Windows Phone
 
Microsoft Office Mobile: Využívajte mobilné kancelárie

Použitie prehrávača Windows Media Player Mobile

Vaše zariadenie obsahuje prehrávač Windows Media Player Mobile, program určený na prehrávanie hudby a videa. Umožňuje prehrávať súbory médií uložené v počítači, ale taktiež skladby a videá prevzaté ako dátový prúd z Internetu. Prehrávač médií umožňuje prehrať taktiež televízne vysielanie v podobe dátového prúdu, ak váš poskytovateľ túto službu ponúka.

Windows Media Player Mobile vám navyše pomôže usporiadať súbory médií. Keď uložíte súbory médií do zariadenia, môžete vytvárať zoznamy skladieb obsahujúce hudobné súbory aj videosúbory.

Windows Media Player Mobile vám poskytuje prístup k nasledujúcim priečinkom:

 • Hudba: Do tohto priečinka sa ukladajú zvukové súbory prevzaté do zariadenia a akékoľvek súbory, ktoré pridáte.
 • Videá: Do tohto priečinka sa ukladajú videosúbory prevzaté do zariadenia a akékoľvek súbory, ktoré pridáte.
 • Televízor: Do tohto priečinka sa ukladajú televízne programy prevzaté do zariadenia.
 • Moje zoznamy skladieb: Do tohto priečinka sa ukladajú zoznamy skladieb, ktoré vytvoríte.

Prehrávač Windows Media Player Mobile prehráva aj súbory médií chránené technológiou Windows Media Digital Rights Management.

Pre zobrazenie podrobného postupu určeného priamo pre váš telefón (s dotykovým či nedotykovým displejom) zvoľte zodpovedajúcu kartu nižšie. Nie ste si istí? Tu nájdete postup pre určenie typu telefónu.

Dotykový displej

Nedotykový displej

  

Prehrávanie hudby a videa

Program Windows Media Player Mobile vo vašom zariadení umožňuje prehrávať celú škálu hudobných a videosúborov. Táto časť obsahuje návod na použitie základných funkcií prehrávača.

Prehrávanie hudobného súboru

Hudobné súbory je možné do zariadenia uložiť skopírovaním z počítača alebo prevzatím z Internetu. Po skopírovaní do zariadenia budú súbory dostupné prostredníctvom knižnice médií.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Knižnica, kliknite na položky Ponuka > Knižnica.

  V prípade potreby kliknite niekoľkokrát na tlačidlo Späť, pokým sa v blízkosti hornej časti obrazovky nezobrazí slovo Knižnica.

 3. Kliknite na položku Hudba a kliknutím vyberte hudobný žáner.

  Ak je potrebné, kliknite na tlačidlo Späť, pokým sa nezobrazí priečinok Hudba.

 4. Kliknite na hudobný súbor, ktorý chcete prehrať, a potom na tlačidlo Prehrať.

Prehrávanie videosúboru

Videá je možné do zariadenia uložiť skopírovaním z počítača alebo prevzatím z Internetu. Po skopírovaní do zariadenia budú súbory dostupné prostredníctvom knižnice médií.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.

  Ak sa nezobrazila obrazovka Knižnica, kliknite na položky Ponuka > Knižnica.

  V prípade potreby kliknite niekoľkokrát na tlačidlo Späť, pokým sa v blízkosti hornej časti obrazovky nezobrazí slovo Knižnica.

 2. Kliknite na položku Videa a kliknutím vyberte kategóriu videa.

  Ak je potrebné, kliknite na tlačidlo Späť, pokým sa nezobrazí priečinok Videa.

 3. Kliknite na videosúbor, ktorý chcete prehrať, a potom na tlačidlo Prehrať.

Prehrávanie hudobného alebo videosúboru na Internete

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Knižnica, kliknite na položky Ponuka > Knižnica.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Otvoriť URL.
 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Do poľa URL zadajte adresu webovej lokality s dátovým prúdom hudby alebo videa a potom kliknite na tlačidlo OK.
  • V seznamu História prejdite k adrese URL webovej lokality s dátovým prúdom hudby či videa a potom kliknite na tlačidlo OK.
 5. Na webovej lokalite vyberte súbor, ktorý chcete prehrať, a stlačte tlačidlo ENTER.

Zmena možností prehrávania videa

Video môžete zmenšiť, aby sa prispôsobilo zobrazenému oknu, alebo zvoliť možnosť automatického prehrávania videa v režime na celú obrazovku.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Prehrávanie, prejdite na ňu tak, že vyberiete niektorý súbor médií a kliknite na položku Prehrať.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Možnosti > Video.
 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • V poli Prehrávať video na celej obrazovke kliknite na niektorú z možností Nikdy, Iba v prípade nadmernej veľkosti alebo Vždy.
  • Začiarknite políčko Prispôsobiť oknu, prípadne jeho začiarknutie zrušte.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:

Pri prehrávaní videa môžete prepísať možnosti Nikdy a Iba v prípade nadmernej veľkosti tak, že kliknete na položku Ponuka a potom na možnosť Celá obrazovka.

Nastavenie hlasitosti

 • Na ovládači hlasitosti zvýšte alebo znížte hlasitosť, prípadne kliknite na tlačidlo plus (+) či mínus (-) v dolnej časti obrazovky Prehrávanie.

Ohodnotenie položky

Skladbu alebo videoklip vo vašom zariadení môžete ohodnotiť a označiť tak, ako sa vám páči. Pri synchronizácii s počítačovou verziou prehrávača Windows Media Player sa hodnotenie skopíruje zo zariadenia do počítača. Hodnotenie jednou až piatimi hviezdičkami sa zobrazí vedľa názvu skladby alebo videa.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Knižnica, kliknite na položky Ponuka > Knižnica.

  V prípade potreby kliknite niekoľkokrát na tlačidlo Späť, pokým sa v blízkosti hornej časti obrazovky nezobrazí slovo Knižnica.

 3. Prejdite k hudobnému súboru alebo videosúboru, ktorý chcete ohodnotiť, a potom kliknite na položku Prehrať.
 4. Počas prehrávania súboru kliknutím na hviezdičky v pravom hornom rohu zadajte požadované hodnotenie: jedným kliknutím zadáte jednu hviezdičku, dve kliknutia znamenajú dve hviezdičky a tak ďalej.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Zo súborov médií, ktoré pridáte na obrazovku Prehráva sa, môžete vytvárať zoznamy skladieb.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Knižnica, kliknite na položky Ponuka > Knižnica.
 3. Prejdite k súboru s médiom a potom kliknite na položky Ponuka > Zaradiť do frontu.

  Tento krok opakujte pre všetky súbory médií, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb.

 4. Po zaradení súborov do frontu kliknite na položky Ponuka > Přehrávání.
 5. Kliknite na položky Ponuka > Uložiť zoznam skladieb a potom zadajte názov zoznamu skladieb.
 6. Kliknite na položku Hotovo.

  Zoznam skladieb sa zobrazí na obrazovke Zoznamy skladieb v Knižnici.

Odstránenie zoznamu skladieb

Zoznam skladieb môžete odstrániť iba z knižnice. Prípadne môžete odstrániť ako zoznam skladieb, tak hudobné súbory, ktoré obsahuje. Odstránené súbory sú vymazané z pamäte zariadenia.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Knižnica, kliknite na položky Ponuka > Knižnica.

  V prípade potreby kliknite niekoľkokrát na tlačidlo Späť, pokým sa v blízkosti hornej časti obrazovky nezobrazí slovo Knižnica.

 3. Na obrazovke Knižnica kliknite na položku Moje zoznamy skladieb.
 4. Kliknite na zoznam skladieb a potom kliknite na položky Ponuka > Odstrániť z knižnice.
 5. Kliknutím na možnosť Nie odstránite iba zoznam skladieb. Ak chcete navyše zo zariadenia odstrániť hudobné súbory v zozname, kliknite na možnosť Áno.

Knižnica médií

Knižnica médií umožňuje usporiadať zvukové súbory a videoklipy uložené v prehrávači Windows Media Player Mobile. Táto časť obsahuje návod na použitie knižnice médií.

Prehľad knižníc

Vaše zariadenie má prístup k viacerým knižniciam médií. Každá z nich obsahuje prepojenia na zvukové súbory, videosúbory a zoznamy skladieb. Hudobné súbory môžete v knižnici zobraziť podľa mena interpreta, názvu albumu alebo žánru, videosúbory potom podľa žánru.

Každá knižnica médií predstavuje v zariadení dostupný úložný priestor. Ak napríklad uložíte obsah do internej pamäte zariadenia, budú prepojenia na tieto súbory obsiahnuté v knižnici Zariadenie. Ak budete obsah ukladať taktiež na vymeniteľné pamäťové karty microSD, budete mať na každej karte k dispozícii ďalšiu knižnicu.

Na obrazovke Knižnica môžete prepínať medzi knižnicou Zariadenie a ďalšími dostupnými knižnicami.

Program Windows Media Player Mobile automaticky vyhľadá v internej pamäti zariadenia kompatibilné súbory digitálnych médií. Ak nejaké nájde, pridá ich do knižnice Zariadenie.

Obdobne pri vložení vymeniteľnej pamäťovej karty ju program Windows Media Player Mobile automaticky prehľadá a pridá všetky nájdené súbory médií do knižnice na pamäťovej karte.

V prípade, že prehrávač automaticky nerozpozná nové súbory, ktoré ste skopírovali do zariadenia, môžete knižnicu aktualizovať ručne pomocou ovládacieho prvku Aktualizovať knižnicu.

Najlepšie výsledky pri práci s prehrávačom Windows Media Player Mobile dosiahnete dodržaním nasledujúcich zásad:

 • Pri synchronizácii (kopírovaní) súborov do zariadenia vždy používajte verziu programu Windows Media Player pre stolové počítače. Nepreťahujte súbory z počítača do zariadenia pomocou Prieskumníka Windows.
 • Vždy synchronizujte súbory na pamäťovú kartu vloženú do zariadenia, nie do externej čítačky kariet. Licencie technológie Windows Media Digital Rights Management k súborom, ktoré sa synchronizujú na čítačku kariet, sa na pamäťovú kartu nemusia skopírovať správne. Po vložení pamäťovej karty do zariadenia nebude program Windows Media Player Mobile môcť prehrávať súbory, ktoré nedisponujú zodpovedajúcimi licenciami. Viac informácií o technológii Digital Rights Management (DRM) nájdete v téme Prehľad licencií a chránených súborov.

Aktualizácia knižnice

Program Windows Media Player knižnice automaticky podľa potreby aktualizuje. Môžete však knižnicu aktualizovať ručne a zaistiť tak, aby obsahovala prepojenia na súbory nedávno skopírované do zariadenia alebo na vymeniteľnú pamäťovou kartu.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Knižnica, kliknite na položky Ponuka > Knižnica.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Aktualizovať knižnicu.
 4. Počkajte, pokým nie je dokončené pridanie súborov, a potom kliknite na položku Hotovo.

Odstránenie položiek z knižnice

Skladbu, video alebo zoznam skladieb môžete odstrániť buď iba z knižnice, alebo ich aj úplne vymazať zo zariadenia.

Poznámka:

Odstránením zoznamu skladieb ho vymažete zo všetkých priečinkov v zariadení.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Knižnica, kliknite na položky Ponuka > Knižnica.
 3. Prejdite k skladbe, videu alebo zoznamu skladieb, ktoré chcete odstrániť.
 4. Kliknite na položky Ponuka > Odstrániť z knižnice.
 5. Kliknutím na možnosť Nie odstránite iba zoznam skladieb. Ak chcete navyše zo zariadenia odstrániť hudobné súbory v zozname, kliknite na možnosť Áno.

O súboroch médií

Program Windows Media Player Mobile prehráva rôzne typy licencovaného digitálneho obsahu prevzatého z Internetu. Táto časť vysvetľuje problematiku digitálnych licencií a preberania a popisuje rôzne typy súborov, s ktorými sa môžete stretnúť.

Preberanie súborov médií z Internetu

Po pripojení k Internetu môžete priamo do zariadenia preberať skladby, vyzváňacie tóny a videá. Postup prevzatia média do zariadenia sa bude líšiť podľa webovej lokality, z ktorej preberáte.

 1. Kliknite na položky Štart > Internet Explorer.
 2. Do poľa s adresou v hornej časti obrazovky zadajte adresu webovej lokality a potom kliknite na ikonu prejsť (šípka stáčajúca sa doprava).
 3. Na webovej lokalite prejdite k požadovanej skladbe alebo videu a kliknite na ich názov alebo iné prepojenie pre prevzatie.
 4. Ak chcete súbor média po prevzatí automaticky prehrať, začiarknite políčko Po prevzatí súbor otvoriť a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak chcete súbor média okamžite prevziať, kliknite na možnosť Áno. Súbor sa v zariadení uloží do priečinka Dokumenty.
  • Ak chcete súbor média prevziať a uložiť v zariadení do konkrétneho priečinka, kliknite na možnosť Uložiť ako. Zadajte názov, vyberte priečinok a miesto uloženia a potom kliknite na príkaz Uložiť.

Synchronizácia súborov médií pomocou prehrávača Windows Media Player

Digitálne súbory médií môžete synchronizovať (kopírovať) z počítača do zariadenia pomocou funkcie Synchronizovať vo verzii programu Windows Media Player pre počítač. Synchronizácia zaistí, že chránené súbory a obrázky albumov budú do zariadenia skopírované správne.

Tip:

Ak synchronizujete veľké množstvo obsahu, vložte do zariadenia pamäťovú kartu s kapacitou 32 MB alebo vyššou.

 1. Vo svojom počítači kliknite na tlačidlo Štart, ďalej na položku Všetky programy a potom na položku Windows Media Player.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
 3. V prehrávači Windows Media Player v počítači kliknite na príkaz Synchronizovať.
 4. Pretiahnite jednotlivé položky, ktoré chcete synchronizovať, do podokna zariadenia v pravej časti obrazovky počítača.
 5. V dolnej časti podokna zariadenia kliknite na položku Spustiť synchronizáciu. Súbory sa synchronizujú do zariadenia.

Ďalšie informácie:

 • Vždy synchronizujte súbory na pamäťovú kartu vloženú do zariadenia, nie do externej čítačky kariet. Ak synchronizujete súbory na pamäťovú kartu vloženú do čítačky kariet, prehrávač Windows Media Player nedokáže vytvoriť s pamäťovou kartou vzťah synchronizácie po tom, čo je vložená do zariadenia.
 • Verzia programu Windows Media Player 10 pre počítače je k dispozícii iba v počítačoch so systémom Windows XP. Ak v počítači nemáte systém Windows XP, skopírujte zvukové súbory a videosúbory do zariadenia pomocou funkcie Kopírovať na disk CD alebo do prenosného zariadenia vo verzii programu Windows Media Player 9 Series.
 • Počítačová verzia programu Windows Media Player 9 Series neponúka toľko funkcií ako program Windows Media Player 10 pre počítače. Táto verzia napríklad nepodporuje automatickú synchronizáciu, synchronizáciu zoznamov skladieb, obrázkov albumov alebo televíznych relácií zaznamenaných počítačom so systémom Windows XP Media Center Edition.
 • Ak chcete získať ďalšie informácie o funkcii Kopírovať na disk CD alebo do prenosného zariadenia, spustite verziu programu Windows Media Player 9 Series pre počítače a stlačte kláves F1.
 • Zvukové súbory sa kopírujú rýchlejšie v prípade, že je program Windows Media Player pre počítače nakonfigurovaný na automatické nastavenie úrovne kvality zvukových súborov kopírovaných do zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi k programu Windows Media Player v počítači.

Prehľad podporovaných formátov súborov a kodekov

Vo východiskovom nastavení vaše zariadenie podporuje formát súborov Windows Media a MP3. Výrobca zariadenia či mobilný operátor mohli prehrávač nakonfigurovať pre podporu ďalších formátov súborov.

K podporovaným formátom súborov patria:

 • MP3 (konštantná a premenná bitová frekvencia)
 • ASF

S cieľom minimalizovať nároky na voľné miesto v zariadení sa digitálne súbory médií počas záznamu často komprimujú pomocou softvéru nazývaného kodek. Pri prehrávaní je potrebné súbory dekomprimovať pomocou toho istého kodeku, ktorý bol použitý na ich kompresiu. Kodek, ktorý súbor používa, môžete zistiť vo vlastnostiach súboru.

Vo východiskovom nastavení prehráva program Windows Media Player Mobile 10 súbory komprimované pomocou nasledujúcich audiokodekov:

 1. Kodeky Microsoft Windows Media Audio vo verziách 1.0, 2.0, 7, 8 a 9

  Nasledujúce varianty kodeku Windows Media Audio 9 sú podporované iba čiastočne:

  • Kodek Windows Media Audio 9 Professional
  • Kodek Windows Media Audio 9 Lossless
 2. MP3

  Vo východiskovom nastavení prehráva program Windows Media Player Mobile 10 súbory komprimované pomocou nasledujúcich videokodekov:

  • Kodek Microsoft Windows Media Video vo verziách 7, 8 a 9
  • Kodek Microsoft Windows Media Video 9 Image vo verziách 1.0 (používaná programom Microsoft Photo Story 1 a 2) a 2.0 (používaná programom Photo Story 3)
  • Kodek Microsoft MPEG-4 vo verziách 2.0 a 3.0
  • Videokodek ISO MPEG-4 verzia 1.0

Prehľad licencovaných a chránených súborov

Chránené súbory sú digitálne súbory médií, ako napríklad hudobné skladby a videoklipy, ktoré sú zabezpečené licenciou brániacou neautorizovanej distribúcii a prehrávaniu.

Licencia určuje, ako je možné súbor používať. Licencia môže napríklad definovať, či môžete súbor synchronizovať do zariadenia pomocou programu Windows Media Player pre počítače alebo koľkokrát je možné súbor prehrať. Podmienky licencie stanovuje osoba alebo spoločnosť, ktorá súbor poskytla.

Licencie sa vytvárajú a spravujú pomocou technológie Digital Rights Management (DRM). Pretože prehrávač Windows Media Player Mobile podporuje technológiu Windows Media DRM, môžete preberať a prehrávať chránené súbory, ktoré ste zakúpili online. Ak to licencia a vaše zariadenie umožňujú, môžete dokonca prehrávať taktiež predplatený obsah alebo obsah zapožičaný z niektorých obchodov online.

Poznámka:

To, či je súbor chránený technológiou Windows Media DRM, zistíte zobrazením vlastností súboru.

Zobrazenie vlastností súboru médií

Môžete zobraziť podrobné informácie o súboroch médií, vrátane dĺžky súboru, kodekov a formátu súboru.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Knižnica, kliknite na položky Ponuka > Knižnica.

  V prípade potreby kliknite niekoľkokrát na tlačidlo Späť, pokým sa v blízkosti hornej časti obrazovky nezobrazí slovo Knižnica.

 3. Prejdite k požadovanej skladbe alebo videu.
 4. Kliknite na položky Ponuka > Vlastnosti. Zobrazia sa podrobné informácie o súbore.
 5. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Tipy:

 • Počas prehrávania súboru médií môžete jeho vlastnosti zobraziť na obrazovke Prehrávanie kliknutím na položky Ponuka > Vlastnosti.
 • Ak máte zobrazené vlastnosti súboru so skladbou, môžete kliknúť na položky Ponuka > Kúpiť disk CD a zistiť, či je zodpovedajúci disk CD k dispozícii ku kúpe. Je potrebné vykonať synchronizáciu s najnovšou verziou prehrávača Windows Media Player v počítači, aby ste mohli zobraziť webovú stránku Kúpiť disk CD a transakciu dokončiť. Príkaz Kúpiť disk CD nie je k dispozícii pre všetky súbory.

Odstraňovanie ťažkostí s prehrávačom Windows Media Player 10 Mobile

Ak sa pri práci s prehrávačom Windows Media Player Mobile stretáte s problémami, navštívte webovú stránku venovanú riešeniu ťažkostí s týmto programom.

Zmena možností a vzhľadu

Prehrávač médií je možné prispôsobiť tak, aby lepšie vyhovoval vašim potrebám. V tejto časti sa dozviete, ako to urobiť.

Voľba možností prehrávania

Počas prehrávania súboru médií sú k dispozícii nasledujúce možnosti prehrávania:

 • Na obrazovke Prehrávanie kliknite na niektorú z nasledujúcich možností:
  • Prehrať/Pozastaviť pre spustenie prehrávania súboru, ktorý bol pozastavený alebo zastavený, alebo naopak pre pozastavenie prehrávaného súboru
  • Rýchlo dopredu pre rýchly presun smerom ku koncu súboru
  • Previnúť dozadu pre návrat smerom k začiatku súboru
  • Zvýšiť hlasitosť pre zvýšenie hlasitosti
  • Znížiť hlasitosť pre zníženie hlasitosti
 • V Ponuke na obrazovke Prehrávanie kliknite na niektorú z nasledujúcich možností:
  • Prehrať/Pozastaviť pre spustenie prehrávania súboru, ktorý bol pozastavený alebo zastavený, alebo naopak pre pozastavenie prehrávaného súboru
  • Zastaviť pre ukončenie prehrávania súboru a návrat na jeho začiatok
  • Náhodný výber/opakovať pre prehrávanie náhodných skladieb alebo pre opakované prehrávanie zoznamu skladieb

Zobrazenie alebo zmena priradenia hardvérových tlačidiel

Východiskové priradenie hardvérových tlačidiel pre prehrávač Windows Media Player Mobile môžete zobraziť a zmeniť. Priradenie ovládacích prvkov prehrávača k hardvérovým tlačidlám na zariadení vám umožňuje rýchlejší prístup k ovládaniu.

Poznámka:

Pre niektoré hardvérové tlačidlá, ako je tlačidlo pre hovor a jeho ukončenie, nie je možné zmeniť priradenie na funkcie programu Windows Media Player Mobile.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Prehrávanie, prejdite na ňu tak, že vyberiete niektorý súbor médií a kliknite na položku Prehrať.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Možnosti > Tlačidlá.

  Pre zobrazenie karty Tlačidlá môže byť nutné kliknúť na šípku pre posun doprava v dolnej časti obrazovky.

 4. Zmenu priradenia tlačidiel vykonáte tak, že kliknete na ovládací prvok (napríklad Zastaviť alebo Pozastaviť) a potom vykonáte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Kliknite na položku Priradiť a potom stlačte tlačidlo, ktorému chcete vybranú funkciu priradiť.
  • Kliknutím na položku Obnoviť priradíte tlačidlu východiskovú (nie predchádzajúcu) funkciu.
  • Ak nechcete priradiť funkcii žiadne hardvérové tlačidlo, kliknite na položku Žiadne.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Návrat k prehrávaniu alebo jeho zrušenie po ukončení telefónneho hovoru

Vo východiskovom nastavení program Windows Media Player pozastaví prehrávanie, keď uskutočníte alebo prijmete telefonický hovor, a po jeho ukončení prehrávanie opäť obnoví. Ak sa nechcete vrátiť k prehrávaniu, môžete toto nastavenie zmeniť.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Prehrávanie, prejdite na ňu tak, že vyberiete niektorý súbor médií a kliknite na položku Prehrať.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Možnosti > a na kartu Prehrávanie.
 4. Začiarknite políčko Pokračovať v prehrávaní po ukončení hovoru alebo jeho začiarknutie zrušte.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena zobrazenia času

Pri prehrávaní súboru médií sa na obrazovke Prehrávanie môže zobrazovať, ako dlho sa súbor prehráva alebo koľko času zostáva do konca.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Prehrávanie, prejdite na ňu tak, že vyberiete niektorý súbor médií a kliknite na položku Prehrať.
 3. Kliknite na položky Ponuka > Možnosti > a na kartu Prehrávanie.
 4. V poli Zobraziť čas ako vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete zobraziť, ako dlho sa súbor prehráva, vyberte možnosť Uplynulo.
  • Pre zobrazenie zostávajúceho času prehrávania vyberte možnosť Zostáva.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Úprava zoznamu skladieb Prehráva sa

Zoznam skladieb Prehráva sa môžete upraviť tak, že presuniete súbory vo fronte vyššie alebo nižšie, prípadne ich úplne odstránite.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Windows Media.
 2. Ak sa nezobrazila obrazovka Prehráva sa, kliknite na možnosť Prehráva sa.
 3. Kliknite na položku Ponuka a podľa potreby vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Kliknutím na možnosť Posunúť nahor presuňte vybranú položku v zozname vyššie.
  • Kliknutím na možnosť Posunúť nadol presuňte vybranú položku v zozname nižšie.
  • Kliknutím na možnosť Odstrániť zo zoznamu skladieb odstránite vybranú položku zo zoznamu.
  • Kliknutím na možnosť Vymazať Prehráva sa odstránite zo zoznamu všetky položky.
 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)