เปรียบเทียบกับคู่แข่ง

Microsoft SQL Server 2012 มอบความสามารถในการทำงาน, ขยาย และ เปลี่ยนแปลงระบบไอทีเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งยังมอบข้อได้เปรียบและประโยชน์ทางธุรกิจได้เหนือกว่า Oracle, IBM DB2 และ MySQL โดยทั้ง IBM และ Oracle สามารถมอบเพียงบางคุณลักษณะในผลิตภัณฑ์หลักเท่านั้น และต้องหาซื้อคุณลักษณะอื่นๆเพิ่มเติมในราคาแพง ในขณะที่ MySQL ก็ยังขาดคุณลักษณะหลักๆอีกหลายประการ ไม่เหมาะสมในการใช้ในองค์กร ในขณะที่ SQL Server 2012 Enterprise Edition ได้รวบรวมคุณลักษณะทั้งหมดแบบครบวลจรที่องค์กรต้องการด้วยต้นทุนรวมข้อผู้เป็นเจ้าของ (TCO) ต่ำที่สุด

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเลือก edition ใดๆ ของ SQL Server 2012 โปรดศึกษาเพิ่มเติมที่ Licensing Tool.

คุณต้องการเปรียบเทียบอะไรบ้าง?

เปรียบเทียบ   กับ SQL Server 2012

มุมมองด่วน

SQL Server 2012 สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Office และมีเครื่องมือด้านความปลอดภัยที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา และ Business Intelligence ที่ดีกว่า Oracle โดยให้มูลค่า TCO ที่ต่ำกว่า

  ประโยชน์ที่เหนือกว่า Oracle 11g
 • ความสามารถในการขยายระบบและประสิทธิภาพการทำงาน
 • มีความเปราะบางของฐานข้อมูลน้อยกว่า
 • เครื่องมือด้าน Business Intelligence ที่ผู้ใช้จัดการได้เอง

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
SQL Server 2012 Enterprise
SQL Server 2012Oracle
Mission Critical Performance, Scalability and High Availability
Self-service business intelligence tools out-of-the-box
Flexible deployment across on-premise, private and public cloud
Native integration with Microsoft SharePoint and Microsoft Office
More Secure (Less Vulnerable)
Developer productivity with industry leading development tools
Total-Cost-of-Ownership

  ความปลอดภัย
 • SQL Server ใน edition หลักนั้นมีคุณสมบัติด้านระบบความปลอดภัยในระดับสูง (Advanced Security)
 • Oracle standard และ enterprise edition มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยระดับพื้นฐานเท่านั้น (Basic Security)
 • Windows Update ช่วยลด downtime จากความเสี่ยงจากการโดนคุกคามระบบและในช่วงการทำ patching
 • Oracle มีระบบการจัดการอัพเดทที่ล้าหลังกว่าไมโครซอฟท์ถึง 5 ปี
ด้วยการปรับปรุงแบบรอบด้าน ผู้ดูแลฐานข้อมูลของเราจึงมีอำนาจควบคุมและสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกส่วนโดยสามารถแบ่งระดับเป็นกลุ่มและระดับ user ได้

Fred CookCIO, North Shore Credit Union

  ต้นทุนรวมของผู้เป็นเจ้าของ (TCO)
 • รูปแบบสิทธิการใช้งานของ Oracle ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมติดตามมา
 • SQL Server มอบประสิทธิภาพและคุณค่าที่แอพพลิเคชั่นของ Oracle สามารถใช้งานได้
 • SQL Server มีมูลค่า TCO ในการดูแลต่ำกว่า Oracle
เราเชื่อว่าเราสามารถรันระบบการทำงานที่คล่องตัวกว่ามากโดยการเลือกย้ายระบบจาก UNIX ไปเป็น Windows เพื่อให้โครงสร้าง SAP ของเราทำงานเต็มที่ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเราในตอนนี้มีข้อจำกัดลดลงกว่าเดิมมาก

Randy ReevesmIT Financial & Computer Asset Manager, Lockheed Martin

 

Additional Information

Site Map

 • Find Us
 • Facebook Twitter YouTube
 • (662) 2%63-6888