Vzdialené pobočky

Riešenia pre vzdialené a pobočkové pracoviská

Bankové pobočky, maloobchodné reťazce a regionálne zastúpenia sú vzdialené pracoviská veľkých podnikov, ktoré nemajú žiadny alebo len obmedzený prístup k pracovníkom IT oddelenia, a ich podpora je väčšinou závislá od ústredia spoločnosti. Tieto ústredia sa stretávajú s rôznymi problémami: zníženie nákladov na hardvér a údržbu, rýchle zriaďovanie nových serverov, zabezpečenie ochrany dát a zaistenie nepretržitého chodu podniku s minimálnymi výpadkami.

Virtualizácia poskytuje značné výhody, pomocou ktorých je možné tieto problémy zmierniť. Spoločnosť Microsoft v nedávnych prieskumoch* zistila, že takmer tri štvrtiny amerických retailových bánk a väčšina veľkých bánk smeruje k virtualizácii.

Ak pracujete v ústredí spoločnosti, je možné virtualizáciu pre vzdialené a pobočkové pracoviská realizovať niekoľkými spôsobmi. Jeden z nich spočíva v centralizácii služieb, kedy sú servery a klientske počítače virtualizované v datacentre a aplikácie sú vo vzdialených pracoviskách obsluhované cez sieť WAN. Je možné taktiež využiť kombinovaný prístup, kedy sú služby centralizované a vo vzdialenom pracovisku sa používajú miestne kópie alebo mechanizmy ukladania do medzipamäte doplnené o technológie optimalizácie prístupu cez sieť WAN. Ďalšou možnosťou je miestna virtualizácia serverov a klientskych počítačov vo vzdialených pracoviskách a ich správa z centrálneho datacentra.

Spoločnosť Microsoft ponúka sortiment produktov určených pre vzdialené a pobočkové pracoviská. Windows Server 2008 Hyper-V umožňuje konsolidovať rôzne roly servera formou oddelených virtuálnych počítačov, ktoré bežia v jedinom fyzickom počítači, a zvyšujú tak jeho využitie. Funkcie systému Windows Server 2008, medzi ktoré patrí klastrovanie a rýchla migrácia, poskytujú cenovo efektívne riešenie pre zaistenie prevádzkyschopnosti podniku. Produkty System Center slúžiace na správu umožňujú rýchle zriaďovanie a centralizovanú správu virtuálnych počítačov a lepšiu dostupnosť vo vzdialených pracoviskách s ochranou dát a cieleným zálohovaním a obnovením. Riešenia virtualizácie klientskych počítačov od spoločnosti Microsoft umožňujú používateľom vo vzdialených pracoviskách prístup k aplikáciám zo zdieľaných klientskych zariadení, pričom dáta sú uložené centrálne s vysokým zabezpečením. Partneri spoločnosti Microsoft poskytujú riešenia pre optimalizáciu prístupu cez sieť WAN, ktoré vo vzdialených pracoviskách umožňujú optimalizovať šírku pásma.

Vďaka riešeniam od spoločnosti Microsoft a jej partnerov môžu vzdialené a pobočkové pracoviská využívať tieto výhody:

  • Znížené náklady
  • Kratší zriaďovací čas
  • Vyššia dostupnosť vo vzdialených pracoviskách

* Prieskumy Microsoft Virtualization in Retail Survey 2008 a Microsoft Virtualization in Banking Survey 2008, vykonané spoločnosťou KRC Research

ilustračné ikona

Produkty a možnosti pre riešenia

IT prostredie podniku môžete skonsolidovať, zjednodušiť a vylepšiť pomocou nasledujúcich produktov:

ilustračné ikona

Partner

Kontaktujte niektorého partnera a zistite, ako svoj podnik môžete optimalizovať pomocou virtualizácie.

ilustračné ikona

Prípadové štúdie

O tejto problematike sa môžete dozvedieť oveľa viac. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete tu: