Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Windows
*
SQL Server 2008
Microsoft Hlavná stránka|Microsoft Servery
*Domov*
*
*Informácie o produkte*
*
*Riešenia*
*
*Vyskúšajte*
*
*Ako nakúpiť*
*
*Partneri*
*
*Materiály*
*
*Komunita*

Online spracovanie transakcií

Nenahraditeľná platforma pre dátové riešenia OLTP

SQL Server 2008 predstavuje škálovateľný, vysoko výkonný databázový stroj pre nenahraditeľné aplikácie, ktoré požadujú najvyššiu úroveň dostupnosti a zabezpečenia pri nízkych celkových nákladoch na vlastníctvo dosiahnutých prostredníctvom spravovateľnosti na podnikovej úrovni.

 • Škálovanie a výkon
  Môžete vytvoriť databázové riešenie s funkciami pre výkon a škálovateľnosť, aké vyžadujú dnešné aplikácie.
 • Vysoká dostupnosť
  Môžete zaistiť funkcie umožňujúce nepretržitú prevádzku pre databázové aplikácie a súčasne minimalizovať režijné náklady na správu a výkon.
 • Zabezpečenie
  Zaistite pre svoje nenahraditeľné dáta zabezpečenú dátovú platformu.
 • Spravovateľnosť
  Inovatívna a automatizovaná správa na základe zásad a zdokonalené nástroje pre sledovanie, riešenie ťažkostí a ladenie prispievajú k skráteniu času a zníženiu nákladov súvisiacich so správou infraštruktúry.

Vybrané materiály

Videoklip na tému vízie podnikovej dátovej platformy SQL Server 2008

Videoklip na tému vízie podnikovej dátovej platformy SQL Server 2008

Prehrať video (US)

Najdôležitejšie nové funkcie

 • Resource Governor
 • Podpora relačných, XML, FILESTREAM a priestorových dát (krátka ukážka) (US)
 • Kompresia dát a zhustené stĺpce
 • Automatické obnovenie podozrivých stránok
 • Vizuálny návrhár a pridanie nových uzlov do riešenia replikácie typu peer-to-peer bez nutnosti zastavenia systému
 • Rozšírené udalosti (Xevents) (krátka ukážka) (US)
 • Rozšírené zrkadlenie databázy (krátka ukážka) (US)
 • Automatické transparentné šifrovanie dát
 • Riešenie ťažkostí, ladenie a monitorovanie prostredníctvom nástroja Performance Data Collector
 • Správa inštancií systému SQL Server 2008 na báze zásad (krátka ukážka) (US)

Novinky a recenzie


 

©2017 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov
Microsoft