Čo ponúka Microsoft WebsiteSpark?

WebsiteSpark zvyšuje dosah podnikateľov na webe pomocou prepojenia ich schopností s kanálmi pre podporu marketingu a obchodu spoločnosti Microsoft. Potenciálom nástrojov je dosah na milióny zákazníkov na celom svete. WebsiteSpark poskytuje webovým vývojárom sadu profesionálnych nástrojov a aplikácií, čím im pomáha vyvinúť a nadizajnovať webové stránky a aplikácie vysokej kvality. Program poskytuje aj všetky operačné systémy a databázy pre úspešné nasadenie týchto projektov. Vstup do programu a využitie celého jeho obsahu je bezplatný. Nominálny poplatok (USD 100) sa platí pri výstupe.

Rozvoj podnikania

Program Microsoft WebsiteSpark poskytuje začínajúcim podnikateľom a vývojárom na webe aj nové obchodné príležitosti a možnosti pre rozšírenie portfólia zákazníkov. Robí tak pomocou:

 • WebsiteSpark Marketplace (powered by Pinpoint). Portál, kde zákazníci môžu nájsť účastníkov programu. Učastníci si na tomto mieste môžu vybudovať vlastnú webovú prezentáciu ako aj demonštrovať svoje schopnosti.
 • Partner Recruiting Portal. Súčasť MPN (Microsoft Partner Network) portálu pre vyhľadanie a kontakt partnera so zodpovedajúcimi znalosťami.
 • Web App Gallery. Neustály prístup do najpopulárnejšej komunity pre zdieľanie webových aplikácii. Účastníci programu môžu prehľadávať tento zdroj a nájsť riešenia a prvky, ktoré urobia ich podnikanie ešte úspešnejším. Komunitné aplikácie obsiahnuté na tomto portáli sú testované pre webovú platformu Microsoft a môžu byť jednoducho doplnené do cieľových webových stránok a portálov. Účastníci môžu na tento portál publikovať aj svoju prácu a zvýšiť tak svoj dosah a počet zákazníkov.

Profesionálna podpora a školenia

Program Microsoft WebsiteSpark poskytuje webovým vývojárom podporu a školenia v rámci vývojového procesu:

 • Dva incidenty technickej podpory, zahŕňajúce aj technické asistenčné služby pri tzv. break-fix problémoch (len pre primárny kontakt spoločnosti)
 • Prístup k rozsiahlej komunitnej podpore pomocou pripojení na rôzne služby a technológie
 • Neobmedzený prístup do technologických skupín na MSDN
 • Neobmedzená podpora v rámci programu pre netechnické problémy

Sada profesionálnych nástrojov a softvéru

Microsoft WebsiteSpark poskytuje webovým spoločnostiam a vývojárom rýchly, jednoduchý a okamžitý prístup k nástrojom pre vývoj webových aplikácií ako aj nasledujúcim riešeniam spoločnosti Microsoft:

 • Nástroje pre dizajn/Nástroje pre vývoj/Nástroje pre testovanie. Každý účastník má právo na nasledujúci softvér:
  • Visual Studio® 2008 Professional Edition – 3 licencie
  • Expression® Studio 3 – 1 licencia, dostupná len pre primárny kontakt webovej spoločnosti
  • Expression® Web 3 – 2 licencie
  • Windows Web Server ® 2008 R2 – 3 licencie
  • SQL Server® 2008 Web – 3 licencie
 • Prevádzka a nasadenie. Pokiaľ účastník programu sám prevádzkuje webové riešenia (nevyužíva možnosť hostovania aplikácií s použitím websitespark licencii) má nárok na 4 (štyri) produkčné licencie (pre každú položku). Vyžaduje sa podpísanie v programe SPLA Essentials:
  • Windows Web Server 2008 R2
  • SQL Server 2008 Web
 • DotNetPanel control panel. Špecializovaný nástroj pre efektívnu správu hostovacích parametrov web stránky.