Windows Phone
 
Novinky o Windows 7 nájdeš na Windows blogu

Nastavenie hesla pre zariadenie

Prvú líniu obrany, ktorá chráni vaše zariadenie a dáta, predstavuje heslo. Hneď ako bude heslo nastavené, bude sa výzva na jeho zadanie zobrazovať pri každom zapnutí zariadenia a pri pokuse použiť zariadenie po uplynutí určeného času nečinnosti.

Vyberte svoju verziu operačného systému Windows Mobile a postupujte podľa príslušných pokynov:

Dotykový displej

Nedotykový displej

  
 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Osobné > Zámok.
 2. Ak už zámok zariadenia existuje a chcete ho zmeniť, zadajte heslo a kliknite na položku Odomknúť.
 3. Začiarknite políčko Oznámiť, ak je zariadenie nepoužívané viac ako a v poli vpravo vyberte, ako dlho musí byť zariadenie v nečinnosti, než bude požadované heslo. Ak už správca nastavil minimálny požadovaný interval, môžete nastaviť kratší interval, avšak nie dlhší.
 4. V poli Typ hesla vyberte typ hesla, ktoré chcete použiť. Zadajte heslo, a ak je to požadované, potvrďte ho.
 5. Jednoduchý kód PIN znamená heslo zložené iba z číslic.
 6. Na karte Náznak zadajte text, ktorý vám pomôže spomenúť si na heslo, ale nedovolí ostatným, aby ho uhádli.
 7. Tip sa zobrazí v prípade, že štyrikrát po sebe zadáte chybné heslo.
 8. Kliknite na tlačidlo OK.

Pri budúcom zapnutí zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie hesla.

Zámok

Tipy pre nastavenie hesla zariadenia

 • Ak je zariadenie nakonfigurované pre pripojenie k sieti, používajte bezpečné alfanumerické heslo, ktoré pomáha chrániť zabezpečenie siete.
 • Ak chcete mať vždy k dispozícii možnosť tiesňového volania, nastavte heslo, ktoré nezačína rovnakými číslicami ako miestna linka tiesňového volania.
 • Po každom zadaní chybného hesla sa predlžuje čas odozvy zariadenia. Nakoniec sa môže zdať, že zariadenie úplne prestalo reagovať. Ak bolo vaše zariadenie takto uzamknuté, obráťte sa na svojho mobilného operátora alebo na správcu siete.
 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)