Windows Phone
 
Windows Live for Mobile: Windows Live v mobile Microsoft Office Mobile: Využívajte mobilné kancelárie

Práca s aplikáciou PowerPoint Mobile

S programom PowerPoint Mobile vo vašom zariadení môžete otvárať a predvádzať prezentácie, ktoré ste si vytvorili na vašom PC. Na vašom zariadení môžete predvádzať všetky prezentácie vytvorené vo formáte *.ppt alebo *.pps v programe PowerPoint 97 alebo novšej verzii. Nezáleží na tom, či je prezentácia otvorená z e-mailu, prevzatá zo zdieľaných súborov alebo z Internetu, nakopírovaná do vášho zariadenia cez pamäťovú kartu alebo získaná synchronizáciou s vaším PC, použiť môžete ktorýkoľvek z týchto spôsobov. Niektoré zariadenia sú navyše schopné pracovať taktiež s formátom *.pptx a *.ppsx verzie 2007.

Veľa základných prvkov prezentácií zabudovaných do samotnej prezentácie tzv. „slide show“, ako je prechod jednotlivých snímok a animácií, je možné prehrať taktiež vo vašom zariadení. Dokonca je možné prehrávať automatické prezentácie s nastaveným časom, jedna snímka automaticky po druhej. Taktiež je možné vkladať hypertextové prepojenia na webové stránky.

Pre zobrazenie podrobného postupu určeného priamo pre váš telefón (s dotykovým či nedotykovým displejom) zvoľte zodpovedajúcu kartu nižšie. Nie ste si istí? Tu nájdete postup pre určenie typu telefónu.

Dotykový displej

Nedotykový displej

  

Začíname s aplikáciou PowerPoint Mobile

Otvorenie a zobrazenie prezentácie

 1. Kliknite na položky Štart > Office Mobile > PowerPoint Mobile.
 2. V zozname súborov prezentácií kliknite na prezentáciu, ktorú chcete zobraziť.
 3. Kliknutím na aktuálnu snímku sa presuniete k ďalšej snímke.

  Ak je prezentácia nastavená ako časovaný sled snímok, prebieha prechod automaticky.

Poznámka:

Ak chcete prezentáciu zastaviť, kliknite na šípku hore a potom na položku Ukončiť prezentáciu.

Zmena orientácia prezentácie

 1. Kliknite na položky Štart > Office Mobile > PowerPoint Mobile.
 2. V zozname súborov prezentácií kliknite na prezentáciu, ktorú chcete zobraziť.
 3. Kliknite na šípku hore a potom na položku Zobraziť možnosti.
 4. Kliknite na kartu Orientácia a vyberte požadovanú orientáciu.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:

Ak chcete zobraziť prezentáciu s orientáciou, ktorá najlepšie vyhovuje veľkosti a tvaru displeja zariadenia, kliknite na možnosť Predvolené.

Nastavenie možností prehrávania prezentácie

Niektoré z možností prehrávania uložených v prezentácii aplikácie PowerPoint môžete prepísať.

 1. Kliknite na položky Štart > Office Mobile > PowerPoint Mobile.
 2. V zozname súborov prezentácií kliknite na prezentáciu, ktorú chcete zobraziť.
 3. Kliknite na šípku hore a potom na položku Zobraziť možnosti.
 4. Kliknite na kartu Prehrávanie, začiarknite políčko Prepísať možnosti prehrávania pre všetky súbory a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete vypnúť efekty ako prílet a ďalšia animácia, začiarknite políčko Prezentovať bez animácie.
  • Ak chcete zabrániť prehrávaniu prechodov medzi snímkami, začiarknite políčko Prezentovať bez prechodu snímok.
  • Ak chcete použiť časovanie zaznamenané pri každej snímke v prezentácii, začiarknite políčko S časovaním, ak je k dispozícii.
  • Ak chcete po poslednej snímky prezentácie automaticky prejsť k prvej snímke, začiarknite políčko Cyklicky opakovať.
  • Ak chcete zobraziť iba text, začiarknite políčko Prezentovať bez médií.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:

Ak chcete prezentáciu prehrávať s časovaním a v slučke, začiarknite zároveň políčka S časovaním, ak je k dispozícii a Cyklicky opakovať.

Zväčšenie a zmenšenie snímky

Priblížením si môžete prezrieť časť snímky podrobnejšie, vzdialením opäť zobrazíte celú snímku.

 1. V prezentácii kliknite na šípku hore a potom na položku Priblížiť.
 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete súbor priblížiť s odlišnou mierou zväčšenia, kliknite na ikonu Priblížiť, ktorá má podobu lupy so znamienkom plus v strede a je umiestnená v pravom dolnom rohu displeja.
  • Ak chcete súbor vzdialiť, kliknite na ikonu Vzdialiť, čo je obrázok lupy sa znamienkom mínus v strede. Ikonu nájdete pod ikonou Priblížiť.
 3. Ak si chcete prezrieť časť snímky, ktorá nie je v zobrazení viditeľná, alebo snímku umiestniť do stredu, kliknite na červený obdĺžnik vľavo od ikon priblíženia a vzdialenia a podľa potreby ho pretiahnite.
 4. Pre návrat k prezentácii kliknite na ikonu Vzdialiť na prezentáciu, čo je obdĺžnik so šípkami v rohoch nad ikonou Priblížiť.

Tip:

Ak je prezentácia nastavená ako časovaný sled snímok, počas približovania či vzďaľovania sa pozastaví.

Poznámka:

Ak chcete zobraziť obsah, ktorý nie je počas približovania či vzďaľovania na obrazovke zariadenia viditeľný, kliknite na snímku a pretiahnite ju požadovaným smerom, aby ste daný obsah zobrazili.

Navigácia medzi snímkami

Ak je prezentácia nastavená ako časovaný sled snímok, budú prechody od jednej snímke k ďalšej automatické. Ak však prezentácia neobsahuje časovanie alebo sa chcete presunúť k inej snímke mimo postupnosti, môžete medzi snímkami jednoducho prechádzať.

 1. Kliknite na položky Štart > Office Mobile > PowerPoint Mobile.
 2. V zozname súborov prezentácií kliknite na prezentáciu, ktorú chcete zobraziť.
 3. Kliknite na šípku hore a potom na položku Prejsť na snímku.

Poznámky:

 • Ak ste prezentáciu priblížili, aby ste zobrazili snímku do väčších podrobností, nemôžete prejsť k inej snímke, pokým zobrazenie opäť nevzdialite.
 • Kliknutím na položky Nasledujúca alebo Predchádzajúca môžete namiesto prechodu k ďalšej snímke prehrať animáciu.

Tip:

Kliknutím na aktuálnu snímku prejdete k ďalšej.

Nepodporované typy obsahu v aplikácii PowerPoint Mobile

Prezentácie aplikácie PowerPoint vytvorené v počítači je možné v aplikácii PowerPoint Mobile zobraziť, nie však upravovať. Všetok obsah súboru sa zachová a po prenesení do počítača sa v prezentácii opäť zobrazí.

Typy obsahu nepodporované v aplikácii Microsoft Office PowerPoint 2007 Mobile:

 • Vlastné animácie a prechody

  Poznámka:

  Vlastné animácie a prechody naďalej fungujú vo verziách balíka Microsoft Office vydaných pred verziou Microsoft Office 2007.

 • Rozloženia s grafikou SmartArt - Aplikácia PowerPoint Mobile nahradí rozloženie s grafikou SmartArt jedným z nasledujúcich podporovaných rozložení: Základný kľukatý proces, Zvislý zoznam s odrážkami, Vodorovný zoznam s odrážkami, Základný cyklus, Lúčový cyklus, Organizačná schéma alebo Základný terčový diagram.
 • Textové polia, obrázky a tvary - Aplikácia PowerPoint Mobile 2007 nepodporuje efekty Odraz, Žiara, Rám obrazu, Otáčanie 3D a Transformácia.
 • Štýly WordArt a textové efekty

Typy obsahu nepodporované vo všetkých súboroch aplikácie PowerPoint Mobile:

 • Typy a velikosti písma - Písma nepodporované daným zariadením sa namapujú na najbližšie dostupné písmo.
 • Audio/video obsah - Podporované sú iba vložené súbory WAV.
 • Nastavenie zabezpečenia - Ak je pre otvorenie prezentácie nutné heslo, nie je možné prezentáciu v aplikácii PowerPoint Mobile otvoriť a zobraziť. V prípade, že je heslo potrebné pre úpravy prezentácie, môžete ju v aplikácii PowerPoint Mobile otvoriť a zobraziť, ale nie uložiť.
 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)