Windows Phone
 

Uzamknutie telefónu pomocou kódu PIN

Stalo sa vám niekedy, že ste niekde svoj telefón zabudli a keď ste sa preň vrátili, už ste ho tam nenašli? Cestujete často a máte obavu, že by ste mohli telefón stratiť alebo že by vám ho mohol niekto odcudziť? Používajte v telefóne kód PIN alebo heslo. K citlivým informáciám potom neoprávnené osoby nebudú môcť získať prístup.

Dotykový displej

Nedotykový displej

  
 1. Kliknite na položky Štart > Nastavenia > karta Osobné a potom kliknite na položku Zámok.
  Ak už je v zariadení zámok nastavený a chcete ho zmeniť, zadajte heslo pre zámok zariadenia a kliknite na položku Odomknúť.
 2. Začiarknite políčko Oznámiť, ak je zariadenie nepoužívané viac ako a potom z rozbaľovacieho zoznamu vyberte požadovaný čas.
  Ak políčko nie je dostupné, správca nastavil pevný alebo maximálny čas trvania.
 3. Kliknite do zoznamu Typ hesla a vyberte požadovaný typ hesla.
  • Možnosť Jednoduchý kód PIN je heslo skladajúce sa zo 4 číslic, pričom sa používajú iba čísla 0 až 9.
  • Možnosť Silné alfanumerické je heslo, v ktorom sa môžu používať malé aj veľké písmená, číslice a symboly, napríklad interpunkčné znamienka.
 4. Zadajte heslo, ktoré chcete použiť, a potom ho potvrďte.
 5. Na kartě Tip zadajte text, ktorý vám pomôže si heslo vybaviť, neumožní však nikomu inému vaše heslo odhadnúť.
 6. Kliknite na možnosť Hotovo.

Tipy:

 • Bezpečné (silné) alfanumerické heslo zaisťuje vyššiu úroveň zabezpečenia než jednoduchý kód PIN, pretože je ďaleko náročnejšie ho uhádnuť
 • Z blokovaného telefónu je možné uskutočňovať tiesňové volania. Aby ste zabránili náhodnému uskutočňovaniu tiesňových volaní, nenastavujte heslo, ktoré by začínalo číslicami telefónneho čísla niektorého z tiesňových volaní vo vašej krajine.
 • Ak budete telefón používať v sieti intranet organizácie, správca po vás môže pri prvom pripájaní požadovať, aby ste si nastavili kód PIN alebo heslo. Ak sa pri pripájaní k intranetu zobrazí výzva na nastavenie kódu PIN alebo hesla, môžu sa kroky pre ich nastavenie mierne líšiť.
Nastavenie hesla na obrazovke Nastavenia
 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)