Windows Phone
 
Jednoduchá synchronizácia mobilného zariadenia s PC

Preberanie aktualizácií systému Windows Mobile

Pre systém Windows Mobile sú pravidelne vydávané aktualizácie, pomocou ktorých je možné zvýšiť výkon a spoľahlivosť telefónu. V prípade potreby budú tieto aktualizácie k dispozícii na stránke aktualizácií pre systém Windows Mobile (US), ktorú by ste mali každý mesiac kontrolovať. Ak je k dispozícii aktualizácia, môžete si ju prevziať pripojením telefónu k počítaču alebo prostredníctvom webového prehľadávača v telefóne.

Dotykový displej

Nedotykový displej

  

Preberanie aktualizácií systému Windows Mobile pripojením telefónu k počítaču

Bez ohľadu na to, či máte dátovú tarifu, si môžete prevziať aktualizácie systému Windows Mobile do telefónu bez ďalších nákladov prepojením telefónu káblom USB s počítačom, ktorý je vybavený internetovým pripojením. Môžete si taktiež skúsiť na webovej lokalite mobilného operátora nájsť ďalšie aktualizácie. Aby ste mohli preberať aktualizácie, je taktiež nutné vykonať nasledujúce kroky:

 • Zaistiť, aby bola nainštalovaná aplikácia ActiveSync (ak používate počítač so systémom Windows XP alebo skoršie verzie). Pokyny, ako nainštalovať aplikáciu ActiveSync, nájdete na stránke pre prevzatie aplikácie Microsoft ActiveSync (US).

  Spustite aplikáciu ActiveSync v počítači. Kliknite na položku Súbor a potom kliknite na položku Nastavenie pripojenia. Overte, či je v rozbaľovacom zozname Tento počítač je pripojený k nasledujúcim zariadeniam nastavená možnosť Automaticky.

 • V systéme Windows Vista zaistite, aby bolo nainštalované Centrum zariadení Windows Mobile. Ak chcete nainštalovať Centrum zariadení Windows Mobile, prejdite na webovú lokalitu Centra zariadení Windows Mobile.

  Spustite Centrum zariadení Windows Mobile v počítači. Kliknite na položku Nastavenie mobilného zariadenia potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie pripojenia. Overte, či je v zozname Pripojenie tohto počítača nastavená možnosť Automaticky.

Po overení, že máte v počítači nainštalované Centrum zariadení Windows Mobile alebo aplikáciu ActiveSync:

 1. Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB, ktorý bol dodaný k telefónu.
 2. V počítači by sa mala automaticky spustiť aplikácia ActiveSync alebo Centrum zariadení Windows Mobile. V opačnom prípade aplikáciu spustite ručne. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy a potom kliknite na položku Microsoft ActiveSync alebo Centrum zariadení Windows Mobile.
 3. Vo webovom prehľadávači počítača prejdite na webovú lokalitu aktualizácií pre systém Windows Mobile (US) a zistite, či tu nie sú k dispozícii nejaké aktualizácie telefónu.
 4. Ak áno, prevezmite ich a nainštalujte podľa pokynov na stránke.

Preberanie pomocou webového prehľadávača telefónu

Ak máte dátovú tarifu, môžete si aktualizácie systému Windows Mobile prevziať bezdrôtovo. Ak máte obavy, že by mohli byť náklady spojené s dátovým pripojením príliš vysoké, môžete si taktiež aktualizácie prevziať pripojením telefónu k počítaču káblom USB dodaným k telefónu.

 1. V telefóne prejdite na webovú lokalitu aktualizácií systému Windows Mobile na adrese http://mobile.microsoft.com/windowsmobile/en-us/updates.mspx
 2. Kliknite na prepojenie na požadovanú aktualizáciu.
 3. Kliknite na tlačidlo pre preberanie.

Po inštalácii tejto aktualizácie sa telefón automaticky reštartuje, aby mohla byť aktualizácia dokončená.

 
Sledujte nás naFacebook(SK) TwitterYouTube (US)