Veglat e kontrollit gjuhësor të Microsoft Office 2013 - shqip
  Application
  Veglat e kontrollit gjuhësor të Microsoft Office mundësojnë redaktimin në gjuhë të tjera.
  FALAS
  Data e shpalljes
  7.1.2013
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Shqip
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Shqip mbështet një ndërfaqe të përdoruesit në gjuhën shqipe për shumë programe të Microsoft Office 2010.
  FALAS
  Data e shpalljes
  30.3.2011
  Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – shqip
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – shqip ofron një ndërfaqe përdorimi të përkthyer për shumë prej aplikacioneve të Microsoft Office 2013.
  FALAS
  Data e shpalljes
  15.3.2013
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Shqip
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Shqip siguron një ndërfaqe në shqip të përdoruesit për shumë programe të Microsoft Office 2007.
  FALAS
  Data e shpalljes
  13.8.2008
  Microsoft® Office Language Accessory Pack 2016 - shqip
  Application
  Microsoft Office Language Accessory Pack 2016 - shqip shton vegla të tjera për afishimin, ndihmën ose kontrollin gjuhësor, në varësi të gjuhës që po instalon.
  FALAS
  Data e shpalljes
  11.3.2016
  Office 2003 ndërfaqe e pakos në Shqip (Shqipëri)
  Application
  Pakoja për ndërfaqe në Shqip (Shqipëri) për Microsoft Office 2003 siguron për përdoruesit ndërfaqe për më tepër programe në Microsoft Office 2003.
  FALAS
  Data e shpalljes
  21.11.2006
  Gjuha e Ekranit te Microsoft Office
  Application
  Përdorni përkthimet e EkraninNdihmues për të treguar tekstin e elemeteve që shfaqen – si butonat, menutë dhe kutitë e dialogëve - në gjuhë tjetër.
  FALAS
  Data e shpalljes
  15.3.2013
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974631) - shqip
  Update
  Një përshkrim i detajuar i këtij shkarkimi do të jetë i disponueshëm në Shqip së shpejti. Ndërkohë, përshkrimi në Anglisht jepet për lehtësinë tuaj.
  FALAS
  Data e shpalljes
  20.7.2010
  Internet Explorer 11 për Windows 7
  Update
  Shkarkoni shfletuesin e shpejtë dhe të përshtatur, të rekomanduar për Windows 7.
  FALAS
  Data e shpalljes
  6.11.2013
  Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB982158) - shqip
  Security Patch
  Një përshkrim i detajuar i këtij shkarkimi do të jetë i disponueshëm në Shqip së shpejti. Ndërkohë, përshkrimi në Anglisht jepet për lehtësinë tuaj.
  FALAS
  Data e shpalljes
  4.6.2010