu
 • Možnosť pridania procesora počas chodu skracujúca prestoje vyplývajúce z údržby hardvéru
 • Nástroj Resource Governor pre proaktívne riadenie prideľovania priorít úlohám

Hlavné funkcie

Sprievodca zrkadlením databázy

Sprievodca zrkadlením databázy

Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.


Porovnajte všetky funkcie podporované jednotlivými edíciami systému SQL Server 2008 (US).


 

©2018 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov
Microsoft