Kliknite tukaj, da namestite Silverlight*
SlovenijaSpremeni|Vsa Microsoftova spletna mesta
Microsoft Slovenija 
|Glasila|Moj profil

Microsoft − Informacije o pogojih uporabe

Posodobljen: 13 september, 2006
**
**
Na tej strani
STRINJANJE S POGOJISTRINJANJE S POGOJI
OPIS STORITEVOPIS STORITEV
OMEJITEV NA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO RABOOMEJITEV NA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO RABO
ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOVZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV
OPOMBA GLEDE PROGRAMSKE OPREME, KI JE NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTUOPOMBA GLEDE PROGRAMSKE OPREME, KI JE NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTU
OPOMBE GLEDE DOKUMENTOV, KI SO NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTUOPOMBE GLEDE DOKUMENTOV, KI SO NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTU
OPOMBE O PROGRAMSKI OPREMI, DOKUMENTIH IN STORITVAH, KI SO NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTUOPOMBE O PROGRAMSKI OPREMI, DOKUMENTIH IN STORITVAH, KI SO NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTU
RAČUN, GESLO IN VARNOST ČLANARAČUN, GESLO IN VARNOST ČLANA
PREPOVED NEZAKONITE ALI NEDOVOLJENE RABEPREPOVED NEZAKONITE ALI NEDOVOLJENE RABE
UPORABA STORITEVUPORABA STORITEV
GRADIVO, POSREDOVANO MICROSOFTU ALI OBJAVLJENO NA KATEREM KOLI MICROSOFTOVEM SPLETNEM MESTUGRADIVO, POSREDOVANO MICROSOFTU ALI OBJAVLJENO NA KATEREM KOLI MICROSOFTOVEM SPLETNEM MESTU
ZAZNAMKI IN POSTOPEK GLEDE PRIJAVE KRŠENJA AVTORSKIH PRAVIC.ZAZNAMKI IN POSTOPEK GLEDE PRIJAVE KRŠENJA AVTORSKIH PRAVIC.
POVEZAVE Z MESTI TRETJIH OSEBPOVEZAVE Z MESTI TRETJIH OSEB
NEZAHTEVANO POŠILJANJE IDEJNEZAHTEVANO POŠILJANJE IDEJ
ZAZNAMEK O AVTORSKIH PRAVICAH.ZAZNAMEK O AVTORSKIH PRAVICAH.
BLAGOVNE ZNAMKE.BLAGOVNE ZNAMKE.

STRINJANJE S POGOJI

Storitve, ki vam jih ponuja Microsoft, so predmet naslednjih pogojev uporabe. Microsoft si pridržuje pravico, da pogoje uporabe posodobi kadarkoli, ne da bi vas o tem obvestil. Najnovejšo različico pogojev uporabe si lahko ogledate, če kliknete povezavo »Pogoji uporabe« na dnu spletnih strani.

Na vrhNa vrh

OPIS STORITEV

Microsoft vam prek svojega omrežja spletnih lastnin ponuja dostop do raznovrstnih virov, vključno z razvojnimi orodji, področji prenosov, komunikacijskimi forumi in informacijami o izdelkih (v nadaljevanju s skupnim imenom »storitve«). Te storitve, vključno s katerimi koli posodobitvami, izboljšavami, novimi značilnostmi in/ali dodatkom novih spletnih značilnosti, so predmet pogojev uporabe.

Na vrhNa vrh

OMEJITEV NA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO RABO

Razen če ni določeno drugače, so te storitve namenjene le za vašo osebno in nekomercialno rabo. Informacij, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki jih pridobite od teh storitev, ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prikazovati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, prenašati, prodajati ali ustvarjati iz njih izvedena dela.

Na vrhNa vrh

ZASEBNOST IN ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

Oglejte si določila Izjave o zasebnosti glede zbiranja in uporabe vaših informacij.

Na vrhNa vrh

OPOMBA GLEDE PROGRAMSKE OPREME, KI JE NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTU

Vsa programska oprema, ki je na voljo za prenos prek teh storitev (»programska oprema«) je avtorsko zaščitena lastnina Microsofta in/ali njegovih dobaviteljev. Uporabo te programske opreme določajo pogoji licenčne pogodbe za končnega uporabnika, ki spremlja programsko opremo ali je vanjo vključena (»licenčna pogodba«). Končni uporabnik ne bo mogel namestiti programske opreme, ki jo spremlja licenčna pogodba ali ki slednjo vključuje, če se poprej ne strinja s pogoji licenčne pogodbe.

Programska oprema je na voljo za prenos končnim uporabnikom samo za lastno osebno rabo v skladu z licenčno pogodbo. Kakršnakoli reprodukcija ali redistribucija programske opreme, ki ni v skladu z licenčno pogodbo, je izrecno prepovedana z zakonom, posledica pa so lahko resne civilne in kazenske sankcije. Kršilci bodo kaznovani do največje možne mere.

BREZ OMEJEVANJA ZGORAJ NAVEDENEGA STA KOPIRANJE ALI REPRODUKCIJA PROGRAMSKE OPREME NA KATERIKOLI DRUG STREŽNIK ALI LOKACIJO ZA NADALJNJO REPRODUKCIJO ALI REDISTRIBUCIJO IZRECNO PREPOVEDANA, RAZEN ČE TAKŠNO REPRODUKCIJO ALI REDISTRIBUCIJO IZRECNO DOVOLJUJE LICENČNA POGODBA, KI SPREMLJA TO PROGRAMSKO OPREMO.

JAMSTVO GLEDE PROGRAMSKE OPREME (ČE ZANJO VELJA JAMSTVO) VELJA LE V SKLADU S POGOJI LICENČNE POGODBE. RAZEN JAMSTEV, OPREDELJENIH V LICENČNIH POGODBI, DRUŽBA MICROSOFT CORPORATION ZAVRAČA VSAKRŠNA JAMSTVA IN POGOJE GLEDE PROGRAMSKE OPREME, VKLJUČNO Z VSEMI JAMSTVI IN POGOJI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, NAJ BODO IZRECNI, VSEBOVANI ALI ZAKONSKI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNINSKIH PRAVIC ALI NEKRŠITEV.

KOT UGODNOST ZA VAS JE MORDA MICROSOFT KOT DEL TEH STORITEV ALI V SVOJIH PROGRAMSKIH IZDELKIH ZA UPORABO IN/ALI PRENOS PONUDIL TUDI DODATNA ORODJA IN PRIPOMOČKE. MICROSOFT GLEDE USTREZNOSTI REZULTATOV, KI IZHAJAJO IZ UPORABE TEH ORODIJ ALI PRIPOMOČKOV, NE DAJE NIKAKRŠNIH JAMSTEV. PROSIMO, PRI UPORABI ORODIJ ALI PRIPOMOČKOV, KI SO NA VOLJO V OKVIRU TEH STORITEV ALI V MICROSOFTOVIH PROGRAMSKIH IZDELKIH, UPOŠTEVAJTE PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE DRUGIH.

LEGENDA O OMEJENIH PRAVICAH. Za katerokoli programsko opremo, preneseno prek teh storitev za ali na račun Združenih držav Amerike, njenih agencij in/ali ustanov oblasti (»vlada ZDA«) veljajo omejene pravice. Za uporabo, kopiranje ali razkrivanje s strani vlade ZDA veljajo omejitve iz podčlena (c)(1)(ii) klavzule »Rights in Technical Data and Computer Software« pri DFARS 252.227-7013 ali podčlena (c)(1) in (2) klavzule »Commercial Computer Software - Restricted Rights« pri 48 CFR 52.227-19, v skladu s primerom. Izdelovalec je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Na vrhNa vrh

OPOMBE GLEDE DOKUMENTOV, KI SO NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTU

Uporaba dokumentov (kot so bele knjige, objave za medije, preglednice podatkov ter zbirke vprašanj in odgovorov) iz teh storitev je dovoljena pod pogoji, da (1) sta opomba o avtorskih pravicah in ta opomba o pogojih uporabe dokumentov vidni v vseh kopijah, da (2) je uporaba dokumentov iz storitev samo za informativne in nekomercialne namene ali osebno rabo in da ne bo kopirana ali objavljena v omrežnem računalniku ali v medijih ter (3) da dokumenti niso spremenjeni. Akreditirane izobraževalne ustanove, kot so K-12, univerze in zasebne/javne višje in visoke šole, lahko prenašajo in reproducirajo te dokumente za distribucijo v učilnici. Za distribucijo zunaj učilnice je potrebno izrecno pisno dovoljenje. Uporabo za katere koli druge namene zakon izrecno prepoveduje, posledice pa so lahko resne civilne in kazenske sankcije. Kršitelji bodo kaznovani v največji možni meri.

Dokumenti, navedeni zgoraj, ne vključujejo oblike ali postavitve spletnega mesta Microsoft.com ali katerega koli spletnega mesta, ki ga ima Microsoft v lasti oziroma ga vodi, licencira ali nadzira. Elemente Microsoftovih spletni strani ščitijo zakoni o prepovedi posnemanja blagovne znamke, zaščiti blagovne znamke, nepošteni konkurenci in drugi zakoni, zato jih ni dovoljeno kopirati ali posnemati ne deloma ne v celoti. Logotipov, grafik, zvoka ali slik s katerega koli Microsoftovega spletnega mesta ni dovoljeno kopirati ali ponovno prenašati brez Microsoftovega izrecnega dovoljenja.

MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI NE DAJEJO NIKAKRŠNIH ZAGOTOVIL GLEDE PRIMERNOSTI INFORMACIJ, VSEBOVANIH V TEM DOKUMENTU, IN S TEM POVEZANIMI GRAFIKAMI, OBJAVLJENIMI KOT DEL TEH STORITEV, ZA KAKRŠEN KOLI NAMEN. VSI TAKŠNI DOKUMENTI IN Z NJIMI POVEZANE GRAFIKE SO NA VOLJO »KAKRŠNI SO«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA. MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA IN ODGOVORNOSTI V ZVEZI S TEMI INFORMACIJAMI, VKLJUČNO Z VSEMI JAMSTVI IN POGOJI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, NAJ BODO IZRECNI, VSEBOVANI ALI ZAKONSKI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNINSKIH PRAVIC ALI NEKRŠITEV. MICROSOFT IN NJEGOVI DOBAVITELJI NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI ŠKODE, KI BI IZHAJALE IZ NEZMOŽNOSTI UPORABE, IZGUBE PODATKOV ALI DOBIČKA, BODISI KOT POSLEDICO POGODBE, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA KAZNIVEGA DEJANJA V POSREDNI ALI NEPOSREDNI POVEZAVI Z UPORABO INFORMACIJ, KI SO NA VOLJO PREK TEH STORITEV.

DOKUMENTI IN POVEZANE GRAFIKE, OBJAVLJENE V OKVIRU TEH STORITEV UTEGNEJO VSEBOVATI TEHNIČNE NETOČNOSTI ALI TIPOGRAFSKE NAPAKE. V TE INFORMACIJE SO OBČASNO DODANE SPREMEMBE. MICROSOFT IN/ALI NJEGOVI DOBAVITELJI UTEGNEJO KADAR KOLI OPRAVITI IZBOLJŠAVE IN/ALI SPREMEMBE V TUKAJ OPISANIH IZDELKIH ALI PROGRAMIH.

Na vrhNa vrh

OPOMBE O PROGRAMSKI OPREMI, DOKUMENTIH IN STORITVAH, KI SO NA VOLJO NA TEM SPLETNEM MESTU

MICROSOFT IN NJEGOVI DOBAVITELJI NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI ŠKODE, KI BI IZHAJALE IZ NEZMOŽNOSTI UPORABE, IZGUBE PODATKOV ALI DOBIČKA, BODISI KOT POSLEDICO POGODBE, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA KAZNIVEGA DEJANJA V POSREDNI ALI NEPOSREDNI POVEZAVI Z UPORABO ALI DELOVANJEM PROGRAMSKE OPREME ALI DOKUMENTOV, PONUDBO ALI NEZMOŽNOSTJO PONUDBE STORITEV ALI INFORMACIJ, KI SO NA VOLJO PREK TEH STORITEV.

Na vrhNa vrh

RAČUN, GESLO IN VARNOST ČLANA

Če katera od teh storitev zahteva, da odprete račun, morate opraviti postopek registracije in pri tem podati ažurne, celovite in točne podatke, kot jih zahteva ustrezen registracijski obrazec. Izbrali si boste tudi geslo in uporabniško ime. V celoti ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega gesla in računa. Še več, v celoti ste odgovorni za vse dejavnosti, ki se dogajajo v okviru vašega računa. Strinjate se, da boste ob morebitni nepooblaščeni uporabi vašega računa ali kakršnem koli drugem kršenju varnosti takoj obvestili Microsoft. Microsoft ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki jo utegnete utrpeti kot posledico uporabe svojega računa ali gesla s strani tretje osebe, bodisi z vašo vednostjo ali brez nje. Vendar pa boste odgovorni za škodo, ki jo utrpi Microsoft ali tretja oseba zaradi uporabe vašega računa ali gesla s strani tretje osebe. Tujega računa ne smete nikoli uporabljati brez dovoljenja imetnika računa.

Na vrhNa vrh

PREPOVED NEZAKONITE ALI NEDOVOLJENE RABE

Storitve lahko uporabljate le pod pogojem, da jih ne boste uporabljali za nezakonite namene oziroma za takšne, ki jih ti pogoji, zahteve in opombe prepovedujejo. Storitev ne smete uporabljati na kakršen koli način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil takim storitvam ali motil katero koli tretjo osebo pri njihovi uporabi ali uživanju. Prepovedan je vsak poskus pridobivanja nepooblaščenega dostopa do računa katere koli storitve, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s katerim od Microsoftovih strežnikov ali s katero od storitev, s hekerskimi posegi, pridobivanjem gesel ali drugimi načini. Ne smeti si pridobiti ali poskušati pridobiti gradiva ali informacij na drug način od tistih, ki so v ta namen na voljo prek storitev.

Na vrhNa vrh

UPORABA STORITEV

Storitve lahko vključujejo e-poštne storitve, storitve elektronskih oglasnih desk, klepetalnice, novičarske skupine, forume, skupnosti, osebne spletne strani, koledarje, foto albume, datotečne predalnike in/ali druge sporočilne ali komunikacijske možnosti, ki vam omogočajo sporazumevanje z drugimi (»komunikacijske storitve«). Strinjate se, da boste uporabljali te komunikacijske storitve samo za objavljanje, pošiljanje in prejemanje sporočil ali gradiva, ki ustrezajo določenim komunikacijskim storitvam oziroma so z njimi povezani. Med drugim se tako strinjate, da ne boste:

uporabljali komunikacijskih storitev v povezavi z anketami, tekmovanji, piramidnimi shemami, verižnimi pismi, neželeno e-pošto ali različnimi kopirajočimi se ali nezahtevanimi sporočili (komercialnimi ali drugimi);

teptali, zlorabljali, ogrožali ali drugače kršili zakonske pravice drugih (kot sta pravici do zasebnosti in javnosti);

objavljali, prenašali, razpošiljali ali razpečevali neprimernih, žaljivih, nespodobnih, opolzkih ali nezakonitih tem, imen, gradiva ali informacij;

prenašali drugim ali drugače omogočali dostop do datotek, ki vsebujejo slike, fotografije, programsko opremo ali drugo gradivo, zaščiteno z zakoni za zaščito intelektualne, vključno − a ne omejeno le ne te − z zakoni za zaščito avtorskih pravic ali blagovnih znamk (ali s pravicami do zasebnosti ali javnosti), razen če imate sami ustrezne tovrstne pravice ali ste za to prejeli ustrezno soglasje;

uporabljali gradiva ali informacij, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek teh storitev, na način, ki krši kakršnekoli avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge lastninske pravice katerekoli strani;

prenašali drugim datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, pokvarjene datoteke ali drugo podobno programsko opremo, ki lahko škoduje delovanju drugega računalnika ali lastnini drugega;

oglaševali, prodajali ali kupovali blaga ali storitev za poslovne namene, razen če komunikacijske storitve dovoljujejo takšna sporočila;

prenašali datotek, ki jih je objavil drug uporabnik komunikacijske storitve in za katere veste oziroma je razumno pričakovati, da veste, da jih ni zakonito reproducirati, prikazovati, predvajati in/ali distribuirati na tak način;

ponarejali ali brisali informacij o upravljanju avtorskih pravic, kot so avtorstvo, zakonske ali drugi ustrezni zaznamki kakor tudi lastninske oznake ali označbe izvora ali vira programske opreme ali drugega gradiva, vsebovanega v preneseni datoteki;

omejevali ali onemogočali druge uporabnike pri uporabi komunikacijskih storitev;

kršili pravila vedenja ali druge smernice, ki se utegnejo nanašati na določeno komunikacijsko storitev;

na različne načine zbirali informacij o drugih, vključno z e-poštnimi naslovi;

kršili zakone ali predpise, povezane s temi storitvami;

ustvarjali lažne identitete za namene zavajanja drugih;

uporabljali, prenašali ali drugače kopirali in ponujali (za plačilo ali brezplačno) drugim osebam ali stranem imenikov uporabnikov storitev ali kakršnih koli informacij o drugih uporabnikih ali uporabi storitev.

Microsoft nima obveznosti nadzora komunikacijskih storitev. Vendar pa si pridržuje pravico do pregledovanja gradiva, objavljenega v okviru komunikacijskih storitev, in odstranjevanja kakršnega koli gradiva po svoji presoji. Microsoft si pridržuje pravico, da vam kadarkoli, brez opozorila in iz kakršnegakoli razloga onemogoči dostop do katerekoli komunikacijske storitve v okviru svojih storitev.

Microsoft si pridržuje pravico, da kadarkoli razkrije informacije, ki jih šteje za nujne, da ustreže pogojem ustreznih zakonov, predpisov, zakonskega postopka ali vladne zahteve, kakor tudi da po svoji presoji deloma ali v celoti uredi, zavrne objavo ali odstrani informacije ali gradivo.

Bodite vselej previdni, ko prek komunikacijskih storitev podajate informacije, ki osebno identificirajo vas ali vaše otroke. Microsoft ne nadzira in ne potrjuje vsebine, sporočil ali informacij, ki se pojavljajo v komunikacijskih storitvah, zatorej zavrača vsakršno odgovornost v zvezi s komunikacijskimi storitvami in dejavnostmi, ki izhajajo iz udeležbe v teh storitvah. Upravitelji in gostitelji teh storitev niso pooblaščeni Microsoftovi predstavniki in njihovi pogledi ne odražajo nujno Microsoftovih.

Gradivo, preneseno v komunikacijske storitve, utegne biti predmet objavljenih omejitev uporabe, reprodukcije in/ali razširjanja; če si takšno gradivo prenesete, ste odgovorni za upoštevanje teh omejitev.

Na vrhNa vrh

GRADIVO, POSREDOVANO MICROSOFTU ALI OBJAVLJENO NA KATEREM KOLI MICROSOFTOVEM SPLETNEM MESTU

Microsoft si ne lasti gradiva, ki mu ga pošljete (vključno z odzivi ali s predlogi) ali ga objavite, prenesete, vnesete ali predložite katerikoli od njegovih storitev ali z njimi povezanim storitvam v pregled širši javnosti ali članom javnih ali zasebnih skupnosti (»predložitev« oziroma »predložitve«). Vendar pa z objavo, prenosom, vnosom ali predložitvijo (»objava«) svojega prispevka podeljujete Microsoftu, njegovim lastniško povezanim podjetjem in povezanim imetnikom podlicenc pravico do uporabe vaše predložitve v povezavi z opravljanjem njihovih internetnih dejavnosti (vključno, in brez omejitev, z vsemi Microsoftovimi internetnimi storitvami), vključno, in brez omejitev, z licenčnimi pravicami do kopiranja, prenašanja, javne objave, javnega izvajanja, reproduciranja, urejanja, prevajanja in preoblikovanja vaše predložitve, objavljanja vašega imena v povezavi z vašo predložitvijo in pravico do podlicenciranja takšnih pravic kateremu koli dobavitelju teh storitev.

V zvezi z zgoraj omenjeno uporabo vaše predložitve vam ne bo izplačana nikakršna kompenzacija. Microsoft nima nikakršne obveznosti objave ali uporabe kakršne koli vaše predložitve in lahko katero koli predložitev po svoji presoji kadar koli odstrani.

Z objavo predložitve jamčite in zagotavljate, da sami ali drugače nadzirate vse pravice do svojih predložitev, opisanih v teh Pogojih uporabe, vključno, in brez omejitve, z vsemi pravicami, nujnimi za njihovo objavo, prenašanje ali vnašanje.

Poleg zgoraj navedenih jamstev z objavo predložitve, ki vsebuje slike, fotografije ali drugačne grafike, bodisi v celoti ali deloma (»slike«), jamčite in zagotavljate, da (a) ste lastnik avtorskih pravic za te slike ali da vam je dal lastnik avtorskih pravic dovoljenje za uporabo teh slik ali kakršne koli vsebine in/ali vsebovanih slik, v skladu z načinom in namenom vaše uporabe in kot je sicer dovoljeno v skladu s temi pogoji uporabe storitev, (b) imate pravice za podeljevanje licenc in podlicenc, opisanih v teh Pogojih uporabe, in (c) je vsaka oseba, upodobljena v teh slikah (če je), izrazila strinjanje z uporabo teh slik, kot je opisano v teh Pogojih uporabe, vključno, in ne omejeno s tem, z distribucijo, javnim prikazovanjem in reprodukcijo takšnih slik. Z objavo slik dajete (a) vsem članom svoje zasebne skupnosti (za vsako tako sliko, ki je na voljo članom te zasebne skupnosti) in/ali (b) širši javnosti (za vsako tako sliko, ki je na voljo kjerkoli v okviru teh storitev, zunaj zasebne skupnosti) dovoljenje za uporabo vaših slik, kot to dovoljujejo ti Pogoji uporabe katerekoli od teh storitev (vključno − a ne omejeno le na to − s tiskanjem in izdelavo darilnih predmetov, ki vključujejo takšne slike), in vključno, brez omejitve, z neekskluzivno, za ves svet veljavno brezplačno licenco za: kopiranje, distribucijo, prenašanja, javno prikazovanje, javno izvajanje, reproduciranje, urejanje, prevajanje in preoblikovanje vaših slik, brez dodajanja vašega imena k slikam; in s pravico podlicenciranja teh pravic kateremukoli dobavitelju teh storitev. Licence, podeljene za slike, kot je opisano v prejšnjih stavkih, bodo potekle, ko boste v celoti odstranili te slike iz storitev, pod pogojem, da takšen umik ne bo vplival na katere koli licence, podeljene v povezavi s temi slikami pred časom umika vaših slik. V zvezi z uporabo vaših slik vam ne bo izplačana nikakršna kompenzacija.

Na vrhNa vrh

ZAZNAMKI IN POSTOPEK GLEDE PRIJAVE KRŠENJA AVTORSKIH PRAVIC.

V skladu z ameriško zakonodajo (Title 17, United States Code, Section 512(c)(2)) je treba obvestila o kršenju avtorskih pravic poslati pooblaščenemu agentu ponudnika storitev. NA POIZVEDBE, KI NE USTREZAJO NASLEDNJEMU POSTOPKU, NE BOSTE DOBILI ODGOVORA.
Glejte Zaznamek in postopek glede prijave kršenja avtorskih pravic.

Na vrhNa vrh

POVEZAVE Z MESTI TRETJIH OSEB

POVEZAVE V TEM PODROČJU VAM OMOGOČAJO ZAPUSTITI MICROSOFTOVO SPLETNO MESTO. POVEZANA MESTA NISO POD MICROSOFTOVIM NADZOROM IN MICROSOFT NI ODGOVOREN ZA VSEBINE NA KATEREM KOLI POVEZANEM MESTU ALI ZA KATERIKOLI POVEZAVO, VSEBOVANO NA POVEZANEM MESTU, KAKOR TUDI NE ZA SPREMEMBE ALI POSODOBITVE NA TEH STRANEH. MICROSOFT NI ODGOVOREN ZA SPLETNO ODDAJANJE ALI DRUGE OBLIKE PRENOSOV S KATEREGA KOLI POVEZANEGA SPLETNEGA MESTA. MICROSOFT PONUJA TE POVEZAVE LE KOT UGODNOST, VKLJUČITEV TEH POVEZAV PA NE POMENI, DA MICROSOFT TA MESTA ODOBRAVA.

Na vrhNa vrh

NEZAHTEVANO POŠILJANJE IDEJ

MICROSOFT ALI NJEGOVI ZAPOSLENI NE SPREJEMAJO ALI IMAJO ZA NEZAHTEVANE IDEJE, VKLJUČNO Z IDEJAMI ZA NOVE OGLAŠEVALSKE KAMPANJE, NOVE PROMOCIJE, NOVE IZDELKE ALI TEHNOLOGIJE, POSTOPKE, MATERIALE, TRŽENJSKE NAČRTE ALI IMENA NOVIH IZDELKOV. PROSIMO, NE POŠILJAJTE NAM ORIGINALNIH UMETNIŠKIH DEL, VZORCEV, PREDSTAVITEV ALI DRUGIH DEL. EDINI NAMEN TEH PRAVIL JE, DA SE IZOGNEMO MOREBITNEMU NERAZUMEVANJU ALI SPOROM, KO SE UTEGNEJO MICROSOFTOVI IZDELKI ALI TRŽENJSKE STRATEGIJE ZDETI PODOBNIM IDEJAM, POSLANIM MICROSOFTU. ZATO, PROSIMO, NE POŠILJAJTE NEZAHTEVANIH IDEJ IN GRADIVA MICROSOFTU ALI KOMUR KOLI PRI MICROSOFTU. ČE PA KLJUB NAŠI ZAHTEVI, DA NAM SVOJIH IDEJ IN GRADIVA NE POŠILJATE, TO VENDARLE STORITE, PROSIMO, RAZUMITE, DA MICROSOFT NE DAJE NOBENIH ZAGOTOVIL, DA BODO VAŠE IDEJE ALI GRADIVA OBRAVNAVANi KOT ZAUPNi ALI KOT VAŠA LAST.

Na vrhNa vrh

ZAZNAMEK O AVTORSKIH PRAVICAH.

© 2006 Microsoft Corporation

Na vrhNa vrh

BLAGOVNE ZNAMKE.

Informacije o blagovnih znamkah so na voljo na spletni strani http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademark/sl-si.mspx.
Vse pravice, ki niso izrecno podeljene, so pridržane.
Svoja vprašanja pošljite na enega spodaj navedenih ustreznih naslovov:

Microsoftova spletna lastnina: homepage@microsoft.com

Spletna lastnina MSN: webmaster@msn.com

Hotmail: support@hotmail.com; za neželeno pošto/zasebnost: abuse@hotmail.com ali hotmailprivacy@hotmail.com

Vprašanja o piratstvu piracy@microsoft.com ali po telefonu 1-800-R-U-LEGIT.


Na vrhNa vrh

©2017 Microsoft Corporation. Vse pravice pridržane. Pišite nam |Pogoji uporabe |Blagovne znamke |Vaša zasebnost