Prechod zákazníka do prostredia Microsoft Office 365

Dátum poslednej aktualizácie: 07. 06. 2012

Spoločnosť Strabag požadovala vytvorenie samostatnej infraštruktúry a migráciu užívateľských účtov a e-mailových schránok do tejto infraštruktúry. Navrhnuté riešenie využíva technológie Microsoft Office 365 a Microsoft Online Services.

Situácia
Obchodné ciele
Riešenie
Prínosy

Situácia

Spoločnosť STRABAG Property and Facility Services s.r.o. vznikla v dôsledku outsourcingu a je právnym nástupcom Sekcie manažovania nehnuteľností a interných služieb Slovak Telekom-u. Na základe tejto historickej súvislosti a tiež zmluvy o poskytovaní služieb IT aj po odčlenení a osamostatnení využívala infraštruktúru IT Slovak Telekom-u. Začiatkom roku 2012, keď končila platnosť tejto zmluvy, vznikla potreba vytvorenia samostatnej infraštruktúry IT. Hlavnou požiadavkou bola minimalizácia nákladov na jej vybudovanie a následnú správu, zabezpečenie dostupnosti služieb IT pre všetky pobočky a mobilných pracovníkov a migrácia služieb bez výpadku. Architektom riešenia sa stala spoločnosť BSP, ktorá je najväčším partnerom Microsoftna Slovensku. Ako optimálne riešenie bola navrhnutá technológia Microsoft Office 365, ktorá sa ako novinka chystala na uvedenie na slovenský trh a spoločnosť BSP s ňou už vyše roka mala skúsenosti zo zahraničia.

Obchodné ciele

Strabag PFS požadoval predovšetkým:

 • vybudovanie a prechod na nové prostredie IT počas plnej prevádzky spoločnosti,
 • optimalizácia nákladov na vybudovanie, prechod a prevádzku IT,
 • zníženie nákladov na obstaranie licencií Microsoftu,
 • minimalizovanie nákladov na administráciu systémov IT,
 • zabezpečenie dát a zlepšenie prístupu k dátam a službám systémov IT, napr. z internetu, alebo medzi pracovníkmi spoločnosti,
 • zlepšenie komunikácie medzi zamestnancami,
 • prístup k e-mailom, kalendáru, kontaktom a úlohám prostredníctvom mobilných telefónov.
Schéma pôvodného riešenia

Schéma pôvodného riešenia

Schéma riešenia s Microsoft Office 365

Schéma riešenia s Microsoft Office 365

Riešenie

Spoločnosť BSP implementovala u zákazníka riešenie, v rámci ktorého boli zmigrované užívateľské účty a e-mailové schránky do prostredia Microsoft Office 365.

Samotný priebeh migrácie účtov a e-mailových schránok do prostredia On-Premise Active Directory a Microsoft Office 365 spočíval v nasledujúcich krokoch:

 • vytvorenie novej On-Premise Active Directory domény v centrále Strabag PFS,
 • implementácia Active Directory Federation Services Farm pre prístup k Single Sign-On z lokálnej siete,
 • inštalácia ADFS Proxy servera pre prístup k Single Sign-On z internetu,
 • konfigurácia Microsoft Office 365 a nastavenie Directory synchronization z On-Premise Active Directory do Microsoft Office 365,
 • migrácia používateľov do On-Premise Active Directory a pomocou Directory synchronization do Microsoft Office 365, vytvorenie e-mailových schránok v Microsoft Exchange Online,
 • migrácia počítačov, serverov a tlačiarní do On-Premise Active Directory,
 • migrácia obsahu e-mailových schránok do Microsoft Exchange Online.

Využitie technológií Microsoft Office 365 umožnilo vytvorenie prostredia IT ako aj migráciu koncových užívateľov a ich e-mailových schránok spoločnosti Strabag PFS za plnej prevádzky.

S využitím technológií Microsoft Office 365 bolo možné vykonať migráciu na pozadí, bez výpadkov a odstávok, čo by v rámci pôvodného prostredia IT nebolo možné.

Prínosy

* Prechod na O365 nám umožnil optimalizovať náklady na IT infraštruktúru, ktoré podľa prvých prepočtov sa znížili o cca 40 %. Poskytuje nám zároveň flexibilitu, ktorá je tak potrebná v našom dynamicky sa meniacom odvetví. Toto nové riešenie sa stalo zároveň integračnou platformou, ktorá zefektívňuje prácu a komunikáciu v rámci spoločnosti. *
Ing. Ján Rak
technický riaditeľ,
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

Nasadením Microsoft Office 365 došlo k zásadnej zmene v obstarávaní technológií IT. Microsoft Office 365 je cloudové riešenie, ktoré nevyžaduje nákup serverového hardvéru a softvéru za investičné náklady, pretože je poskytované formou prenájmu za prevádzkové náklady. Dodatočnou výhodou je využívanie posledných verzií technológií Microsoftu bez nutnosti nákupu aktualizácií (upgrade).

Úloha BSP ako dodávateľa služieb IT sa posunula do polohy odborného business konzultanta, ktorého inovatívny prístup k zadaniu priniesol zlepšenie a zefektívnenie komunikácie medzi zamestnancami a pobočkami. Mobilný prístup k interným systémom prostredníctvom internetu umožňuje spoločnosti promptne reagovať na požiadavky zákazníkov, bez dodatočných nákladov na bezpečnosť.

Produkty a technológie

Microsoft Office 365:

 • Microsoft Exchange Online,
 • Microsoft Lync Online,
 • Microsoft Sharepoint Online,
 • Microsoft Office 2010 Professional Plus,
 • Microsoft Office Web Apps.

Single Sign-On

Active Directory Federation Services 2.0

Active Directory Federation Services 2.0 Proxy Server

 
Hodnotenie:

log.

Prehľad riešení

Země: Slovenská republika
Odvětví: Štátna správa
Štúdia na prevzatie:
Dokument PDF
English version PDF

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32
Bratislava 817 85
Tel.: +421 903 401 821
E-mail: sekretariat@strabag-pfs.sk
www.strabag-pfs.sk

Profil partnera:
BSP Solutions a.s.
K Železnej studienke 27
811 04 Bratislava
Tel.: +421 2 2090 3500
E-mail: info@bsp.sk
www.bsp.sk

Spoločnosť BSP pôsobí na slovenskom
trhu od roku 1990. Poskytuje riešenia
a služby v oblasti informačnokomunikačných
technológií.
Služby v oblasti Cloud:
- poradenstvo pri tvorbe obchodného modelu riešení pre Windows Azure a cloud,
- predaj a implementácia riešení pre Windows Azure a public cloud,
- predaj produktov Microsoft, Citrix a Symantec aj formou hostingu,
- konzultácie v oblasti virtualizácie a bezpečnosti pre server a desktop.