Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Windows
*
SQL Server 2008
Microsoft Hlavná stránka|Microsoft Servery
*Domov*
*
*Informácie o produkte*
*
*Riešenia*
*
*Vyskúšajte*
*
*Ako nakúpiť*
*
*Partneri*
*
*Materiály*
*
*Komunita*

Riešenia pre vaše potreby

Zistite, ako riešenia pre Microsoft SQL Server 2008 môžu pomôcť vašej firme.

 • Vývoj aplikácií
  SQL Server 2008 tvorí základ ucelenej platformy pre dátovú programovateľnosť umožňujúcej pristupovať k nenahraditeľným obchodným dátam a manipulovať s nimi z najrôznejších zariadení, platforiem a dátových služieb.
 • Business intelligence
  SQL Server 2008 predstavuje škálovateľnú platformu pre business intelligence optimalizovanú pre integráciu, vykazovanie a analýzu dát, vďaka ktorej môžu organizácie poskytovať používateľom analytické informácie bez ohľadu na ich umiestnenie.
 • Dátové sklady
  SQL Server 2008 predstavuje ucelenú a škálovateľnú platformu pre dátové sklady, ktorá organizáciám umožňuje rýchlejšie integrovať dáta do dátových skladov, škálovať a spravovať rastúce objemy dát a počty používateľov a zároveň všetkým používateľom poskytovať nutný prístup k dátam.
 • Online spracovanie transakcií (OLTP)
  SQL Server 2008 predstavuje škálovateľný, vysoko výkonný databázový stroj pre nenahraditeľné aplikácie, ktoré požadujú najvyššiu úroveň dostupnosti a zabezpečenia pri nízkych celkových nákladoch na vlastníctvo dosiahnutých prostredníctvom spravovateľnosti na podnikovej úrovni.
 • Konsolidácia serverov
  SQL Server 2008 znižuje prostredníctvom flexibilného riešenia konsolidácie serverov ponúkajúceho spravovateľnosť a výkon na podnikovej úrovni náklady na hardvér a údržbu.

 

©2017 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov
Microsoft