Zadnje objavljene študije
Zdravstveni dom Nova Gorica
Centralizacija in poenotenje infrastrukture za nižje stroške in boljšo uporabniško izkušnjo
Zdravstveni dom Nova Gorica (ZDNG) zaposluje več kot 230 ljudi, računalnike pa pri svojem delu uporablja 150 zaposlenih. Računalniki in tehnološke rešitve tako predstavljajo nepogrešljivo orodje za pridobivanje informacij in skrb za paciente. Tehnologija podpira vse postopke v organizaciji - od zdravstvene oskrbe in logistike do upravljanja poslovanja. Informacijska podpora mora biti na voljo 24 ur na dan in vse dni v letu, predvsem zaradi zahtev laboratorijske opreme in službe urgentne pomoči, ki si preprosto ne more privoščiti izpada.
 • Datum objave:
 • 25.02.2015
 • Panoga:
 • zdravstvo
 • Programska oprema in storitve
 • Windows Server 2012 R2
 • Hyper-V 2012 R2
 • Microsoft Exchange 2013
 • System Center Configuration Manager
 • System Center Endpoint Protection
 • Microsoft Azure
Semantika d.o.o.
Infrastruktura v oblaku za globalno rešitev za ohranjanje kulturne dediščine
Podjetje Semantika že več kot desetletje razvija rešitve in sisteme za ohranjanje kulturne dediščine. Leta 2012 so začeli z razvojem globalne platforme, ki bi temeljila na zmogljivi rešitvi za upravljanje z vsebinami in zagotavljala podatke za spletne portale in mobilne naprave. Na platformi Microsoft Azure so razvili rešitev Museu.ms, iz katere podatke črpajo globalni, evropski, britanski in slovenski spletni portali ter mobilne aplikacije.
 • Datum objave:
 • 24.02.2015
 • Panoga:
 • Informacijske tehnologije
 • Programska oprema in storitve
 • Storitve
 • Microsoft Azure Platform
 • Microsoft Azure
Kolpa d.d.
Prihranki časa in denarja s celovitim upravljanjem licenc za programsko opremo
Oddelek za informacijske tehnologije v podjetju Kolpa d.d. ni imel pravega vpogleda v stanje licenc za programsko opremo in strojno opremo. Zaradi pomanjkljivih evidenc so se na pobudo podjetja Microsoft odločili za analizo upravljanja licenc za programsko opremo. S pridobljenimi informacijami bo podjetje uresničilo prihranek časa in denarja ter bolj učinkovito načrtovalo tako informacijsko infrastrukturo kot tudi povezane nadgradnje v prihodnosti.
 • Datum objave:
 • 09.10.2014
 • Panoga:
 • Proizvodnja
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Assessment and Planning Toolkit
Večer
Infrastruktura v oblaku za višjo učinkovitost časopisne hiše
S skoraj 160 zaposlenimi in več kot 100 zunanjimi sodelavci časopisno- založniška hiša Večer potrebuje zanesljivo in zmogljivo rešitev za e- pošto, saj se lahko le tako pravočasno in kar se da najhitreje odziva na dogodke in potrebe svojih bralcev. Podjetje mora namreč vzdrževati sloves osrednjega dnevnega časopisa v Sloveniji in enega izmed najpomembnejših medijev v Sloveniji.
 • Datum objave:
 • 24.04.2014
 • Panoga:
 • Založništvo
 • Prednosti:
 • Več prostora v e-poštnih nabiralnikih
 • Višja stopnja varnosti in zaupanja
 • Zanesljivo delovanje e-pošte
 • Boljša prilagodljivost za uporabnike
 • Možnost upravljanja poštnih predalov na sistemski ravni
Iskratel
Napredne poslovne komunikacije na vseh napravah in vsaki lokaciji
V Iskratelu so uporabljali telekomunikacijski sistem, ki zaposlenim ni zagotavljal varnega komuniciranja ne glede na lokacijo ter izbrano napravo in storitev. Prav tako uporabnikom niso bile povsod na voljo informacije o prisotnosti in zasedenosti sodelavcev ter napredne možnosti sodelovanja in deljenja informacij. Odločili so se za uvedbo poenotenih komunikacij. Izbrali so Microsoftovo platformo za poenotene komunikacije Lync in jo povezali z lastno komunikacijsko rešitvijo SI3000. S tem so lahko obdržali svojo obstoječo terminalsko opremo, kar je občutno zmanjšalo začetno naložbo, uporabnikom pa zagotovili napredne funkcionalnosti, ne glede na napravo in lokacijo.
 • Datum objave:
 • 04.04.2014
 • Panoga:
 • Telekomunikacije
 • Prednosti:
 • Večja odzivnost poslovanja
 • Uporaba obstoječe opreme
 • Izboljšana uporabniška izkušnja
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Lync Server 2013
 • Microsoft Lync 2013 for Mobile
 • Microsoft Exchange Server
 • Iskratel CSTA Gateway
RTV Slovenija
Prenova internega portala za višjo učinkovitost
Leta 2013 so v RTV Slovenija začeli projekt prenove in nadgradnje internega portala MojRTV, pri čemer so uporabili rešitev SharePoint 2013. Med prenovo internega portala, ki so ga izpeljali v sodelovanju s strokovnjaki podjetja Microsoft, so se odločili še za vpeljavo poslovnega zasebnega socialnega omrežja Yammer.
 • Datum objave:
 • 17.03.2014
 • Panoga:
 • Radio, televizija in splet
 • Prednosti:
 • Manj e-pošte
 • Izboljšana interna komunikacija
 • Dostop z različnih naprav
 • Učinkovitejše projektno delo
Skupina stroka.si - podjetje Stroka produkt d. o. o.
Zasebno poslovno socialno omrežje za poslovni uspeh
Zaradi razpršenosti kadra na treh lokacijah, v Radljah ob Dravi, v Ljubljani in v Mariboru mora podjetje za uspešno poslovanje zagotoviti kar se da hiter prenos informacij tako med zaposlenimi kot tudi strankami. Skupina stroka.si se je odločila za vpeljavo zasebnega poslovnega socialnega omrežja Yammer, saj omogoča bogato okolje za interno komunikacijo in učinkovit prenos informacij znotraj posameznih delovnih in projektnih skupin. Rešitev je na voljo na različnih delovnih platformah, med drugim tudi na mobilnih telefonih in tablicah.
 • Datum objave:
 • 28.01.2014
 • Panoga:
 • Informacijske tehnologije
 • Prednosti:
 • Storitev v oblaku
 • Manj obremenjena elektronska pošta
 • Učinkovita distribucija informacij
 • Podpora projektnemu delu
IBE
V izbrani tehnologiji Microsoft SharePoint vidimo potencial, da dosežemo svoj poslovni cilj
Skupaj z Microsoftovim partnerjem, podjetjem Agito, so se odločili za uvedbo Microsoftove platforme SharePoint Server 2013, s katero so vzpostavili nov, sodoben in živ komunikacijski kanal med podjetjem, zaposlenimi, poslovnimi partnerji, naročniki in javnostjo, ki je še povečal pretočnost in dosegljivost pomembnih poslovnih in tehničnih informacij znotraj teh skupin in med njimi, s tem pa pozitivno vplival na učinkovitost, kakovost in zadovoljstvo.
 • Datum objave:
 • 17.01.2014
 • Panoga:
 • Projektiranje in inženiring
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft SharePoint Server 2013
Občina Brežice
Unicredit je za prehod na Office 2010 izbral e- izobraževanje
Občina Brežice se razprostira na 268 kvadratnih km ter leži ob rekah Krka in Sava. Spada med večje občine, saj ima po zadnjem popisu 24.473 prebivalcev, ki živijo v 109 naseljih oziroma v 20 krajevnih skupnostih. Skupaj z Microsoftovim partnerjem, podjetjem Astec, so izvedli celovito prenovo informacijskega sistema, ki zaradi zastarelih rešitev ni več zmogel slediti razvojnim načrtom in potrebam zaposlenih. Ti za storilno delo danes potrebujejo učinkovita orodja za sodelovanje in komuniciranje, vključno z vse bolj nepogrešljivimi možnostmi za delo od koder koli in skoraj na vseh napravah. Izbrali so več Microsoftovih izdelkov in tehnologij, kot so operacijski sistem Windows Server z virtualizacijsko tehnologijo Hyper-V, sporočilni sistem Exchange Server 2010, rešitev za sodelovanje in skupinsko delo SharePoint Foundation Server 2010 ter druge.
 • Datum objave:
 • 03.04.2012
 • Panoga:
 • bančništvo
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Exchange Server 2010
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010
 • GrIDsure Enterprise Login
 • Quest Notes Migrator For Exchange
Unicredit
Unicredit je za prehod na Office 2010 izbral e- izobraževanje
UniCredit Banka Slovenije d. d. je del ene največjih bančnih skupin v Evropi – UniCredit, ki je navzoča v 22 državah in na 50 trgih, njena mreža pa šteje več kot 9500 podružnic in 160.000 zaposlenih. V UniCreditu so se ob namestitvi pisarniške zbirke Office 2010 odločili za e-izobraževanje, ker so želeli hitro in stroškovno ugodno izobraziti veliko število zaposlenih. To je bil za UniCredit prvi takšen projekt e- izobraževanja, ki naj bi služil tudi kot preizkus ustreznosti tovrstne oblike izobraževanja za nadaljnje potrebe podjetja. Rešitev so našli v najsodobnejši metodi izobraževanja, v obliki e-tečaja Prehod na Microsoft Office 2010, ki ga izvaja podjetje B2 d. o. o. UniCredit z njimi že vrsto let uspešno sodeluje na področju računalniških izobraževanj, saj so v preteklosti za zaključene skupine izvajali izobraževanja za uporabo orodij Microsoft Office (Word, Excel, Excel Visual Basic for Applications ter Access). Zaradi odličnih izkušenj in z dodatnim priporočilom Microsofta so se zanje odločili tudi v tem primeru.
 • Datum objave:
 • 03.04.2012
 • Panoga:
 • Javna uprava
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Office 2010
MORS
Ministrstvo za obrambo RS uvedlo brezpapirno poslovanje v oblaku
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije celovito skrbi za celotno področje obrambe države. Temeljne naloge Ministrstva za obrambo se nanašajo na pripravo obrambnega načrta države, razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje obrambnih sil ter na pripravo civilne obrambe. Ministrstvo skrbi za vojaško šolstvo in pripravlja celoten sistem zaščite in reševanja. Ureja pravice in dolžnosti državljanov na področju obrambe, zaščite in reševanja. Ministrstvo ima 8951 zaposlenih. Ko so na Ministrstvu za obrambo zaznali potrebo po informacijski rešitvi, ki bi zagotavljala elektronsko upravljanje z dokumentarnim gradivom v celotnem življenjskem ciklu, so se na podlagi pilotskega projekta zasnovanega na rešitvi GovernmentConnectTM odločili za uvedbo v vseh službah ministrstva. Z Informacijsko Rešitvijo za upravljanje z Dokumentarnim Gradivom (IRDG) so zagotovili celovito podporo procesom upravljanja dokumentarnega gradiva in omogočili funkcionalno in tehnološko povezljivost s poslovnimi procesi.
 • Datum objave:
 • 29.02.2012
 • Panoga:
 • Javna uprava
 • Uporabljeni izdelki:
 • Marg GovernmentConnectTM
 • Microsoft Exchange Server 2010
 • Microsoft SQL 2008 R2
 • Microsoft .NET
 • Microsoft Office
 • Active Directory
Borzen
Microsoftovo virtualizacijsko okolje za učinkovito delovanje organizatorja trga z električno energijo
Podjetje Borzen d.o.o., katerega glavna dejavnost je organiziranje trga z električno energijo, je nastalo leta 2001. Velik del njegove informacijske infrastrukture je bil starejše zasnove, neprimerne za današnje potrebe. Poleg tega Borzen opravlja celotno IT-storitev tudi za hčerinsko podjetje in regijsko borzo BSP Southpool. Upravljanje z velikim številom fizičnih strežnikov, na katerih je tekla različna programska oprema, je podjetju Borzen povzročalo visoke stroške vzdrževanja, poleg tega pa tudi visoko energetsko neučinkovitost. Zaradi potreb po vzpostavljanju večjega števila testnih strežnikov so potrebovali tudi učinkovitejše možnosti licenciranja. Z Microsoftovo rešitvijo so vzpostavili centralizirano virtualizirano okolje z visoko razpoložljivimi strežniki, ki uporabnikom zagotavljajo neprekinjeno in učinkovito delo.
 • Datum objave:
 • 29.02.2012
 • Panoga:
 • Upravljanje finančnih trgov
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter
Visicom
V oblak z obstoječim znanjem in podporo lokalnega sistema
Slidemotion.com je nova spletna storitev mladega podjetja Visicom iz Ljubljane, ki je namenjena preprostemu ustvarjanju privlačnih videov za osebno in poslovno uporabo. Rešitev vsem uporabnikom omogoča, da s samo nekaj kliki z miško in brez potrebnega predznanja iz svojih slik, video posnetkov in glasbe na enostaven način ustvarijo dinamičen video. Primerna pa je tudi za zahtevnejšo profesionalno rabo. Pri razvoju storitve so pri Visicomu želeli čim bolje izrabiti svoja obstoječa znanja in možnosti ter kljub omejenim kadrovskim in finančnim virom uporabnikom po vsem svetu zagotoviti visoko zanesljivost in zmogljivost. Hkrati je podjetje razvilo tudi inovativno aplikacijo za Facebook Slidemotion VideoExpress. Gre za najbolj enostaven način za izdelavo privlačnih videov z glasbeno spremljavo – uporabnik jih izdela z le tremi kliki. Odločili so se, da se pri razvoju naslonijo na več Microsoftovih tehnologij, vključno s platformo v računalniškem oblaku Windows Azure. Z Microsofovimi storitvami v oblaku lahko manj časa namenijo upravljanju in vzdrževanju potrebne infrastrukture ter se bolje posvetijo izzivom nastopa na zahtevnem svetovnem trgu.
 • Datum objave:
 • 29.02.2012
 • Panoga:
 • Informacijska tehnologija
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Dynamics CRM 2011
 • Microsoft Expression Blend
 • Microsoft Silverlight 4.0
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Windows Azure
KDD d.d.
Microsoft Team Foundation Server povečal storilnost razvijalcev
Podjetje KDD d. d. je bilo ustanovljeno leta 1995 kot družba, ki opravlja posle zbirne hrambe vrednostnih papirjev, ugotavljanja in izpolnjevanja obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji ter vodenja centralnega registra imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji. Ustanovitelji oziroma delničarji KDD so banke, borznoposredniške družbe, družbe za upravljanje, državni skladi in izdajatelji. Ključna težava, s katero se je podjetje KDD soočalo pred uvedbo, je bil neavtomatiziran potek razvojnega procesa. Pomanjkanje enotnega razvojnega okolja s primernimi orodji je vplivalo na storilnost in učinkovitost celotne razvojne ekipe. S prehodom na kombinacijo platforme Microsoft Visual Studio 2010, strežnika Team Foundation Server 2010 in dodatka TeamCompanion partnerskega podjetja Ekobit d. o. o. je KDD pridobila standardizirano in optimizirano platformo za upravljanje življenjskega cikla aplikacij.
 • Datum objave:
 • 09.02.2012
 • Panoga:
 • Finančni sektor
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft SQL Server 2008
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • TeamCompanion by Ekobit
 • Visual Studio Team
 • Foundation Server 2010
 • Partner(ji):
 • Ekobit d.o.o.
Banka Koper
Mobilna Banka IN za bančne storitve kjer koli in kadar koli
Banka Koper, članica ene največjih mednarodnih bančnih skupin Intesa Sanpaolo, je univerzalna banka s celovitim obsegom bančnih storitev. Sodi med vodilne slovenske finančne ustanove na področju sodobnega elektronskega poslovanja, saj svojim komitentom nudi spletno Banko IN. Ta pokriva skoraj vsa področja bančnega poslovanja in jim omogoča popolno elektronsko poslovanje brez obiska poslovalnice. Uporabnikom med drugim ponujajo tudi komunikacijo z osebnim bančnikom prek spleta ali videoklepeta ter sodelovanje v programu zvestobe. Z razvojem Mobilne Banke IN je sedaj te bančne storitve mogoče uporabljati tudi na vseh podprtih mobilnih platformah. Pri razvoju Mobilne aplikacije Banke IN , namenjene uporabnikom naprav Windows Phone, so se naslonili na razvojno okolje Visual Studio 2010 s paketom Windows Phone SDK 7.1. To jim je omogočilo hiter in enostaven razvoj, uporabo obstoječega razvojnega znanja ter možnost uporabe programske kode tudi pri drugih projektih.
 • Datum objave:
 • 23.11.2011
 • Panoga:
 • Finančni sektor
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Windows Phone 7 SDK
“PRENOVA” Ozbič Joško s.p.
Z brezplačnimi storitvami Windows Live do učinkovite komunikacije in sodelovanja
Gradbeništvo “PRENOVA” Ozbič Joško s.p. je malo podjetje, ki se ukvarja z gradbeništvom na področju gradnje stanovanjskih objektov in adaptacije kulturno-spomeniško zaščitenih objektov ter industrijskih objektov. Podjetje, ustanovljeno leta 1995, ima nekaj več kot 20 zaposlenih ter več zunanjih kooperantov. Največ del opravijo na primorsko-kraškem območju in v Italiji. V podjetju so se odločili, da za potrebe komunikacije in sodelovanja med zaposlenimi, ki mnogokrat delajo zunaj pisarne, in s strankami ter partnerji uporabijo Microsoftove brezplačne spletne storitve Windows Live na lastni domeni. S prehodom na Windows Live so ob minimalnih stroških pridobili varne in zanesljive e-poštne storitve, skupne koledarje, rešitev za varno shranjevanje in izmenjavo datotek ter spletna orodja za pregledovanje in urejanje dokumentov Office od koderkoli in na skoraj vseh napravah.
 • Datum objave:
 • 22.09.2011
 • Panoga:
 • Gradbeništvo
 • Uporabljeni izdelki:
 • Office Web Apps
 • Windows Live Hotmail
 • Windows Live Koledar
 • Windows Live Mesh 2011
 • Windows Live Pošta
 • Windows Live SkyDrive
 • Partner(ji):
 • EM-Soft sistemi
Blubit d.o.o.
Microsoft Team Foundation Server – nova osnova za nove aplikacije
Podjetje Blubit d.o.o. se ukvarja z razvojem specializirane programske opreme, namenjene najzahtevnejšim okoljem. Tovrstne rešitve s področja nadzora in upravljanja kompleksnih industrijskih procesov njihove stranke uporabljajo na treh celinah v raziskovalne in industrijske namene. Del njihovega portfelja je tudi izvedba samostojnih in integriranih simulacijskih sistemov. Kot razvojno start-up podjetje so zaradi omejenih finančnih sredstev doslej uporabljali večinoma odprtokodne rešitve, ki pa niso zagotavljale enotne podpore celotnemu življenjskemu ciklu aplikacij. Po preizkusu rešitev konkurenčnih proizvajalcev so se zaradi učinkovitejšega načina razvoja ter prilagodljivega pristopa k vodenju projektov odločili za Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010.
 • Datum objave:
 • 22.09.2011
 • Panoga:
 • Informacijska tehnologija
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Office
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft System Center
 • Virtual Machine Manager 2008
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Visual Studio 2010 Lab Management
 • Visual Studio Team Foundation Server 2010
Poslovni sistem Mercator, d.d.
S strežnikom SharePoint Server do učinkovitejšega izobraževanja
Družba Poslovni sistem Mercator, d. d. je obvladujoča družba Skupine Mercator, ki opravlja trgovsko dejavnost in izvaja različne koncernske naloge za družbe v skupini. Na teh hitro rastočih trgih Jugovzhodne Evrope Skupina Mercator pridobiva pomembne tržne deleže predvsem z večjimi nakupovalnimi centri v glavnih mestih in regijskih središčih trenutno sedmih držav regije. Ključna težava, s katero se je podjetje Mercator, d. d. soočalo pri izvajanju zakonskih izobraževanj za režijske sodelavce, je bilo predvsem organiziranje in spremljanje opravljanja izobraževanja. Zaradi skladnosti z obstoječimi aplikacijami, razširljivosti, prilagodljivosti ter razširjenih možnosti prikaza učnih materialov na najrazličnejših konfiguracijah so se odločili za rešitev na osnovi Microsoftove platforme SharePoint ter dodatnih spletnih gradnikov, ki jih je razvilo partnersko podjetje Virtua.
 • Datum objave:
 • 16.09.2011
 • Panoga:
 • Trgovina
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Partner(ji):
 • Virtua d.o.o.
Elektro Celje
Microsoft SQL Server 2008 R2 za manjša tveganja in večjo razširljivost
Elektro Celje d.d. je del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije, eno izmed petih podjetij za distribucijo električne energije v državi.Elektro Celje je v letu 2010 zagotavljal dostop do elektrodistribucijskega omrežja 165.667odjemalcem. Poleg distribucije električne energije podjetje skrbi tudi za vzdrževanje, gradnjo in obnovo elektroenergetskih naprav in objektov na področju savinjske, koroške in spodnjeposavske regije. Ključne težave, s katerimi se je podjetje soočalo pri informacijski podpori poslovanju, so bile previsoka stopnja tveganja ob morebitnih izpadih, pomanjkanje razširljivosti in strojnih zmogljivosti ter zagotavljanje združljivosti. Zaradi skladnosti z obstoječimi aplikacijami, razširljivosti,prilagodljivosti ter razširjenih možnosti shranjevanja ter poročanja so se odločili za kombinacijo Microsoftovih strežnikov Windows Server 2008 R2 ter SQL Server 2008 R2 Enterprise.
 • Datum objave:
 • 24.06.2011
 • Panoga:
 • Distribucija
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
ELES, d.o.o.
Microsoft Project Server 2010 za hitrejši pretok informacij in učinkovitejše upravljanje virov
ElektroELES je v skladu z energetsko zakonodajo zadolžen za upravljanje, razvoj, gradnjo in vzdrževanje prenosnega omrežja. Prenosno omrežje skupaj z distribucijskim omrežjem in proizvodnjo tvori elektroenergetski sistem Republike Slovenije (EES). Poslanstvo podjetja je omogočanje kakovostnega ter zanesljivega prenosa električne energije in dostopa do prenosnega omrežja za uporabnike, obenem pa tudi vodenje prenosnega dela EES. Podjetje se je pri informacijski podpori projektnemu delu soočalo s slabo preglednostjo skupin projektov, zaradi česar so bili onemogočeni optimiziranje, načrtovanje in nadzor nad viri. Otežkočeno je bilo tudi obvladovanje povezanih dokumentov, zaradi česar so bile potrebne informacije za Centralno projektno pisarno težje dosegljive, poročila pa je bilo treba pripravljati ročno. Po temeljitem pregledu skladnosti možnih izbir so se v podjetju ELES odločili za kombinacijo Microsoftovih rešitev Project Server 2010, SharePoint 2010 ter Office 2010.
 • Datum objave:
 • 24.06.2011
 • Panoga:
 • Javni sektor
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Office 2010
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Partner(ji):
 • Agito
Društvo Ozara Slovenija
Z Microsoftovimi rešitvami do učinkovitega sodelovanja v nepridobitni organizaciji
Društvo Ozara Slovenija Nacionalno združenje za kakovost življenja je nevladna humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Ljudem s težavami v duševnem zdravju ponuja izvenbolnišnične oblike psihosocialne rehabilitacije in podpore, poleg tega pa izvaja različne preventivne aktivnosti, založniško dejavnost, izobraževanje in promocijo duševnega zdravja. Ključne težave, s katerimi se je društvo soočalo pri informacijski podpori svojega dela, so bile velika količina neželene elektronske pošte, pomanjkanje enotnih orodij za sodelovanje ter slaba odzivnost tedanjega vzdrževalca sistema. Po preizkusu različnih, tudi odprtokodnih rešitev so se zaradi prilagodljivosti, enostavnih in učinkovitih sodelovalnih orodij ter prijaznosti do uporabnika odločili za kombinacijo Microsoftovih orodij Windows Server 2008 R2, Exchange Server 2010 ter SharePoint Foundation 2010.
 • Datum objave:
 • 24.06.2011
 • Panoga:
 • Neprofitne organizacije
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Exchange Server 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Partner(ji):
 • ORG.TEND
Ministrstvo za obrambo RS
Ministrstvo za obrambo RS uvedlo brezpapirno poslovanje v oblaku
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije celovito skrbi za celotno področje obrambe države. Temeljne naloge Ministrstva za obrambo se nanašajo na pripravo obrambnega načrta države, razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje obrambnih sil ter na pripravo civilne obrambe. Ministrstvo skrbi za vojaško šolstvo in pripravlja celoten sistem zaščite in reševanja. Ureja pravice in dolžnosti državljanov na področju obrambe, zaščite in reševanja. Ministrstvo ima 8951 zaposlenih. Ko so na Ministrstvu za obrambo zaznali potrebo po informacijski rešitvi, ki bi zagotavljala elektronsko upravljanje z dokumentarnim gradivom v celotnem življenjskem ciklu, so se na podlagi pilotskega projekta zasnovanega na rešitvi GovernmentConnectTM odločili za uvedbo v vseh službah ministrstva. Z Informacijsko Rešitvijo za upravljanje z Dokumentarnim Gradivom (IRDG) so zagotovili celovito podporo procesom upravljanja dokumentarnega gradiva in omogočili funkcionalno in tehnološko povezljivost s poslovnimi procesi.
 • Datum objave:
 • 22.06.2011
 • Panoga:
 • Javna uprava
 • Uporabljeni izdelki:
 • Active Directory
 • Marg GovernmentConnect
 • Microsoft .NET
 • Microsoft Exchange Server 2010
 • Microsoft Office
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Partner(ji):
 • Marg
Občina Videm
Windows Small Business Server 2011– ena rešitev za sodelovanje na vseh ravneh
Občina Videm s središčem v istoimenskem kraju leži na južnem robu Dravskega polja, meri 80,2 km2 in ima okoli 5.300 prebivalcev. Občino sestavlja osem krajevnih skupnosti v katere je vklučenih 30 naselij. Večje industrije v občini Videm ni, dokaj dobro pa je razvito podjetništvo in drobno gospodarstvo, predvsem na področju trgovine, storitev, kmetijstva, gostinstva in turizma. Ključna težava, s katero se je občina soočala pri informacijski podpori svojega dela, je bila okorna in draga komunikacija ter posledično netransparenten pretok informacij med organi občine. Dodatno težavo je predstavljala tudi nizka učinkovitost izmenjave podatkov. Z občino sodelujejo tudi zunanje institucije in občani. Zaradi prilagodljivosti ter enostavnih in učinkovitih sodelovalnih orodij so se v občini odločili za kombinacijo Microsoftovih rešitev Windows Small Business Server 2011, SharePoint Foundation 2010, Microsoft Office 2010 ter partnerske rešitve TriPortal podjetja Multimedia.
 • Datum objave:
 • 11.05.2011
 • Panoga:
 • Javni sektor
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Office 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft Windows Small Business Server 2011
 • Partnerska rešitev TriPortal
 • Partner(ji):
 • Multimedia
Diventic
Windows Azure – odskočna deska za prodor na svetovni trg
Diventic d.o.o. je startup podjetje, ustanovljeno leta 2010, ki se ukvarja z razvojem novih rešitev in tehnologij za poslovno obveščanje, skupinsko sodelovanje in izmenjavo vsebin. Njihov osnovni izdelek je Dropflow, spletna rešitev za hitro, učinkovito in bolj pregledno sodelovanje in izmenjavo vsebin med zaposlenimi, partnerji in strankami, ki je bila razvita za globalni trg. Kot startup podjetje z omejenimi finačnimi in kadrovskimi viri so se pri razvoju soočili z izzivom, kako Dropflow kar najbolj stroškovno optimalno, a varno in zanesljivo ponuditi uporabnikom po celem svetu. Po preizkusu različnih platform v računalniškem oblaku so se zaradi obsežne podpore programskim jezikom in ogrodjem, večje storilnosti razvijalcev in visoke zmogljivosti ter novih tehnologij Microsoftove infrastrukture v oblaku odločili za Windows Azure.
 • Datum objave:
 • 13.04.2011
 • Panoga:
 • Informacijska tehnologija
 • Uporabljeni izdelki:
 • .NET Framework 4.0 (C#) in ASP.NET MVC
 • Microsoft Azure Storage
 • Microsoft SQL Azure
 • Microsoft Visual Studio 2010
Cestno podjetje Murska Sobota
Skupinsko delo v vsakem trenutku, na vseh napravah in s pravimi podatki
Cestno podjetje Murska Sobota, ki je bilo ustanovljeno leta 1990, se ukvarja z gradnjo in vzdrževanjem cest. Podjetje vzdržuje vse državne in nekatere lokalne ceste na območju Pomurja. V lasti ima tri vdrževalne baze, kamnolom in gramoznico ter je soustanovitelj Tovarne asfalta Pomurje. V podjetju so se zaradi potreb po izboljšanju sodelovanja med zaposlenimi, tesnejši integraciji med pisarniškimi programi in poslovnim informacijskim sistemom ter potreb po učinkovitejši pripravi vseh vrst poslovnih dokumentov odločili za prehod na novo različico Microsoftove pisarniške zbirke in programske opreme SharePoint.
 • Datum objave:
 • 10.03.2011
 • Panoga:
 • Gradbeništvo
 • Uporabljeni izdelki:
 • Hakl IT ORKA.erp
 • Microsoft Office 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Partner(ji):
 • Hakl IT
Salus, Ljubljana, d.d.
Vpeljava učinkovitejšega komunikacijskega sistema v podjetju Salus, Ljubljana, d.d.
Podjetje Salus, Ljubljana, d.d. je ena vodilnih veledrogerij na področju oskrbe slovenskega trga s farmacevtskimi, medicinskimi in sorodnimi izdelki, ki deluje že štiri desetletja. Salus, Ljubljana, d.d. zaposluje 150 ljudi, poleg oskrbe trgovskih in zdravstvenih ustanov pa opravlja tudi storitve, povezane z registracijo zdravil ter distribucijo in skladiščenjem izdelkov. Ob tem uspešno uresničuje strategijo stalnega širjenja prodajnega programa, števila dobaviteljev in povečevanja kakovosti svojih storitev. Ko so se zaradi različnih težav, povezanih z upravljanje podatkov, vzdrževanjem sistemov in komunikacijo med zaposlenimi odločali za poenotenje infrastrukture, so izbirali rešitve za skupinsko delo, upravljanje z dokumenti in integracijo telefonije v informacijski sistem. V sodelovanju z Microsoftovim partnerjem, podjetjem Arne d.o.o., so se odločili za uvedbo in integracijo nove generacije platforme za poenotene komunikacije Microsoft Lync 2010 in strežnika Microsoft Exchange Server 2010.
 • Datum objave:
 • 01.03.2011
 • Panoga:
 • Oskrba s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Lync Server 2010
 • Microsoft Office Outlook 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft SQL Server 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Partner(ji):
 • Arne d.o.o.
Dovetrans
Windows Server 2008 R2 Foundation - dostopni tehnološki temelji za mikro in mala podjetja
Dovetrans iz Kranja je hitro rastoče mikro podjetje, ki se ukvarja s kombi prevozi v Sloveniji in po Evropi. Ima dva redno zaposlena in več zunanjih sodelavcev ter beleži več kot 100-odstotno letno rast prometa. Podjetje se je zaradi hitre rasti soočalo z vse večjo razpršenostjo pomembnih poslovnih podatkov, ki so se izmenjevali prek e-pošte in shranjevali na osebnih računalnikih zaposlenih. V podjetju so zato začeli iskati rešitev, ki bi jim zagotovila centralizacijo dela z dokumenti, varovanje podatkov pred izgubo ter preprečila nepooblaščen dostop do poslovno občutljivih dokumentov. Izbrali so Windows Server 2008 R2 Foundation, Microsoftovo tehnološko platformo za mala podjetja.
 • Datum objave:
 • 01.10.2010
 • Panoga:
 • Storitve
 • Uporabljeni izdelki:
 • Microsoft Windows 2008 R2 Foundation
 • Strežnik HP ML110 G5
 • Partner(ji):
 • Sibit
Javno podjetje Komunala Novo mesto
Z virtualizacijo do bolj “zelenega” in učinkovitejšega strežniškega okolja
Javno podjetje Komunala Novo mesto d. o. o., ki ga je skupaj z Mestno občino Novo mesto ustanovilo več sosednjih občin, opravlja obvezne in izbirne gospodarske javne službe, kot so čiščenje in distribucija vode, upravljanje kanalizacijskega omrežja in delovanje čistilnih naprav ter zbiranje in odvoz odpadkov. Ima približno 130 zaposlenih. V podjetju so se odločili, da s pomočjo Microsoftove virtualizacijske platforme Hyper-V, ki je del operacijskega sistema Windows Server 2008, izboljšajo preglednost in upravljanje strežniške infrastrukture. S tem tudi poskrbijo za nižjo porabo električne energije ter zagotovijo končnim uporabnikom zanesljivejši in hitrejši dostop do podatkov iz različnih ključnih poslovnih rešitev. V projektu virtualizacije, ki so ga izvedli v sodelovanju z Microsoftovim partnerjem, podjetjem I.T. tim, so uspešno zmanjšali število fizičnih strežnikov in za približno tretjino znižali porabo električne energije strežniške infrastrukture.
 • Datum objave:
 • 01.08.2010
 • Panoga:
 • Javni sektor
 • Storitve
 • Uporabljeni izdelki:
 • Diskovno polje IBM ds3400
 • Microsoft Windows 2008 Datacenter
 • Strežniki IBM x3850 m2
 • Virtualizacijska platforma Hyper-V
 • Partner(ji):
 • I.T. TIM
Trinet Informatika d.o.o.
Poenotenje komunikacij in vpeljava celovitega pogleda na stranko v podjetju Trinet
Trinet Informatika, d. o. o., je vodilni ponudnik rešitev na področju avtomatizacije carinskega poslovanja in logistike na slovenskem trgu. Z ekipo strokovnjakov z dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami, lastno komunikacijsko infrastrukturo in sodobnimi programskimi rešitvami partnerjem s področja logistike in carinskega poslovanja nudi učinkovite poslovne procese in krepitev konkurenčnosti. Leta 2009 so se v podjetju odločili, da uvedejo celovito rešitev, ki bi jim v prodaji in zagotavljanju podpore uporabnikom omogočila nove oblike sodelovanja in komuniciranja ter s tem dvig ravni storitev. Skupaj z Microsoftovim partnerjem, podjetjem Telprom, so se odločili za uvedbo in integracijo rešitve za poenotene komunikacije Microsoft Office Communications Server 2007 R2 in sistema za upravljanje odnosov strankami Microsoft Dynamics CRM 4.0.
 • Datum objave:
 • 01.08.2010
 • Panoga:
 • Informacijska tehnologija
 • Uporabljeni izdelki:
 • Agent Communications Panel for Microsoft Dynamics CRM 4.0
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0 for Microsoft Office Outlook
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0 Professional
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard
 • Microsoft Office Communicator
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows Server 2008
 • Microsoft Windows XP in Windows 7
 • Plantronics SaviGO
 • Rešitve Telprom - CRM Client 2010 (namizna in spletna različica)
 • Rešitve Telprom - Vtičnik CRM za integracijo z aplikacijo JIRA
 • SNOM 320
 • Partner(ji):
 • Telprom
Pošta Slovenije
Pošta Slovenije prenovila Univerzalno poštno okence z uporabo Microsoftovih orodij
Pošta Slovenije je načrtovala nadgradnjo Univerzalnega poštnega okenca zaradi potrebe po novih funkcionalnostih in ker je želela vzpostaviti trdno osnovno infrastrukturo, ki bi omogočila nadaljnji informacijski razvoj poštnih poslovalnic. Poslovni izziv je bil omogočiti čim hitrejšo integracijo aplikacij pogodbenikov v UPO in pospešeno uvajanje novih storitev na poštnem okencu, kar je bila slabost stare aplikacije. Zavedali so se velikosti in zahtevnosti projekta, zato so iskali orodja, ki bi kar najbolje podprla njihov projekt. Odločili so se za uporabo Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server, razvoj aplikacij pa je potekal na platformi .NET. Pred tem niso imeli možnosti vzpostavljanja skupnega razvojnega okolja, Visual Studio Team System 2008 pa jim je omogočil, da so se tako zahtevnega projekta lotili v sodelovanju s partnerjem.
 • Datum objave:
 • 01.08.2010
 • Panoga:
 • Storitve
 • Uporabljeni izdelki:
 • .NET Framework 3.0
 • Microsoft SQL Server 2005
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Visual Studio Team System 2008 Team Foudation Server
 • Partner(ji):
 • Hermes Softlab