Windows Phone
 
Niekedy je správna možnosť úplne jasná: Windows Mobile - mobilné riešenie Windows Live for Mobile: Windows Live v mobile

Riaďte svoj čas

Ak používate aplikáciu Microsoft Outlook, už viete, že kalendár vo vašom zariadení vám umožňuje plánovať a aktualizovať činnosti. Môžete taktiež vytvárať činnosti v aplikácii Outlook vo svojom počítači a synchronizovať ich so svojím zariadením prostredníctvom programu ActiveSync alebo Centra zariadení Windows Mobile.

Keď plánujete činnosť, môžete vybrať či zadať:

 • Predmet
 • Počiatočný a koncový dátum
 • Počiatočný a koncový čas
 • Miesto
 • Počet a frekvenciu opakovania
 • Stav
 • Úroveň utajenia
 • Pripomenutia

Pre zobrazenie podrobného postupu určeného priamo pre váš telefón (s dotykovým či nedotykovým displejom) zvoľte zodpovedajúcu kartu nižšie. Nie ste si istí? Tu nájdete postup pre určenie typu telefónu.

Dotykový displej

Nedotykový displej

  

Kalendár

Táto časť je venovaná návodom, ako využiť funkcie kalendára vo vašom zariadení.

Kalendár slúži na plánovanie činností, vrátane schôdzok a ďalších akcií. Činnosti v danom dni môžete zobraziť na obrazovke Dnes. Ak vo svojom počítači používate aplikáciu Outlook, môžete synchronizovať činnosti medzi svojím zariadením a počítačom. Môžete taktiež nastaviť Kalendár tak, aby vám činnosti pripomenul napríklad zvukovým signálom alebo blikajúcim svetlom.

Činnosti môžete prezerať v niekoľkých rôznych zobrazeniach (Deň, Týždeň, Mesiac a Agenda). Ak chcete v ktoromkoľvek zobrazení prezerať podrobné informácie o činnosti, kliknite na ňu.

Plánovanie činnosti

 1. Kliknite na položky Štart > Kalendár.
 2. Kliknite na položky Ponuka > Nová činnosť.
 3. Do poľa Predmet zadajte názov činnosti a potom informácie ako počiatočný a koncový čas.

  Ak chcete naplánovať celodennú udalosť, kliknite na možnosť Áno v poli Celý deň.

 4. Keď ste skončili, kliknutím na tlačidlo OK sa vráťte do kalendára.

Poznámky:

 • Celodenné udalosti nezaberajú v Kalendári časový blok, namiesto toho sa zobrazujú ako prúžky v hornej časti kalendára.
 • Ak chcete činnosť zrušiť, prejdite k nej a potom kliknite na položky Ponuka > Odstrániť činnosť.

Aktualizácia činnosti

 1. Kliknite na položky Štart > Kalendár.
 2. Prejdite k činnosti a kliknite na ňu.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť.
 4. Prejdite do oblasti správ alebo na ňu kliknite a zadajte požadovanú správu.
 5. Prejdite do polí, ktoré chcete aktualizovať, a vykonajte potrebné zmeny.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie činnosti

 1. Kliknite na položky Štart > Kalendár.
 2. Prejdite na činnosť.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Odstrániť činnosť.
 4. Potvrďte kliknutím na položku Áno.

Odpoveď na žiadosť o schôdzu aplikácie Outlook

 1. Kliknite na položky Štart > Správy > E-maily Outlook.
 2. Kliknite na žiadosť o schôdzu a vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete žiadosť prijať a vložiť schôdzu do kalendára, kliknite na položku Prijať.
  • Ak chcete žiadosť odmietnuť, kliknite na položky Ponuka > Odmietnuť.
  • Ak chcete žiadosť o schôdzu prijať nezáväzne a takto ju vložiť do kalendára, kliknite na položky Ponuka > Nezáväzne.

Pri budúcej synchronizácii bude vaša odpoveď odoslaná organizátorovi schôdze a schôdza bude pridaná do kalendára v aplikácii Outlook vo vašom počítači.

Pridanie alebo odstránenie opakovania pri činnosti

Keď vo svojom zariadení plánujete činnosť, môžete nastaviť, že k nej dôjde raz alebo viackrát:

 • Raz týždenne v ten istý deň
 • V ten istý deň každý mesiac
 • Raz za rok
 1. Kliknite na položky Štart > Kalendár.
 2. Prejdite k činnosti a kliknite na ňu.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť. Ak je už pri činnosti nastavené opakovanie, kliknite na položku Všetko, aby ste aktualizovali všetky výskyty činnosti.
 4. Prejdite k poľu Výskyt, kliknite naň a potom zvoľte požadovanú možnosť.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Vo svojom zariadení nemôžete vytvoriť činnosť, ktorá sa vyskytuje nepravidelne (to znamená, že sa neopakuje v rovnakom čase každý týždeň alebo mesiac). Ak vytvoríte nepravidelne sa vyskytujúcu činnosť v počítači a potom ho synchronizujete so svojím zariadením, zobrazí sa v zariadení v poli Výskyt hodnota Vlastné. Toto nastavenie nie je možné v zariadení zmeniť. V prípade, že chcete opakovanie takej činnosti zmeniť, upravte činnosť v počítači a opätovnou synchronizáciou aktualizujte výskyty vo svojom zariadení.

Zmena zobrazenia kalendára

Kalendár môžete zobraziť v niekoľkých rôznych rozloženiach:

 • Dnešná agenda
 • Činnosti na týždeň
 • Agenda na konkrétny deň
 • Činnosti na mesiac
 1. Kliknite na položky Štart > Kalendár.
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Kliknite na položky Ponuka > Zobraziť a potom kliknite na jednu z možností Program, Deň, Týždeň, Mesiac alebo Rok.
  • Kliknite na položku Ponuka a potom na položku Prejsť na dnešokk alebo Prejsť na dátum.

Poznámka:

Možnosti Prejsť na dnešok a Prejsť na dátum nie sú k dispozícii v zobrazeniach Mesiac a Rok.

Zmena úrovne utajenia činnosti

Činnosti vo svojom kalendári môžete definovať ako dôverné, osobné, súkromné alebo normálne.

 1. Kliknite na položky Štart > Kalendár.
 2. Prejdite k činnosti a kliknite na ňu.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť.
 4. Prejdite k poľu Utajenie a vyberte požadovanú možnosť.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena stavu činnosti

Stav činností môžete zmeniť na:

 • Zaneprázdnený
 • Voľno
 • Nezáväzne
 • Mimo kanceláriu
 1. Kliknite na položky Štart > Kalendár.
 2. Prejdite k činnosti a kliknite na ňu.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť.
 4. Prejdite k poľu Stav, kliknite naň a potom zvoľte požadovanú možnosť.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavení času připomenutí události

 1. Kliknite na položky Štart > Kalendár.
 2. Prejdite k činnosti a kliknite na ňu.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť.
 4. Prejdite k poľu Pripomenutie a vyberte požadovaný čas pripomenutia.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie pripomenutia pre opakujúcu sa činnosť

 1. Kliknite na položky Štart > Kalendár.
 2. Prejdite k činnosti a kliknite na ňu.
 3. Po zobrazení výzvy vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete upraviť všetky výskyty tejto činnosti, kliknite na položku Všetko.
  • Ak chcete upraviť iba jeden výskyt tejto činnosti, kliknite na položku Jeden.
 4. Prejdite k poľu Pripomenutie a vyberte požadovaný čas pripomenutia.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie poznámky k činnosti

K činnostiam môžete pridávať poznámky, podobne ako v aplikácii Outlook v počítači.

 1. Kliknite na položky Štart > Kalendár.
 2. Prejdite k činnosti a kliknite na ňu.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť.
 4. Kliknite na kartu Poznámky a zadejte požadovaný text.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Ak sa zobrazí správa „Chcete informovať účastníkov o zmenách schôdze?“, kliknite podľa potreby na možnosti Áno alebo Nie.

Úlohy

Táto časť sa venuje návodom, ako spravovať úlohy a poznámky vytvorené vo vašom zariadení, a používaniu zabudovanej kalkulačky.

Vytvoření úkolu

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Úlohy.
 2. Kliknite na položky Ponuka > Nová úloha.
 3. Zadajte predmet úlohy a vyplňte informácie ako počiatočný a koncový dátum.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Označenie úlohy ako dokončenej či nedokončenej

Začiarknutím políčka vedľa úlohy ju označíte ako dokončenú. Ak sa rozhodnete úlohu znovu otvoriť, zrušte začiarknutie tohto políčka.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Úlohy.
 2. Prejdite k úlohe, ktorú chcete označiť, a potom kliknite na položku Dokončené alebo Aktivovať.

Odstránenie úlohy

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Úlohy.
 2. Prejdite k úlohe, ktorú chcete odstrániť.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Odstrániť úlohu.
 4. Potvrďte kliknutím na položku Áno.

Použitie kalkulačky

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Kalkulačka.
 2. Čísla zadávajte pomocou klávesnice.
 3. Ak chcete vybrať určitú funkciu, kliknite na položku:
  • + (sčítanie)
  • - (odčítanie)
  • x (násobenie)
  • ÷ (delenie)
  • , (desatinná čiarka)
 4. Kliknutím na položku = (rovná sa) vykonáte výpočet.
 5. Kliknutím na položku C vymažete obrazovku a začnete nový výpočet.

Budíky

Táto časť informuje, ako vo svojom zariadení môžete nastaviť a spravovať budíky.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Systém a na položku > Hodiny a budíky.
 2. Kliknite na kartu Budíky.
 3. Kliknite na položku <Popis> a zadajte názov budíka.
 4. Kliknite na deň v týždni pre daný budík. Kliknutím na každý z požadovaných dní môžete vybrať aj viac dní. Ak chcete výber vymazať, znovu naň kliknite.
 5. Kliknutím na položku zobrazenie času otvorte hodiny a nastavte čas budíka.
  • Ak chcete zadať čas z hodín, premiestnite hodinovú a minútovú ručičku.
  • Ak chcete zadať čas z poľa, kliknite na hodiny či minúty. Potom kliknite na šípky nahor a nadol alebo použite panel pre vkladanie textu a zadajte požadovanú hodnotu.
  • Kliknite na položku dop. alebo odp.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:

Ak chcete budík vypnúť, zrušte začiarknutie príslušného políčka.

Nastavenie tónu budíka

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > na kartu Osobné a na položku > Zvuky a upozornenia.
 2. Kliknite na kartu Upozornenia.
 3. V poli Udalosť kliknite na šípku nadol a vyberte možnosť Pripomenutia.
 4. Začiarknite políčko Prehrať zvuk.
 5. V poli Prehrať zvuk kliknite na šípku nadol a vyberte požadovaný tón.
 6. Ak chcete vybraný tón prehrať, kliknite na šípku pod poľom Prehrať zvuk.
 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Vypnutie signalizujúceho budíka

 • Kliknite na položku Zatvoriť.

Hlasové poznámky

Vaše zariadenie vám umožňuje nahrávať hlasové poznámky. Táto časť je venovaná tvorbe a odstraňovaniu hlasových poznámok a nastaveniu hlasovej poznámky ako vyzváňacieho tónu.

Nahranie hlasovej poznámky

Hlasové poznámky predstavujú rýchly spôsob ako udržiavať zoznam úloh alebo iných položiek. Namiesto zapísania zoznamu či položky si môžete nahrať zvukové pripomenutie. Ak nahráte hlasovú poznámku, dostane predvolený názov, ktorý môžete neskôr zmeniť.

Môžete vytvoriť samostatný hlasový záznam alebo ho pridať k poznámke.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Poznámky.
 2. Ak chcete nahrať hlasový záznam k poznámke, prejdite k poznámke a kliknite na ňu.
 3. Ak sa nezobrazí panel nástrojov Záznam, kliknite na položky Ponuka > Zobraziť panel nástrojov Záznam.
 4. Záznam spustíte kliknutím na ikonu nahrávania.
 5. Pridržujte mikrofón zariadenia blízko svojich úst alebo iného zdroja zvuku.
 6. Po dokončení záznamu kliknite na ikonu stop.
 7. Kliknutím na tlačidlo OK sa vráťte do zoznamu poznámok.
 8. Ak nahráte hlasovú poznámku k otvorenej poznámke, zobrazí sa v nej ikona hlasovej poznámky.
 9. Keď nahráte samostatnú hlasovú poznámku (ktorá nie je vložená v poznámke), zobrazí sa ikona hlasovej poznámky v zozname poznámok.

Poznámka:

Ak chcete záznam prehrať, kliknite na ikonu záznamu v otvorenej poznámke alebo kliknite na záznam v zozname poznámok.

Tip:

Pre rýchle vytvorenie záznamu stlačte tlačidlo pre nahrávanie (RECORD). Záznam spustite, hneď ako budete počuť pípnutie. Po dokončení tlačidlo uvoľnite.

Premenovanie hlasovej poznámky

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Poznámky.
 2. Prejdite k hlasovej poznámke, ktorú chcete premenovať.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Premenovať/premiestniť.
 4. Do poľa Názov zadajte nový názov hlasovej poznámky.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Prehranie hlasovej poznámky

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Poznámky.
 2. Prejdite k hlasovej poznámke, ktorú chcete prehrať.
 3. Kliknite na ikonu záznamu v otvorenej poznámke alebo na záznam v zozname poznámok.

Nastavenie hlasovej poznámky ako vyzváňacieho tónu

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Poznámky.
 2. Prejdite k hlasovej poznámke, ktorú chcete nastaviť ako vyzváňací tón.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Premenovať/premiestniť.
 4. V poli Priečinok kliknite na šípku nadol a vyberte možnosť Vyzváňacie tóny.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie hlasovej poznámky

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Poznámky.
 2. Prejdite k hlasovej poznámke, ktorú chcete odstrániť.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Odstrániť.
 4. Potvrďte kliknutím na položku Áno.
 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)