Windows Phone
 
Microsoft Office Mobile: Využívajte mobilné kancelárie Jednoduchá synchronizácia mobilného zariadenia s PC

Šifrovanie pamäťovej karty

Chcete ukladať citlivé informácie na pamäťovej karte telefónu? Ak by vám boli telefón alebo pamäťová karta odcudzené, boli by ochránené informácie iných osôb alebo údaje vašej organizácie? Použitím šifrovania môžete ostatným zabrániť v čítaní súborov uložených na vašej pamäťovej karte. Po zašifrovaní ich bude možné čítať iba vo vašom telefóne.

Dotykový displej

Nedotykový displej

  
  1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Systém a potom kliknite na položku Šifrovanie.
  2. Začiarknite políčko Šifrovať súbory ukladané na pamäťovú kartu.

Tipy:

  • Zálohujte všetky údaje uložené na pamäťovej karte do iného umiestnenia, napríklad do počítača alebo na disk CD. Ak by ste v telefóne obnovili východiskové továrenské nastavenie, stratili by ste prístup k šifrovaným súborom. Ak budete mať súbory uložené v inom umiestnení, budete k nim mať prístup tam.
  • Ak budete údaje šifrovať na jednej pamäťovej karte, ale na inej nie, bude potrebné pri každej výmene pamäťových kariet zmeniť možnosť šifrovania.
  • Nie je potrebné šifrovať jednotlivé súbory na pamäťovej karte. Všetky súbory sú automaticky šifrované pri kopírovaní.
  • Keď zobrazíte šifrované súbory v telefóne, je šifrovanie automaticky odstránené, aby ste mohli súbory odoslať ďalším používateľom. Šifrovanie taktiež môžete odstrániť skopírovaním súborov z pamäťovej karty do telefónu.
 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)