Windows Phone
 
Jednoduchá synchronizácia mobilného zariadenia s PC

Práca s aplikáciou Word Mobile

V aplikácii Microsoft Office Word Mobile môžete vytvárať, zobraziť a upravovať dokumenty, keď nie ste pri svojom pracovnom stole. Táto časť vysvetľuje, ako vytvárať a ukladať dokumenty, formátovať text a vykonať kontrolu pravopisu.

Pre zobrazenie podrobného postupu určeného priamo pre váš telefón (s dotykovým či nedotykovým displejom) zvoľte zodpovedajúcu kartu nižšie. Nie ste si istí? Tu nájdete postup pre určenie typu telefónu.

Dotykový displej

Nedotykový displej

  

Začíname s aplikáciou Word Mobile

Zobrazenie súborov aplikácie Word podľa typu v zozname súborov

 1. Kliknite na položky Štart > Office Mobile > Word Mobile.
 2. V zozname súborov aplikácie kliknite na položky Ponuka > Možnosti.
 3. V poli Zobraziť v zozname kliknite na možnosť Všetky známe typy súborov a zobrazte tak všetky typy súborov, ktoré je možné v aplikácii Word otvoriť, alebo kliknutím na niektorú z možností Súbory programu Word, Súbory formátu RTF či Súbory obyčajného textu zobrazte konkrétny typ súborov.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie predvolenej šablóny aplikácie Word

Keď vytvoríte súbor alebo poznámku v aplikácii Word Mobile, použije sa ako predvolená šablóna dokument aplikácie Word (DOCX). Ak často používate inú šablónu, môžete ju nastaviť ako predvolenú.

 1. Kliknite na položky Štart > Office Mobile > Word Mobile.
 2. V zozname súborov aplikácie kliknite na položky Ponuka > Možnosti.
 3. V poli Predvolená šablóna kliknite na požadovanú šablónu.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

Ak vytvoríte vlastnú šablónu, ktorá má byť dostupná pre výber ako predvolená šablóna, je potrebné ju uložiť do priečinka Šablóny a do hlavnej pamäte vášho zariadenia.

Otvorenie a zobrazenie dokumentu aplikácie Word

 1. Kliknite na položky Štart > Office Mobile > Word Mobile.
 2. V zozname súborov aplikácie kliknite na súbor, ktorý chcete otvoriť.

Poznámka:

Aplikácia Word Mobile plne nepodporuje niektoré funkcie, napríklad značky revízií a ochranu heslom. Pri ukladaní dokumentu vo vašom zariadení môže dôjsť k strate niektorých dát a formátovania.

Tip:

Ak chcete zmeniť veľkosť zobrazenia, kliknite na položky Zobraziť > Lupa a potom na požadované percento zväčšenia.

Poznámka:

Ak sa požadovaný súbor nezobrazí v zozname súborov aplikácie, bude nutné spustiť program Správca súborov a prejsť do príslušného priečinka alebo súbor vyhľadať pomocou funkcie Hľadať

Tip:

Ak chcete zobraziť všetky položky v zozname súborov, kliknite na možnosť Všetky priečinky. Poznámku môžete vyhľadať taktiež hľadaním konkrétneho výrazu, o ktorom viete, že je v danej poznámke obsiahnutý.

Presunutie alebo skopírovanie textu v dokumente

 1. Vyberte text, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať.
 2. Kliknite na položku Ponuka a podľa potreby vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete text skopírovať, kliknite na príkaz Kopírovať.
  • Ak chcete text presunúť, kliknite na príkaz Vystrihnúť.
 3. Kliknutím umiestnite ukazovateľ v dokumente na miesto, kam chcete text vložiť.
 4. Kliknite na položky Ponuka > Prilepiť.

Poznámka:

Aplikácia Word Mobile nepodporuje presúvanie alebo kopírovanie obrázkov.

Vytvorenie zoznamu v dokumente

 1. Vyberte text, ku ktorému chcete pridať odrážky alebo číslovanie.
 2. Kliknite na položky Ponuka > Formát > Odsek.
 3. V poli Zoznam vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií: V poli Seznam proveďte některou z následujících akcí:
  • Ak chcete vytvoriť zoznam s odrážkami, kliknite na položku S odrážkami.
  • Ak chcete vytvoriť zoznam s číslovaním, kliknite na položku Číslované.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK sa vráťte do dokumentu.

Formátovanie textu v dokumente

 1. Vyberte text, ktorý chcete sformátovať.
 2. Kliknite na text a podržte na ňom pero, potom kliknite na možnosť Písmo.
 3. Vyberte požadované možnosti formátovania.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zarovnanie textu v dokumente

Text môžete zarovnať na stred alebo k pravému či ľavému okraju.

 1. Umiestnite ukazovateľ do textu, ktorý chcete zarovnať.
 2. Kliknite na položky Ponuka > Formát > Odsek.
 3. V poli Zarovnanie kliknite podľa potreby na položku Doľava, Doprava alebo Centrovať.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK sa vráťte do dokumentu.

Tip:

Na zarovnanie textu môžete použiť taktiež panel nástrojov Formátovanie. Zobrazíte ho kliknutím na položky Zobraziť > Panel nástrojov. Vedľa viditeľných panelov nástrojov je zobrazená značka začiarknutia.

Odsadenie odsekov v dokumente

 1. Umiestnite ukazovateľ do odseku, ktorý chcete odsadiť.
 2. Kliknite na položky Ponuka > Formát > Odsek.
 3. Kliknite na položku Odsadenie a podľa potreby vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Ak chcete zmeniť ľavé odsadenie celého odseku, podľa potreby zvýšte či znížte hodnotu v poli Vľavo.
  • Ak chcete zmeniť pravé odsadenie celého odseku, podľa potreby zvýšte či znížte hodnotu v poli Vpravo.
  • Pre zarovnanie prvého riadka odseku kliknite v poli Špeciálne na položku Prvý riadok. V poli O koľko potom zväčšite či zmenšite veľkosť odsadenia.
  • Ak chcete vytvoriť opakovanú zarážku, kliknite v poli Špeciálne na položku Opakovaná zarážka. V poli O koľko potom zväčšite či zmenšite veľkosť odsadenia.
 4. Kliknutím na tlačidlo OK sa vráťte do dokumentu.

Tip:

Na zarovnanie textu v zoznamoch je nutné použiť panel nástrojov Formátovanie. Zobrazíte ho kliknutím na položky Zobraziť > Panel nástrojov. Vedľa viditeľných panelov nástrojov je zobrazená značka začiarknutia.

Zväčšenie či zmenšenie dokumentu v aplikácii Word Mobile

V aplikácii Word Mobile môžete dokument zväčšiť a pozrieť sa na jeho časť zblízka, alebo naopak zmenšiť a prezrieť si väčšiu časť v nižšom zväčšení.

 • Kliknite na položky Zobraziť > Lupa a podľa potreby upravte mieru priblíženia.

Kontrola pravopisu v dokumente

 1. Kliknite kamkoľvek do dokumentu a podržte tu pero a potom kliknite na možnosť Kontrola pravopisu.
 2. Keď sa v texte objaví neznáme slovo či pravopisná chyba, ponúkne aplikácia Word Mobile zoznam návrhov.
 3. Ak je slovo napísané chybne, kliknutím vyberte zo zoznamu správnu podobu. Ak je slovo napísané správne, kliknite na možnosť Ignorovať.

Tipy:

 • Ak chcete vykonať kontrolu pravopisu v určitom texte, vyberte ho, kliknite naň a podržte pero a kliknite na položku Kontrola pravopisu.
 • Ak chcete do slovníka pre kontrolu pravopisu pridať nové slovo, kliknite v ponuke obsahujúcej zoznam navrhovaných slov na možnosť Pridať.

Nepodporované funkcie v aplikácii Word Mobile

Aplikácia Word Mobile plne nepodporuje niektoré funkcie podporované v aplikácii Word, napríklad značky revízií a ochranu heslom. Pri ukladaní dokumentu vo vašom zariadení môže dôjsť k strate niektorých dát a formátovania.

Funkcie, ktoré aplikácia Word Mobile nezobrazuje alebo neuchováva v dokumentoch otváraných a ukladaných v zariadení:

 • Pozadia
 • Obrázkové odrážky
 • Značky revízií
 • Inteligentné značky
 • Štýly tabuliek - Formátovanie definované v štýle sa pri uložení dokumentu v aplikácii Word Mobile úplne alebo čiastočne stratí.

Funkcie, ktoré aplikácia Word Mobile môže v dokumentoch otváraných a ukladaných v zariadení previesť, nahradiť alebo obmedziť:

 • Obojsmerný text - Odsadenie a zarovnanie môže byť zobrazené a uložené nesprávne.
 • Prevody súborov - Súbory s príponami balíka Office 2003 (DOC, DOT atď.) nie je možné uložiť s príponami balíka Microsoft Office 2007 (DOCX, DOTX atď.) a naopak. Tieto typy súborov však je možné uložiť vo formátoch RTF a TXT.
 • Súbory v staršom formáte Pocket - Súbory vo formáte PSW je možné v aplikácii Word Mobile otvoriť. Ak však súbor upravujete, musíte ho uložiť v niektorom z formátov DOC, RTF, TXT alebo DOT.
 • Metasúbory - V aplikácii Word Mobile sa nezachovajú. Namiesto nich sa zobrazí grafické znázornenie objektu.
 • Ohraničenia stránok - Ohraničenia stránok s umeleckými efektmi sú prevedené do čiar.
 • Nastavenia zabezpečenia - Možnosť pracovať so súbormi v aplikácii Word Mobile ovplyvňujú nasledujúce nastavenia zabezpečenia:
  • Ak je pre otvorenie dokumentu nutné heslo, nie je možné ho v aplikácii Word Mobile otvoriť. V prípade, že je heslo potrebné pre úpravy dokumentu, môžete ho v aplikácii Word Mobile otvoriť, ale nie upravovať.
  • Dokument, pre ktorý boli použité obmedzenia nastavené pomocou technológie IRM (Správa prístupových práv k informáciám), je možné zobraziť, ale nie upravovať, a to aj v prípade, že k danému dokumentu vlastníte práva pre úpravy.

   Poznámka:

   Ak chcete vo svojom zariadení zobraziť dokument chránený technológiou IRM, musíte túto technológiu v zariadení aktivovať. Informácie o práci s dokumentmi chránenými technológiou IRM vo vašom zariadení nájdete v téme Prehľad technológie IRM (Správa prístupových práv k informáciám).

  • Z ľubovoľného digitálne podpísaného súboru aplikácie Word bude po otvorení v aplikácii Word Mobile digitálny podpis odstránený. Digitálny podpis potvrdzuje, že autorom súboru je podpísaný používateľ a že súbor nebol zmenený.
 • Prevody súborov chránených správou prístupových práv alebo heslom - Tieto súbory je možné uložiť iba v pôvodnom formáte.
 • Štýly podčiarknutia - Štýly podčiarknutia, ktoré nie sú v aplikácii Word Mobile podporované, sa namapujú na jeden z týchto štyroch podporovaných štýlov: základný, bodkovaný, vlnovkou alebo hrubý, tučný a široký.

Funkcie, ktoré aplikácia Word Mobile zobrazuje odlišne oproti počítaču, ale zachováva ich po uložení súboru, takže ich v počítači môžete zobraziť v pôvodnej podobe:

 • Typy a veľkosť písma - Písma nepodporované zariadením sú mapované na najbližšie dostupné písmo, v zariadení však bude uvedené pôvodné písmo. Keď sa dokument upravovaný v aplikácii Word Mobile otvorí v počítači, text sa zobrazí v pôvodnom písme.
 • Zoznamy - Zoznamy s odsadením sa v zariadení nezobrazujú rovnako ako v počítači. Sú namapované na najbližšiu úroveň odsadenia podporovanú aplikáciou Word Mobile. Informácie o zozname sú však v dokumente zachované, takže keď je opäť otvorený v počítači, zoznamy sa zobrazia v správnej podobe.

Funkcie, ktoré aplikácia Word Mobile nezobrazuje, ale zachováva po uložení súboru, takže sa v počítači zobrazia v pôvodnej podobe:

 • Grafy
 • Komentáre
 • Poznámky pod čiarou, koncové poznámky, hlavičky a päty
 • Zlomy strán - Aplikácia Word Mobile nezobrazuje zlomy strán. Všetky zlomy strán, s výnimkou zlomu strany vloženého na koniec dokumentu, však v dokumente zostanú zachované.
 • Obrázky SmartArt, tvary a textové polia
 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)