Paketa e ndërfaqes së gjuhës për Windows 7
  Application
  Paketa e ndërfaqes së gjuhës (LIP) e Windows 7 siguron një ndërfaqe të përdoruesit të lokalizuar pjesërisht për zonat e përdorura më gjerësisht të Windows 7
  FALAS
  Data e shpalljes
  9.9.2010
  Veglat e kontrollit gjuhësor të Microsoft Office 2013 - shqip
  Application
  Veglat e kontrollit gjuhësor të Microsoft Office mundësojnë redaktimin në gjuhë të tjera.
  FALAS
  Data e shpalljes
  7.1.2013
  Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – shqip
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – shqip ofron një ndërfaqe përdorimi të përkthyer për shumë prej aplikacioneve të Microsoft Office 2013.
  FALAS
  Data e shpalljes
  15.3.2013
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Shqip
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Shqip mbështet një ndërfaqe të përdoruesit në gjuhën shqipe për shumë programe të Microsoft Office 2010.
  FALAS
  Data e shpalljes
  30.3.2011
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Shqip
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Shqip siguron një ndërfaqe në shqip të përdoruesit për shumë programe të Microsoft Office 2007.
  FALAS
  Data e shpalljes
  13.8.2008
  Pakoja e ndërfaqes së Windows-it XP ® shqip
  Application
  Pakoja e ndërlidhjes shqip për familjen e Windows XP siguron ndërlidhje shqip për përdoruesit për pjesën më të madhe të ndërlidhjes për përdoruesin e Windows XP. Kjo pako e ndërlidhjes ...
  FALAS
  Data e shpalljes
  23.6.2006
  Office 2003 ndërfaqe e pakos në Shqip (Shqipëri)
  Application
  Pakoja për ndërfaqe në Shqip (Shqipëri) për Microsoft Office 2003 siguron për përdoruesit ndërfaqe për më tepër programe në Microsoft Office 2003.
  FALAS
  Data e shpalljes
  21.11.2006
  Instalimi i Paketës së gjuhës së ndërfaqes për Windows 8.1 (LIP)
  Tool
  Paketa e gjuhës së ndërfaqes (LIP) për Windows 8.1 siguron një ndërfaqe të përdoruesit të lokalizuar pjesërisht për zonat e përdorura më gjerësisht të Windows 8.1
  FALAS
  Data e shpalljes
  12.11.2013
  Instalimi i Paketës së gjuhës së ndërfaqes për Windows 8 (LIP)
  Tool
  Paketa e gjuhës së ndërfaqes (LIP) për Windows 8 siguron një ndërfaqe të përdoruesit të lokalizuar pjesërisht për zonat e përdorura më gjerësisht të Windows 8
  FALAS
  Data e shpalljes
  20.11.2012
  Pakoja e ndërfaqes së gjuhës së Windows Vista-s
  Application
  Pakoja e ndërfaqes së gjuhës (LIP) e Windows Vista-s siguron një ndërfaqe të përdoruesit të lokalizuar pjesërisht të zonave të përdorura më gjerësisht të Windows-it
  FALAS
  Data e shpalljes
  28.1.2008