Nástroje a dynamické výpočtové riešenia

Všetky vrstvy výpočtového prostredia (t. j. hardvér, operačný systém, aplikácie, úložisko) boli tradične statické, nakonfigurované pre vzájomnú spoluprácu a podporu konkrétneho výpočtového riešenia. Súčasti sa inštalujú do konkrétnych počítačov, takže výsledný systém je úzko previazaný a len s ťažkosťami sa prispôsobuje zmenám. Pridanie novej funkcie je podmienené vytvorením a nakonfigurovaním hardvéru, softvéru a všetkých rozhraní.

Virtualizácia uvoľňuje väzby všetkých prvkov tohto systému na ostatné. Vo virtualizovanom riešení je každý prvok logicky izolovaný a nezávislý. Oddelením jednotlivých vrstiev logiky je možné dosiahnuť vyššiu flexibilitu a jednoduchšiu správu zmien. Nie je už totiž nutné konfigurovať všetky prvky pre vzájomnú spoluprácu. Výpočtové súčasti sa v podstate stávajú službami na vyžiadanie a s okamžitou dostupnosťou. Vďaka tomu je možné dynamicky pridávať, aktualizovať a podporovať všetky prvky infraštruktúry, čo vytvára základňu pre dynamické výpočtové riešenia a oveľa flexibilnejšiu firmu.

Až IT špecialisti získajú väčšie skúsenosti so správou strategických aj taktických úloh v rámci racionalizovanej serverovej infraštruktúry, môžu začať s dynamickým prideľovaním prostriedkov pomocou virtualizácie. To zlepšuje flexibilitu a škálovateľnosť a zvyšuje strategický prínos IT pre celú organizáciu. Ak bude mať IT organizácia k dispozícii správne nástroje a obchodné procesy založené na zásadách, bude môcť zaisťovať veľmi pružnú IT infraštruktúru, ktorá plne podporuje nároky firmy, a pritom efektívne znižuje náklady.

Riešenia spoločnosti Microsoft pre virtualizáciu prispievajú k vytvoreniu dynamickej IT infraštruktúry

Vďaka virtualizácii je možné implementovať samospravovateľné systémy a dynamické sprevádzkovanie. Vyspelá infraštruktúra založená na komplexnom využití virtualizačných technológií podporuje vysokú mieru automatizácie a umožňuje rýchle škálovanie v súlade s potrebami dynamického podnikateľského prostredia. Nové prostriedky sú sprevádzkované takmer v reálnom čase. IT špecialisti môžu využívať balík sofistikovaných nástrojov od spoločnosti Microsoft na rozširovanie, správu a ochranu virtualizovanej infraštruktúry. To ich zbaví rutinných úloh s nízkou pridanou hodnotou, takže sa budú môcť sústrediť na podporu nových funkcií, ktoré vašej firme pomôžu zvýšiť náskok pred konkurenciou a dosiahnuť podnikateľské úspechy.

Spoločnosť Microsoft je presvedčená, že virtualizácia je nenahraditeľnou súčasťou dynamických IT, ktoré pomáhajú predvídať podnikateľské prekážky aj príležitosti a rýchlo a efektívne na ne reagovať. Dynamická IT infraštruktúra ponúka výhody na mnohých úrovniach. Umožňuje:

  • Poskytnúť používateľom prístup k informáciám, keď ich potrebujú
  • Automatizovať procesy, ktoré zodpovedajú podnikateľským prioritám
  • Mať pod kontrolou zabezpečenie a súlad so zákonnými požiadavkami
  • Jednoducho prispôsobovať IT služby zmenám obchodných požiadaviek
  • Optimalizovať náklady, úroveň poskytovaných služieb a flexibilitu

V plne dynamickej infraštruktúre je správa IT úplne automatizovaná a prostriedky sa dávajú do prevádzky dynamicky. Naše portfólio virtualizačných produktov pomáha organizáciám v ceste k tomuto dynamickému stavu, zvyšuje flexibilitu IT systémov a optimalizuje zmeny od datacentra až po stolový počítač:

Ak chcete získať ešte flexibilnejšie prostredie, používajte tieto produkty v kombinácii s platformou pre správu System Center, vďaka ktorej je možné spravovať celú virtuálnu aj fyzickú infraštruktúru pomocou jednotného balíka nástrojov.