Testovanie a vývoj

Riešenia automatizácie a fázovania vývoja

K vývoju softvéru patrí testovanie, reprodukcia chýb a ich opravy. Vo výsledku môžu vývojári stráviť zhruba 30 % svojho času zriaďovaním a likvidovaním testovacích prostredí. Ihneď ako sú aplikácie pripravené pre nasadenie do prevádzky, musia pracovníci IT oddelenia spravovať konfigurácie aplikácií v rôznych fázach od vydania po produkčné nasadenie, pričom príležitosti na zlepšenie efektivity procesov a využitie prostriedkov sú podobné.

Vďaka virtualizácii môžu testeri a vývojári rýchli zriaďovať konfigurácie z existujúcich šablón. Potom môžu testovať rôzne konfigurácie a pomocou snímok zachycovať chyby a vylepšiť využitie prostriedkov konsolidáciou virtuálnych počítačov na menší počet fyzických prostriedkov. V priebehu vývoja aplikácií uľahčuje virtualizácia pracovníkom IT oddelenia zriaďovanie, klonovanie, opravy a testovanie konfigurácií pred ich nasadením do prevádzky a archiváciu produkčných systémov pre účely dodržiavania predpisov a ochrany podnikových dát.

Pri používaní systému Windows Server 2008 s technológiou Hyper-V je možné testovacie konfigurácie virtualizovať na menší počet fyzických prostriedkov a zlepšiť tak ich využitie. Produkt Systems Center Virtual Machine Manager poskytuje samoobslužný portál, ktorý autorizovaným používateľom umožňuje zriaďovať jednoduché konfigurácie. Správcom taktiež umožňuje klonovať virtuálne počítače pre testovacie účely. Systems Center Data Protection Manager zabezpečuje spoľahlivé a rýchle zálohovanie a obnovenie prevádzkových konfigurácií. Partneri spoločnosti Microsoft taktiež poskytujú riešenia vybavené komplexnými funkciami (napríklad konfiguráciu viacerých počítačov a ochranu siete pre testovanie multi-tier aplikácií), ktoré sú postavené na osvedčených možnostiach technológie Hyper-V.

Riešenia pre vývoj a nasadenie aplikácií od spoločnosti Microsoft poskytujú tieto kľúčové výhody:

  • Lepšie využitie prostriedkov
  • Zvýšenie kvality aplikácií pri súčasnom skrátení času ich vývoja
  • Zvýšenie úrovne služieb pri súčasnom skrátení času vývoja aplikácií
ilustračné ikona

Produkty a možnosti pre riešenia

IT prostredie podniku môžete skonsolidovať, zjednodušiť a vylepšiť pomocou nasledujúcich produktov:

ilustračné ikona

Partner

Kontaktujte niektorého partnera a zistite, ako svoj podnik môžete optimalizovať pomocou virtualizácie.

ilustračné ikona

Prípadové štúdie

O tejto problematike sa môžete dozvedieť oveľa viac. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete tu: