Office

  Thank you for downloading

  • Paketa e shërbimit 3 për Office Language Interface Pack 2007 (KB2526307)

   If your download does not start after 30 seconds, Click here
    • Shënim: profesionistët e TI-së duhet t'i referohen seksionit Burimet për profesionistët e TI-së.

     Udhëzimet e instalimit
     Nëse ke Microsoft Office Language Interface Pack 2007, edicionin 32-bitësh, kryej një prej veprimeve në vijim:

     • Instalo Paketën e shërbimit 3 për Office Language Interface Pack 2007 (KB2526307). Për ta instaluar, ndiq këta hapa:
      1. Shkarko skedarin .exe duke klikuar në butonin Shkarko në krye të faqes dhe më pas ruaje skedarin në njësinë e diskut të fortë.
      2. Rekomandohet të mbyllësh çdo program që po ekzekuton.

      3. Në Windows Explorer, kliko dy herë skedarin .exe që ruajte në njësinë e diskut të ngurtë dhe ndiq udhëzimet e shfaqura në ekran.


     Burimet për profesionistët e TI-së
     Profesionistët e TI-së që punojnë në mjedise të menaxhuara, mund të gjejnë burime të plota për të shpërndarë përditësimet e Office në një organizatë në TechCenter për programet dhe paketat e programeve të sistemit Office.

     Shkarkimi për këtë përditësim disponohet duke klikuar në butonin Shkarko në krye të faqes. Mund të klikosh dy herë paketën e ekzekutueshme, për të filluar instalimin ose të ekstraktosh skedarët korrigjues (skedarët MSP files) duke përdorur një rresht komande. Rreshti i komandës dhe udhëzimet përfshihen në artikullin e Bazës së njohurive Ndërrimet e rreshtit të komandës për paketat e Microsoft Self-Extractor (KB912203).

     Shiko artikullin e Bazës së njohurive të Microsoft Përshkrimi i Paketës së shërbimit 3 për Office Language Interface Pack 2007 (KB2526307) për informacione të mëtejshme rreth këtij përditësimi.

  Shkarkime të popullarizuara

  Loading your results, please wait...

  Përditësime falas për PC

  • Korrigjuesit e sigurisë
  • Përditësimet e softuerit
  • Paketat e shërbimit
  • Drejtuesit e harduerit