Windows Phone
 
Microsoft Office Mobile: Využívajte mobilné kancelárie Jednoduchá synchronizácia mobilného zariadenia s PC

Nastavenie a prispôsobenie telefónu

Telefón so systémom Windows Mobile má rad konfigurovateľných nastavení. Nasleduje postup, ako si tieto nastavenia môžete nakonfigurovať podľa vlastných potrieb.

Pre zobrazenie podrobného postupu určeného priamo pre váš telefón (s dotykovým či nedotykovým displejom) zvoľte zodpovedajúcu kartu nižšie. Nie ste si istí? Tu nájdete postup pre určenie typu telefónu.

Dotykový displej

Nedotykový displej

  

Konfigurácia zariadenia

Súčasťou konfigurácie zariadenia sú taktiež jednorazové nastavenia, ktorými si zariadenie prispôsobíte svojim požiadavkám.

Nastavenie dátumu a času

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Systém > Hodiny a budík.
 2. Na karte Čas vyberte správne časové pásmo a nastavte dátum a čas.

Poznámka:

Počas synchronizácie je čas zariadenia aktualizovaný podľa času vo vašom počítači.

Nastavenie jazyka a miestneho nastavenia

Miestne nastavenia určujú štýl, v ktorom sa zobrazujú čísla, mena, kalendárne dátumy a časy.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Systém > Miestne nastavenie.
 2. Na karte Oblasť vyberte svoj jazyk a oblasť.

  Oblasť, ktorú vyberiete, určuje, ktoré možnosťi sa budú vo východiskovom nastavení zobrazovať na týchto ďalších kartách: Číslo, Mena, Čas a Dátum.

 3. Ak chcete zmeniť iné nastavenie, kliknite na kartu a vykonajte požadované zmeny.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Nastavenie zvuku pre udalosť

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Systém > Zvuky a upozornenia.
 2. Na karte Zvuky začiarknite políčko pri každom type položky, pre ktorú chcete povoliť zvuk.
 3. Kliknite na šípku hore a potom kliknite na možnosť Zobraziť možnosťi.
 4. Na karte Upozornenia kliknite v časti Udalosť na názov udalosti a začiarknutím zodpovedajúcich políčok vyberte, akým spôsobom chcete byť upozornení.

  Môžete vyberať z viacerých možnosťí, napríklad zvláštny zvuk, správa, blikanie alebo vibrácia.

Tip:

Vypnutím zvukov a blikania svetla môžete šetriť energiu batérie.

Výber obrázka pozadia pre obrazovku Dnes

Do zariadenia si môžete uložiť obľúbenú fotografiu alebo iný obrázok a tie potom použiť ako obrázok pozadia pre obrazovku Dnes. Je potrebné počítať s tým, že pri použití obrázka na pozadí môže byť text na obrazovke Dnes horšie čitateľný.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Osobné > Dnes.
 2. Začiarknite políčko Použiť tento obrázok ako pozadie a kliknutím na položku Prehľadávať zobrazte zoznam súborov s obrázkom.
 3. V zozname Priečinok vyberte priečinok obsahujúci obrázok, ktorý chcete použiť.
 4. V zozname Typ vyberte typ súboru s obrázkom.
 5. Kliknite na názov súboru s obrázkom, ktorý chcete použiť.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Tipy:

 • Ak chcete obnoviť predvolené pozadie, kliknite na položky Štart > Nastavenia > Dnes. V časti Vybrať motív pre zariadenie kliknite na položku Windows - predvolené. Zrušte začiarknutie políčka Použiť tento obrázok ako pozadie a potom kliknite na tlačidlo OK.
 • Keď vytvoríte snímku pomocou fotoaparátu, môžete kliknúť na položky Menu > Nastaviť ako dnešné pozadie. V takom prípade taktiež môžete vybrať úroveň priehľadnosti obrázka použitého na pozadie.
 • Kliknite na šípku hore a potom kliknite na položku Prejsť na snímku.

Zmena veľkosti textu na obrazovke

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Systém > Displej > karta Veľkosť textu.
 2. Posunutím jazdca zväčšite alebo zmenšite veľkosť textu.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Zabezpečenie a osobné informácie

Zariadenie môžete zabezpečiť povolením zámku zariadenia a nakonfigurovaním kódu PIN karty SIM.

 • Použitím zámku zariadenia je možné zlepšiť zabezpečenie zariadenia a informácií. Princíp funkcie je taký, že ak sa zariadenie určitý čas nepoužíva, je uzamknuté. Aby bolo potom možné zariadenie odomknúť, je nutné zadať heslo.
 • Pomocou kódu PIN karty SIM je možné chrániť informácie uložené na karte SIM. Ak kód PIN karty SIM nastavíte, bude nutné ho zadať pri každom spustení zariadenia.

Informácie uložené v zariadení je možné lepšie chrániť viacerými spôsobmi.

 • Môžete napríklad šifrovať súbory pridávané na voliteľnú pamäťovú kartu. V takom prípade bude možné súbory čítať iba z vášho zariadenia.
 • Môžete taktiež šifrovať niektoré odchádzajúce e-maily a tým určovať, kto bude mať oprávnenie ich čítať, a taktiež nastaviť, aby nebolo možné posielať ďalej, kopírovať alebo tlačiť citlivé informácie (iba pri e-mailoch posielaných z aplikácie Outlook pri využívaní systému Exchange Server).
 • Pomocou digitálnych podpisov je možné zlepšiť zabezpečenie odchádzajúcich e-mailov (iba pri e-mailoch posielaných z aplikácie Outlook pri využívaní systému Exchange Server).

Pridanie informácií o vlastníkovi

V zariadení môžete uložiť svoje osobné informácie, vrátane svojho mena, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a prípadných poznámok. Tieto informácie by mohli pomôcť nálezcovi vášho zariadenia vás nájsť a zariadenie vám vrátiť.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Osobné > Informácie o vlastníkovi.
 2. Na karte Identifikácia zadajte svoje osobné informácie.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:

Ak sa informácie o vlastníkovi zobrazujú na obrazovke Dnes, môžete tieto informácie otvoriť a upravovať priamo z obrazovky Dnes. Stačí kliknúť na danú časť na obrazovke.

Nastavenie zámku zariadenia

Ak chcete dáta lepšie zabezpečiť, môžete nastaviť, aby sa pri každom spustení zariadenia zobrazila požiadavka na zadanie hesla.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Osobné > Zámok.

  Ak už je v zariadení zámok nastavený a chcete ho zmeniť, zadajte heslo pre zámok zariadenia a kliknite na položku Odemknout.

 2. Začiarknite políčko Oznámiť, ak je zariadenie nepoužívané viac ako a v zozname na pravej strane vyberte, po akom čase nepoužívania zariadenia sa má zobraziť požiadavka na zadanie hesla. Ak správca nastavil minimálny interval, môžete zadať kratší, nie však dlhší.
 3. V zozname Typ hesla vyberte typ hesla, ktoré chcete použiť. Zadajte heslo a v prípade potreby ho potvrďte.
  • Možnosť Jednoduchý kód PIN indikuje heslo a využíva iba číslice 0 až 9.
  • Možnosť Silné alfanumerické indikuje heslá, v ktorých sa používajú malé aj veľké písmená, číslice a symboly, napríklad interpunkčné znamienka.
 4. Na karte Tip zadajte text, ktorý vám pomôže si heslo vybaviť, neumožní však nikomu inému vaše heslo odhadnúť.

  Text tipu sa zobrazí po tom, čo štyrikrát za sebou zadáte nesprávne heslo.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Pri budúcom zapnutí zariadenia sa zobrazí výzva na zadanie hesla.

Tipy:

 • Ak je zariadenie nakonfigurované na pripojenie k sieti, používajte pre zaistenie ochrany v sieti silné (bezpečné) heslo.
 • Aby ste mohli kedykoľvek uskutočniť tiesňové volanie, nenastavujte heslo, ktoré by začínalo číslicami telefónneho čísla niektorého z tiesňových volaní vo vašej krajine.
 • Vždy, keď zadáte nesprávne heslo, sa čas, za aký zariadenie reaguje, predlžuje. Nakoniec sa bude zdať, že zariadenie vôbec nereaguje. Ak bude zariadenie zablokované a nebudete ho schopní odomknúť, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Povolenie alebo zakázanie kódu PIN karty SIM

Ak pre kartu SIM (Subscriber Identity Module) nastavíte kód PIN (Personal Identification Number), môžete ostatným zabrániť v používaní vášho zariadenia.

Karta SIM je čipová karta, na ktorú sa ukladajú informácie o vašom telefónnom účte. Hneď ako vložíte kartu SIM, zariadenie je naprogramované. Kód PIN získate od poskytovateľa bezdrôtových služieb.

Ak povolíte kód PIN karty SIM, bude nutné ho zadať pri každom spustení zariadenia.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > Telefón.
 2. Kliknite na kartu Telefón.
 3. V časti Zabezpečenie kliknite na začiarkovacie políčko Vyžadovať kód PIN, ak sa telefón používa.
 4. Na klávesnici telefónu zadajte kód PIN a potom kliknite na položku Zadať.

  Ak kód PIN karty SIM zadávate prvýkrát, zadajte predvolený kód PIN, napríklad 1234. Ak tento kód PIN nebude správny, môžete si ho vyžiadať od poskytovateľa bezdrôtových služieb, od ktorého ste zariadenie zakúpili.

  Na displeji sa zobrazí text Kód PIN bol zapnutý a zariadenie sa vráti na kartu Telefón.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Tip:

Ak chcete kód PIN karty SIM zakázať, opakujte kroky 1 až 5. Po vykonaní kroku 4 sa na displeji zobrazí správa Kód PIN bol vypnutý.

Nastavenie iného kódu PIN karty SIM

Uskutočňovanie hovorov z vášho zariadenia môžete neoprávneným osobám sťažiť tak, že budete kód PIN karty SIM zariadenia meniť pravidelne. Než kód PIN karty SIM zmeníte, presvedčte sa, či je kód PIN zapnutý.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > Telefón.
 2. Kliknite na kartu Telefón.
 3. V časti Zabezpečenie kliknite na položku Zmeniť kód PIN.
 4. Na klávesnici telefónu zadajte pôvodný kód PIN a potom kliknite na položku Zadať.
 5. Zadajte nový PIN kód SIM karty a potom kliknite na položku Zadať.
 6. Zadajte nový PIN kód SIM karty znovu a potom kliknite na položku Zadať.

  Ak kód PIN karty SIM nastavujete prvýkrát, zobrazí sa správa, že je pred nastavením kódu PIN nutné na karte Telefón začiarknuť políčko Vyžadovať kód PIN, ak sa telefón používa. Ak sa chcete vrátiť na kartu Telefón, kliknite na položku Zrušiť.

 7. Kliknite na tlačidlo OK.

Zobrazenie systémových informácií

Je možné, že bude nutné pri riešení ťažkostí so zariadením alebo pri pridávaní či aktualizácii softvéru zobraziť systémové informácie. Môžete zobraziť nasledujúce informácie:

 • Operačný systém
 • Informácia o verzii
 • Informácia o autorských právach
 • Dostupná veľkosť úložného priestoru a pamäte
 • Procesor
 • Verzia aktualizácií pamäte ROM
 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Systém > O produkte.

  V zariadení môže byť namiesto možnosťi O produkte možnosť Informácie o zariadení.

 2. Ak budete chcieť zobraziť informácie na jednotlivej karte, kliknite na túto kartu.

Zapnutie zámku klávesov

Ak budete mať naponáhlo, môžete rýchlo nastaviť zámok klávesov. Zámok klávesov zabraňuje náhodnému stlačeniu klávesov (napríklad, keď zariadenie nesiete vo vrecku), ale nevyžaduje zadanie hesla pre odomknutie.

 • Na obrazovke Dnes kliknite na položku Zariadenie je odomknuté.

Tip:

Ak chcete odomknúť zámok klávesov, kliknite na obrazovke Dnes na položku Odomknúť. Potom na možnosť Odomknúť kliknite znovu a následne stlačte kláves *.

Riešenia problémov s kartou SIM

V ľavom stĺpci nasledujúcej tabuľky sú uvedené problémy, ku ktorým môže dochádzať v súvislosti s kartou SIM zariadenia. V pravom stĺpci nájdete vysvetlenie, čo by mohol problém indikovať, a možné riešenia.

Problém

Popis a riešenie

Karta SIM je neplatná alebo chýba.

 • Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná.

Je nutné zadať kód PIN karty SIM.

 • Ak chcete zariadenie prvýkrát použiť a karta SIM je zamknutá, je nutné ju odomknúť zadaním kódu PIN (Personal Identification Number) dodaného ku karte SIM.
 • Bola povolená funkcia kontroly kódu PIN. Kód PIN je nutné zadať pri každom zapnutí zariadenia.

Zobrazí sa správa s informáciami o tom, že je nutné zadať kód PUK (Personal Unblocking Key).

 • Ak zabudnete alebo stratíte heslo nastavené pre zariadenie, obráťte sa na poskytovateľa bezdrôtových služieb a požiadajte ho o kód PUK.

Zabudnete heslo, kód PIN, heslo pre obnovenie alebo kódy PUK.

 • Ak ste zabudli alebo stratili kód PIN či PUK alebo ak ste taký kód nedostali, obráťte sa na poskytovateľa bezdrôtových služieb.
 • Informácie o heslách vám podá príslušný poskytovateľ prístupu, napríklad komerčný poskytovateľ internetových služieb (ISP), poskytovateľ bezdrôtových služieb alebo sieťový operátor.

Správa batérie

Správnou údržbou a riadením spotreby je možné dosiahnuť vyššiu životnosť batérie.

Predĺženie životnosti batérie

To, aby batéria v zariadení vydržala dlhšie, je možné dosiahnuť niekoľkými opatreniami:

 • Nakonfigurujte nastavenie riadenia spotreby tak, aby sa používal nižší jas displeja, a taktiež skráťte čas, kým zostáva svietiť podsvietenie a displej.
 • Synchronizujte zariadenie s počítačom menej často (napríklad raz za jednu alebo dve hodiny namiesto každých pätnásť minút).
 • Vypnite pripojenie Bluetooth (ak je vo vašom zariadení k dispozícii).

Zmena nastavenia riadenia spotreby

Pomocou obrazovky Napájanie môžete skontrolovať zostávajúcu energiu batérie a upraviť nastavenie tak, aby sa predĺžila výdrž batérie. Výdrž batérie napríklad predĺžite nastavením kratšieho podsvietenia a svietenia displeja.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Systém > Napájanie.
 2. Kliknite na kartu Rozšírené.
 3. Začiarknite políčko pri každom stave, pri ktorom sa má zariadenie automaticky vypnúť. Potom vyberte časový interval.

Problémy s napájaním a nabíjaním

V ľavom stĺpci nasledujúcej tabuľky sú uvedené problémy, ku ktorým môže dochádzať v súvislosti s napájaním a nabíjaním zariadenia. V pravom stĺpci nájdete vysvetlenie, čo by mohol problém indikovať, a možné riešenia.

Problém

Popis a riešenie

Zariadenie nepracuje správne alebo vôbec.

 • Vyberte batériu a znovu ju vložte do zariadenia. Zapnite zariadenie. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na pracovníkov servisu.

Výdrž batérie v pohotovostnom režime je kratšia, než by ste očakávali.

 • Batérie sa postupne opotrebovávajú. Dĺžka pohotovostného režimu sa môže priebežne skracovať.
 • Ak plne nabité zariadenie ponecháte dlhšie na chladnom alebo teplom mieste, môže to viesť k zníženiu životnosti batérie.
 • Dĺžka pohotovostného režimu závisí od toho, kde zariadenie používate. Skutočná dĺžka pohotovostného režimu bude závisieť od technických špecifikácií batéria.

Zariadenie sa zahrieva.

 • K tomu môže dôjsť v prípade, že dlhšie voláte alebo používate Internet či určité programy, napríklad hry, prehrávač médií alebo fotoaparát, pretože vtedy zariadenie spotrebováva viac energie. Ukončite hovor alebo prestaňte tieto programy používať, pokým zariadenie nevychladne.

Úroveň nabitia batérie sa zdá byť dostatočná, ale zariadenie nie je možné zapnúť.

 • Vyberte batériu a znovu ju vložte do zariadenia. Potom zariadenie zapnite.
 • Očistite kovové kontakty na batérii a na zariadení suchou handričkou. Vložte batériu späť do zariadenia a potom zariadenie zapnite.

Po pripojení napájacieho adaptéra sa zariadenie vypne.

 • Na kontaktoch sa môže usadzovať prach, ktorý potom môže spôsobiť nečakané vypnutie zariadenia alebo môže byť príčinou iných ťažkostí s nabíjaním. Očistite kovové kontakty na batérii a na zariadení suchou handričkou.

Správa priečinkov a programov

Ak sa zoznámite s princípom správy priečinkov a programov, budete môcť využívať všetky výhody, ktoré zariadenie ponúka.

Prehľadávanie súborov a priečinkov

Podľa potreby môžete prehľadávať obsah priečinkov v zariadení. Priečinok na najvyššej úrovni má názov Toto zariadenie a je obdobou priečinka Tento počítač v počítači. Priečinok Toto zariadenie obsahuje okrem iného taktiež priečinky My Documents, Program Files, Temp a Windows.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Správca súborov.
 2. Kliknite na zoznam priečinkov (označený vo východiskovom nastavení ako My Documents) a kliknite na priečinok, ktorého obsah chcete zobraziť.

  Aby ste našli požadovaný priečinok, je možné, že bude potrebné kliknúť na priečinok v zozname priečinkov alebo na priečinok uvedený v hlavnom okne.

 3. Použite jeden z nasledujúcich postupov:
  • Ak chcete položku otvoriť, kliknite na ňu.
  • Ak chcete vybrať viac položiek, kliknite a ťahajte ukazovateľom.
  • Ak chcete položku rýchlo vybrať, skopírovať, premenovať, odstrániť, premiestniť alebo odoslať ako prílohu e‑mailu, kliknite a pridržte kliknutie na položke a potom kliknite na príkaz.

Tip:

Obsah priečinka je možné zoradiť podľa názvu, dátumu, veľkosti alebo typu kliknutím na zoznam Zoradiť podľa. Predvolené je zoradenie podľa názvu.

Vytvorenie nového priečinka

Vytvorenie nových priečinkov v priečinku My Files vám môže pomôcť usporiadať súbory v zariadení.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Správca súborov.
 2. Kliknite na priečinok, v ktorom chcete vytvoriť podpriečinok.

  V prípade potreby kliknite na položku pre prechod o úroveň vyššie, aby sa zobrazilo viac priečinkov.

 3. Kliknite na položky Ponuka > Nový priečinok.
 4. Zadajte názov priečinka a stlačte kláves ENTER. Bude vytvorený nový priečinok.

Presúvanie súborov medzi priečinkami

Presúvaním súborov medzi priečinkami môžete usporadúvať obsah. V prípade potreby môžete vytvárať nové priečinky v priečinku My Documents.

 1. Kliknite na položky Štart > Programy > Správca súborov.
 2. Kliknite na priečinok obsahujúci súbor, ktorý chcete presunúť.

  V prípade potreby kliknite na položku pre prechod o úroveň vyššie, aby sa zobrazilo viac priečinkov.

 3. Prejdite na súbor.
 4. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť a potom kliknite na položku Vystrihnúť nebo Kopírovať.
 5. Prejdite do priečinka, do ktorého chcete súbor premiestniť, a kliknite na ňu.
 6. Kliknite na položky Ponuka > Upraviť > Vložiť. Súbor bude presunutý alebo skopírovaný.
 7. Kliknutím na možnosť pre prechod o úroveň vyššie sa vráťte do zoznamu priečinkov.

Vyhľadanie prevzatých súborov

Rôzne typy súborov môžete do zariadenia preberať rôznymi spôsobmi. To, kam sa v zariadení ukladajú prevzaté súbory, závisí od typu súboru a spôsobu, akým bol súbor prevzatý. Nasledujú niektoré bežné scenáre preberania, pomocou ktorých dokážete lepšie nájsť prevzaté súbory.

 • Aplikácia ActiveSync a Centrum zariadení Windows Mobile: Ak pomocou aplikácie ActiveSync alebo Centrum zariadení Windows Mobile presuniete program alebo súbor ručne z počítača do zariadenia, sami určíte umiestnenie tohto programu alebo súboru. Obvykle pôjde o jeden z priečinkov v priečinku Toto zariadenie. Je potrebné počítať s tým, že prevzatý program môže zariadenie po jeho inštalácii presunúť (ďalšie informácie nájdete v časti Vyhľadanie prevzatých súborov programov ďalej v tejto téme).

  Poznámka:

  Aplikácia ActiveSync v zariadení funguje s Centrom zariadení Windows Mobile v počítačoch so systémom Windows Vista a s aplikáciou ActiveSync v počítačoch so systémom Windows XP.

 • Vyhľadanie prevzatých súborov multimédií: Pri preberaní hudby, vyzváňacích tónov alebo videí z webu budú súbory automaticky pridané do zodpovedajúceho priečinka. Napríklad vyzváňacie tóny budú pridané do priečinka Vyzváňacie tóny.
 • Vyhľadanie prevzatých súborov programov: Súbory programov sa správajú inak než súbory médií, pretože musia byť po prevzatí nainštalované. Keď je program nainštalovaný, bude uložený zariadením do zodpovedajúceho umiestnenia. Napríklad hra bude nainštalovaná do priečinka Hry.

Prehľad pridávania programov do zariadenia

Spôsoby, akými môžete do zariadenia pridať program:

 • Prechodom z počítača na webovú stránku obsahujúcu program a prevzatím tohto programu do zariadenia pomocou kábla USB.
 • Prevzatím programu do počítača a následne presunutím programu do zariadenia pomocou aplikácie ActiveSync alebo Centrum zariadení Windows Mobile.
 • Prechodom na webovú stránku v zariadení a následne prevzatím programu.

Väčšina webových stránok automaticky inštaluje program do zariadenia, ak je zariadenie počas preberania pripojené. V zariadení bude program uložený v zodpovedajúcom umiestnení, napríklad hry budú pridané do priečinka Hry.

Poznámka:

Aplikácia ActiveSync v zariadení funguje s Centrom zariadení Windows Mobile v počítačoch so systémom Windows Vista a s aplikáciou ActiveSync v počítačoch so systémom Windows XP.

Tip:

Na mnohých webových lokalitách je uvedený typ mobilného zariadenia, v ktorom je možné program používať. Pre svoje zariadenie preberajte programy kompatibilné so zariadeniami so systémom Windows Mobile s dotykovým displejom.

Pridanie programu pomocou počítača alebo kábla USB

 1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
 2. V počítači prejdite na webovú stránku s programom, ktorý chcete prevziať.
 3. Postupujte podľa pokynov pre preberanie na webovej stránke. Po zobrazení výzvy webovou stránkou vyberte položku Spustiť namiesto položky Uložiť.
 4. Po tom, čo vás zariadenie upozorní, že bola inštalácia dokončená, kliknite na položku OK.

  Pre dokončenie inštalácie môže byť nutné reštartovať zariadenie.

Pridanie programu pomocou aplikácie ActiveSync alebo Centra zariadení Windows Mobile

 1. Odpojte zariadenie od počítača.
 2. V počítači prejdite na webovú stránku s programom, ktorý chcete prevziať.
 3. Postupujte podľa pokynov pre preberanie na webovej stránke. Po zobrazení výzvy webovou stránkou vyberte položku Spustiť namiesto položky Uložiť.
 4. Po prevzatí programu do počítača pripojte zariadenie káblom USB.
 5. V počítači vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:
  • Ak používate aplikáciu ActiveSync, kliknite v okne ActiveSync na položku Nástroje a potom kliknite na položku Preskúmať Pocket PC.
  • Ak používate Centrum zariadení Windows Mobile, presuňte ukazovateľ myši na položku Správa súborov a potom kliknite na položku Prehľadávať obsah zariadenia v rozbaľovacej ponuke.
 6. Presuňte program z počítača do okna Mobilné zariadenie.
 7. V zariadení kliknite na položky Štart > Programy > Správca súborov.
 8. V priečinku My Documents kliknite na program.
 9. Ak vás zariadenie vyzve na reštartovanie za účelom dokončenia inštalácie, kliknite na položku OK.

Pridanie programu pomocou prehľadávača v zariadení

 1. V zariadení prejdite na webovú stránku s programom, ktorý chcete prevziať.
 2. Postupujte podľa pokynov pre preberanie na webovej stránke.
 3. Pri zobrazení výzvy vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť.
 4. Po tom, čo vás zariadenie upozorní, že bola inštalácia dokončená, kliknite na položku OK.

Odstránenie programu zo zariadenia

Ak ste nainštalovali program, ktorý už nepoužívate, alebo ak chcete uvoľniť pamäť zariadenia pre iné programy, môžete program zo zariadenia odstrániť.

 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Systém > Odstránenie programov.
 2. Prejdite na program, ktorý chcete odstrániť.
 3. Kliknite na položku Odstrániť.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Zistenie, aké množstvo pamäte je k dispozícii

V prípade potreby môžete zobraziť informácie o tom, aké množstvo pamäte je k dispozícii v zariadení pre spúšťanie programov a ukladanie informácií. Ak je množstvo dostupnej pamäte nízke, môže byť náročné alebo nemožné inštalovať nové programy alebo ukladať súbory.

 • Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Systém > Pamäť.

Na karte Hlavná sa zobrazia informácie o pamäti pridelenej pre ukladanie súborov a dát v porovnaní s pamäťou pre ukladanie programov. Na tejto karte sa zobrazujú taktiež informácie o využívanej pamäti v porovnaní s dostupnou pamäťou.

 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)