*
Microsoft Windows Server 2008 R2

Riešenia pre úložiská a tlač

Riešenia dátových úložísk

Riešenia systému Windows Server pre úložiská sa postupne vyvíjali v každej verzii operačného systému. Systém Windows Server 2008 kombinuje vylepšenia správy a optimalizáciu výkonu, čím ponúka zatiaľ najpokročilejší podsystém úložiska.

 • Prieskumník úložísk
  Správcovia môžu získať pomocou konzoly Prieskumník úložísk komplexný pohľad na svoju infraštruktúru úložiska. Tento modul snap-in konzoly MMC pomocou tried rozhrania WMI (Windows Management Instrumentation) generuje stromovú štruktúru všetkých súčastí so sieťou SAN (Storage Area Network), vrátane platforiem, zariadení úložiska a logických jednotiek (LUN).
 • Správa diskov
  Správcovia môžu jednoducho zväčšovať alebo zmenšovať veľkosť zväzkov, vrátane systémového zväzku. Všetky zväzky sú optimalizované pre použitie serverovými produktmi, napríklad serverom Microsoft Exchange Server.
 • Zálohovanie servera
  Nástroj Zálohovanie servera podporuje pri zálohovaní zväzkov službu Tieňová kópia zväzku. Zálohy je možné naplánovať a ukladať na médiá, napríklad na disky CD, DVD, zväzky jednotiek a sieťové zdieľané priečinky súborov. Nástroj Zálohovanie servera využíva rovnakú technológiu ako System Center Data Protection Manager a umožňuje vytvárať prírastkové zálohy dát, pričom ponúka takmer okamžité obnovenie dát v prípade poškodenia alebo zlyhania.
 • Klastering s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní
  Správcovia majú v porovnaní s minulosťou lepšiu kontrolu nad klastrovaným úložiskom. Klastre s podporou prevzatia služieb pri zlyhaní teraz podporujú disky s oblasťami GPT (GUID partition table), ktoré môžu dosahovať kapacitu vyššiu než 2 terabajty. Môžu taktiež dynamicky upravovať závislosti prostriedkov, čo sprístupňuje ďalšie disky, zatiaľ čo aplikácie zostávajú prístupné klientom.

Riešenia pre tlač

Tlačový subsystém v systéme Windows Server 2008 obsahuje novú tlačovú architektúru, ktorá používateľom prináša vyšší výkon tlačiarní a tlačových serverov a predstavuje novú základňu pre budúce aplikácie. Windows Server 2008 integruje formát XPS (XML Paper Specification) v rámci tlačového podsystému, a tým zaisťuje novú úroveň efektivity, kompatibility a kvality dokumentov pre celý tlačový podsystém.

 • Efektivita
  Tlačová cesta XPS používa nové ovládače tlačiarne XPSDrv. Tieto nové ovládače tlačiarne využívajú modulárnu architektúru, ktorá im umožňuje spracovávať dokumenty v tlačovom fronte efektívnejšie.
 • Kompatibilita
  Nová tlačová architektúra nielen zaisťuje zachovanie kompatibility s existujúcimi aplikáciami a ovládačmi tlačiarne, ale taktiež umožňuje existujúcim aplikáciám používať funkcie, ktoré sú k dispozícii iba v ovládačoch tlačiarne XPSDrv. Nové aplikácie, ktoré sú napísané tak, aby využívali rozhranie .NET Framework 3.0, môžu využívať všetky funkcie, ktoré sú ponúkané v rámci novej tlačovej cesty.
 • Kvalita dokumentov
  Používatelia získajú vďaka ovládačom tlačiarne XPSDrv výstup vo vyššej kvalite. Nové ovládače tlačiarne nie sú obmedzené iba na funkcie spracovania grafiky GDI (graphics device interface). To im umožňuje spracovávať grafiku v alternatívnych farebných priestoroch a používať výkonnejšie grafické knižnice, ktoré neboli k dispozícii pre staršie ovládače tlačiarní založené na rozhraní GDI.

Dokumenty vo formáte XPS
Formát dokumentov XPS je nový formát dokumentov založený na technológii dokumentov s pevným rozložením. Formáty XPS (Microsoft XML Paper Specification) a OPC (Open Packaging Conventions) definujú nový formát a tieto špecifikácie sú založené na odborových štandardoch, ako napríklad XML a ZIP.

Formát dokumentov XPS poskytuje podporu pre množstvo platforiem a je štandardom v systéme Windows Vista. Je taktiež podporovaný v systéme Windows XP a Windows Server 2003 rozhraním .NET Framework 3.0. Otvorené a bezplatné špecifikácie taktiež umožňujú riešenia s podporou viacerých platforiem. Veľa dodávateľov tlačových a skenovacích produktov už vyvíja riešenia využívajúce technológie XPS, ktoré umožňujú využiť výhody v oblasti výkonu a kvality dostupné pre aplikácie na platforme .NET Framework 3.0 aj Win32.

Nové tlačové cesty
Windows Server 2008 prináša do serverového operačného systému novú tlačovú cestu XPS. Tlačová cesta XPS využíva formát dokumentov XPS v rámci celej tlačovej cesty od aplikácie do tlačiarne a umožňuje dosiahnuť tlačový výstup WYSIWYG. Nové tlačové cesty v systéme Windows Server 2008 ponúkajú nasledujúce výhody:

 • Odstránenie prevodu formátov súborov, ktoré sú bežné u ovládačov tlačiarní využívajúcich rozhranie GDI, za účelom zvýšenia kvality tlače a výstupnej kvality výtlačkov a znižovania celkovej veľkosti súboru pre zaraďovanie tlače
 • Kompatibilita s internými farbami a grafikou a podpora rozšírených farebných priestorov a technológií v komponentoch ovládačov tlačiarní
 • Používanie farieb s 32 bitmi na kanál, farebného priestoru CMYK v ovládači tlačiarne, pomenovaných farieb a n-inks
 • Priama podpora pre priehľadné fólie a farebné prechody
 • Prevodné cesty tlače pre podporu existujúcich aplikácií a ovládačov tlačiarní

Nový model ovládačov tlačiarní
Ovládač tlačiarne XPSDrv v systéme Windows Server 2008 využíva novú modulárnu architektúru, ktorá rozširuje existujúcu infraštruktúru ovládačov o nové funkcie a možnosti a zároveň zachováva kompatibilitu s existujúcimi tlačiarňami a aplikáciami. Architektúra ovládačov tlačiarne XPSDrv ponúka nasledujúce výhody:

 • Podporuje technológiu Windows Presentation Foundation, pričom je taktiež kompatibilná s aplikáciami Win32.
 • Podporuje funkciu Ukázať a tlačiť v systéme Windows XP. Navyše môžu byť ovládače tlačiarne XPSDrv taktiež uložené na tlačových serveroch so systémom Windows Server 2003.
 • Umožňuje IT oddeleniam zahrnúť vlastné filtre, napríklad pre pridanie podnikového vodoznaku alebo implementáciu funkcií účtovania tlačových úloh a správy kvót.
 • Umožňuje nezávislým výrobcom hardvéru zdieľať spoločné funkcie v modeloch s podobným ovládačom, čo môže pomôcť zvýšiť spoľahlivosť komponentov ovládačov a zlepšiť následné spracovanie ovládačov tlačových serverov vďaka podpore opakovaného využívania spoločných komponentov ovládačov tlačiarní.

Vylepšené nástroje pre správu tlačových serverov
Konzola pre správu tlače, ktorá sa prvýkrát dodávala ako súčasť systému Windows Server 2003 R2, je v systéme Windows Server 2008 vylepšená. Konzola pre správu tlače v systéme Windows Server 2008 zahŕňa podporu pre migráciu tlačového servera zo systému Windows 2000 Server a Windows Server 2003 na systém Windows Server 2008. Taktiež obsahuje vylepšeného Sprievodcu inštaláciou sieťovej tlačiarne znižujúceho počet krokov, ktoré musí správca vykonať, aby pridal sieťové tlačiarne na tlačový server, automatickým vyhľadaním tlačiarní a inštaláciou ovládača, keď je ovládač k dispozícii.

Web Services on Devices
Windows Server 2008 ponúka integrovanú podporu pre súbor protokolov WSD (Web Services on Devices) pre používanie a riadenie služieb v zariadeniach pripojených k sieti. Súbor protokolov Web Services on Devices môže výrazne zjednodušiť prácu používateľom pri pripájaní, inštalácii a používaní tlačiarní. Spoločnosť Microsoft spolupracuje s niekoľkými výrobcami tlačiarní na podpore tohto protokolu v ich zariadeniach.

Vylepšenie škálovateľnosti
Za účelom zníženia zaťaženia z hľadiska zaťaženia tlačového servera prebieha spracovanie tlačových úloh v klientskom systéme Windows Vista namiesto na serveri. Presunutím záťaže z hľadiska spracovania zo servera na klientov môže jeden server podporovať viac tlačových klientov než predtým. Navyše môže byť v závislosti od obsahu tlačovej úlohy a jazyka PDL (Page Description Language) v niektorých prípadoch výrazne znížená šírka pásma siete.

V systéme Windows Server 2008 používa služba zaraďovania tlače na komunikáciu medzi klientom a serverom službu vzdialeného volania procedúr (RPC). Výrazným znížením počtu samostatných podprocesov spracovania vyžadovaných pre službu RPC môže systém Windows Server 2008 významne zvyšovať výkon v stredne veľkých až veľkých tlačových prostrediach.