Kliknutím sem nainštalujte doplnok Silverlight*
Slovenská republikaZmeniť|Všetky lokality spoločnosti Microsoft
Windows
*
SQL Server 2008
Microsoft Hlavná stránka|Microsoft Servery
*Domov*
*
*Informácie o produkte*
*
*Riešenia*
*
*Vyskúšajte*
*
*Ako nakúpiť*
*
*Partneri*
*
*Materiály*
*
*Komunita*

Riešenia

 • Prípadové štúdie
  Prečítajte si, ako organizácie podobné vašej využívajú vo svojich prostrediach Microsoft SQL Server 2008.
 • Pre vaše potreby
  Oboznámte sa s funkciami a výhodami používania systému SQL Server 2008.
  • Vývoj aplikácií
   Základ ucelenej platformy pre dátovú programovateľnosť umožňujúci pristupovať k nenahraditeľným obchodným dátam a manipulovať s nimi z najrôznejších zariadení, platforiem a dátových služieb v rámci celého podniku
  • Business intelligence
   Škálovateľná platforma pre business intelligence optimalizovaná pre integráciu, vykazovanie a analýzu dát, vďaka ktorej môžu organizácie poskytovať používateľom analytické informácie bez ohľadu na ich umiestnenie
  • Dátové sklady
   Ucelená a škálovateľná platforma pre dátové sklady, ktorá organizáciám umožňuje rýchlejšie integrovať dáta do dátových skladov, škálovať a spravovať rastúce objemy dát a počty používateľov a zároveň všetkým používateľom poskytovať nutný prístup k dátam
  • Online spracovanie transakcií (OLTP)
   Škálovateľný, vysoko výkonný databázový stroj pre nenahraditeľné aplikácie, ktoré požadujú najvyššiu úroveň dostupnosti a zabezpečenia pri nízkych celkových nákladoch na vlastníctvo dosiahnutých prostredníctvom spravovateľnosti na podnikovej úrovni
  • Konsolidácia serverov
   Zníženie nákladov na hardvér a údržbu prostredníctvom flexibilného riešenia konsolidácie serverov ponúkajúceho spravovateľnosť a výkon na podnikovej úrovni
 • SQL Server Data Services
  Poznajte, ako môžu dátové služby SQL Server Data Services poskytovať dátové úložisko na vyžiadanie a webové služby pre spracovanie dopytov.
 • Aplikačná platforma spoločnosti Microsoft
  Oboznámte sa s aplikačnou platformou spoločnosti Microsoft, ktorá je tvorená balíkom integrovaných technológií a nástrojov umožňujúcich implementáciu inovácií a získanie strategickej výhody.

 

©2017 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás |Podmienky používania |Ochranné známky |Zásady ochrany osobných údajov
Microsoft