Windows Phone
 
Microsoft Office Mobile: Využívajte mobilné kancelárie Niekedy je správna možnosť úplne jasná: Windows Mobile - mobilné riešenie

Spravujte svoje kontakty

Do svojho adresára môžete pridávať kontakty na svojich priateľov, obchodných partnerov, rodinu a ďalších zaujímavých ľudí.

Pre každý kontakt je možné pridať tieto detaily:

 • Niekoľko telefónnych čísel, adresu bydliska, e-mailovú adresu, webové stránky.
 • Vlastný obrázok a vyzváňaciu melódiu podľa vlastného výberu, ktorá vám pomôže jednoducho identifikovať, kto volá.
 • Vlastnú kategóriu, ktorá vám uľahčí triedenie kontaktov.
 • Osobné informácie, ako sú napríklad narodeniny, výročie alebo prezývka.

Môžete volať, posielať SMS či e-maily svojim kontaktom priamo z adresára. Taktiež si môžete nastaviť rýchlu voľbu pre najčastejšie používané kontakty. S aplikáciami tretích strán môžete dokonca svojim kontaktom volať pomocou riešenia VoIP.

Pre zobrazenie podrobného postupu určeného priamo pre váš telefón (s dotykovým či nedotykovým displejom) zvoľte zodpovedajúcu kartu nižšie. Nie ste si istí? Tu nájdete postup pre určenie typu telefónu.

Dotykový displej

Nedotykový displej

  

O kontaktných informáciách

Kontakty sa ukladajú do internej pamäte zariadenia alebo na kartu SIM. Ku kontaktom z aplikácie Outlook či služby Windows Live môžete zadať množstvo položiek informácií, vrátane mena, telefónneho čísla do zamestnania,
e-mailovej adresy, adresy spoločnosti a dátumu narodenia. Ku kontaktom uloženým na karte SIM je možné zadať iba meno a telefónne číslo. Ak presuniete kartu SIM do iného zariadenia, presunie sa aj kontakt na karte SIM.

Poznámka:

V prípade, že vaše zariadenie nemá vyberateľnú kartu SIM, môžete kontakty ukladať iba do internej pamäte zariadenia.

Pridanie kontaktu

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Kliknite na položku Nový.
 3. Kliknite na položku Kontakt programu Outlook alebo Kontakt na karte SIM.

  Ak vaše zariadenie neobsahuje kartu SIM a nenastavili ste službu Windows Live, je možné, že zariadenie preskočí krok 3 a prejde priamo na obrazovku pre zadanie informácií o danom kontakte.

 4. Zadajte potrebné informácie o kontakte a kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Kontakty aplikácie Outlook môžete synchronizovať pomocou servera Microsoft Exchange Server alebo aplikácie Microsoft Outlook v počítači. Kontakty na karte SIM nie je možné synchronizovať.

Tipy:

 • Ak chcete uložiť existujúci kontakt na kartu SIM, otvorte ho a kliknite na položky Ponuka > Uložiť na kartu SIM.
 • Ak chcete uložiť kópiu existujúceho kontaktu na karte SIM do internej pamäte zariadenia, otvorte kontakt a kliknite na položky Ponuka > Uložiť do kontaktov. Ak chcete, zadajte informácie o kontakte, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazenie alebo úprava informácií o kontakte

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Presuňte sa ku kontaktu, ktorý chcete zobraziť alebo upraviť, a kliknite naň.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť.
 4. Prejdite do oblasti správ alebo na ňu kliknite a zadajte požadovanú správu.
 5. Vykonajte požadované zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie kontaktu do rýchlych volieb

Funkcia rýchlych volieb predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob, ako zavolať kontaktu.

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Prejdite ku kontaktu, ktorý chcete pridať do rýchlych volieb, a kliknite naň.
 3. Prejdite k telefónnemu číslu kontaktu a potom kliknite na položky Ponuka > Pridať do rýchlych volieb.
 4. Prejdite k poľu Umiestnenie a potom kliknutím na šípku nahor alebo nadol vyberte pre daný kontakt priradenie klávesu, ktoré je k dispozícii.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Zadanie webovej adresy pre kontakt

Webovú adresu môžete zadať iba ku kontaktu, ktorý je uložený v internej pamäti zariadenia.

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Prejdite ku kontaktu, ktorý chcete upraviť, a kliknite naň.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť.
 4. Prejdite k poľu Webová stránka.
 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte webovú adresu.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:

Ak chcete zadať webovú adresu kontaktu na karte SIM, je potrebné ho najprv uložiť do internej pamäte zariadenia. Otvorte kontakt a kliknite na položky Ponuka > Uložiť do kontaktov. Zadajte webovú adresu kontaktu a kliknite na tlačidlo OK. Zobrazia sa dve kópie kontaktu. Jedna je uložená v internej pamäti zariadenia a obsahuje webovú adresu, druhá je uložená na karte SIM a webovú adresu neobsahuje.

Zadanie e-mailovej adresy kontaktu

E-mailovú adresu môžete zadať iba ku kontaktu, ktorý je uložený v internej pamäti zariadenia.

Poznámka:

Pre jeden kontakt môžete do polí E-mail, E-mail2 a E-mail3 zadať až tri rôzne e-mailové adresy.

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Prejdite ku kontaktu, ktorý chcete upraviť, a kliknite naň.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť.
 4. Prejdite k poľu E-mail.
 5. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte e-mailovú adresu.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:

Ak chcete zadať e-mailovú adresu kontaktu na karte SIM, je potrebné ho najprv uložiť do internej pamäte zariadenia. Otvorte kontakt a kliknite na položky Ponuka > Uložiť do kontaktov. Zadajte e-mailovú adresu kontaktu a kliknite na tlačidlo OK. Zobrazia sa dve kópie kontaktu. Jedna je uložená v internej pamäti zariadenia a obsahuje e-mailovú adresu, druhá je uložená na karte SIM a e-mailovú adresu neobsahuje.

Priradenie obrázka kontaktu

Obrázok môžete priradiť iba kontaktu, ktorý je uložený v internej pamäti zariadenia.

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Prejdite ku kontaktu, ktorý chcete upraviť, a kliknite naň.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť.
 4. Prejdite k poľu Obrázok a kliknite na položku Výber obrázka. Otvorí sa obrazovka s obrázkami uloženými vo vašom zariadení.
 5. Prejdite k obrázku, ktorý chcete priradiť ku kontaktu, a kliknite naň.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:

Ak chcete priradiť obrázok kontaktu na karte SIM, je potrebné ho najprv uložiť do internej pamäte zariadenia. Otvorte kontakt a kliknite na položky Ponuka > Uložiť do kontaktov. Priraďte obrázok kontaktu a kliknite na tlačidlo OK. Zobrazia sa dve kópie kontaktu. Jedna je uložená v internej pamäti zariadenia a obsahuje obrázok, druhá je uložená na karte SIM a obrázok neobsahuje.

Priradenie vyzváňacieho tónu kontaktu

Každému kontaktu môžete priradiť charakteristický tón vyzváňanie, ktorý vám pomôže rozpoznať volanie od neho.

Vyzváňací tón môžete priradiť iba kontaktu, ktorý je uložený v internej pamäti zariadenia.

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Kliknite na kontakt, ku ktorému chcete priradiť vyzváňací tón.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť.
 4. Prejdite do poľa Vyzváňací tón, kliknite naň a potom kliknite na požadovaný vyzváňací tón.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:

Ak chcete priradiť vyzváňací tón kontaktu na karte SIM, je potrebné ho najprv uložiť do internej pamäte zariadenia. Otvorte kontakt a kliknite na položky Ponuka > Uložiť do kontaktov. Priraďte kontaktu vyzváňací tón a kliknite na tlačidlo OK. Zobrazia sa dve kópie kontaktu. Jedna je uložená v internej pamäti zariadenia a má priradený charakteristický vyzváňací tón, druhá je uložená na karte SIM a nie je spojená s vyzváňacím tónom.

Priradenie kategórie kontaktu

Priradenie kategórie ku kontaktu vám umožní kontakty neskôr filtrovať na základe týchto priradení. Môžete voliť medzi nasledujúcimi kategóriami:

 • Pracovné
 • Dovolenka
 • Osobné
 • Sezónne

Kategóriu môžete priradiť iba kontaktu, ktorý je uložený v internej pamäti zariadenia.

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Prejdite ku kontaktu, ktorý chcete upraviť, a kliknite naň.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť.
 4. Prejdite k poľu Kategórie a kliknutím na položku Žiadne kategórie (prípadne na iný podobný text v poli Kategórie) zobrazte možnosti kategórií.
 5. Kliknutím vyberte začiarkovacie políčka jednotlivých kategórií, ktoré chcete kontaktu priradiť.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:

Ak chcete priradiť kategóriu kontaktu na karte SIM, je potrebné ho najprv uložiť do internej pamäte zariadenia. Otvorte kontakt a kliknite na položky Ponuka > Uložiť do kontaktov. Priraďte kontaktu kategóriu a kliknite na tlačidlo OK. Zobrazia sa dve kópie kontaktu. Jedna je uložená v internej pamäti zariadenia a má priradenú jednu alebo viac kategórií, druhá je uložená na karte SIM a nemá priradené kategórie.

Filtrovanie kontaktov

Ak ste kontaktom priradili kategórie, môžete podľa nich kontakty filtrovať a zobrazovať.

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Kliknite na položky Menu > Filter a potom kliknite na možnosť filtrovania.

Zobrazenie kontaktov podľa mena alebo spoločnosti

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Kliknite na položky Ponuka > Zobraziť podľa a potom kliknite na položku Meno alebo Spoločnosť.

Vyhľadanie kontaktu z histórie hovorov

Ak chcete zobraziť kontaktné informácie niekoho, kto vám nedávno volal, môžete ich vyhľadať v histórii hovorov.

 1. Kliknite na položky Štart > Telefón.
 2. Pomocou klávesnice telefónu vyberte položku História hovorov.
 3. Kliknite na meno alebo telefónne číslo hľadaného kontaktu.
 4. Kliknite na položky Ponuka > Otvoriť kontakt.

Odstránenie kontaktu

 1. Kliknite na položky Štart > Kontakty.
 2. Prejdite ku kontaktu, ktorý chcete odstrániť.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Odstrániť kontakt.
 4. Potvrďte kliknutím na položku Áno.
 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)