Microsoft Software License Terms (MSLT) for Microsoft Office Starter 2010 - srpski (latinica)
Document
Detaljan opis ove datoteke za preuzimanje biće uskoro dostupan na srpskom jeziku. U međuvremenu vam je na raspolaganju opis na engleskom jeziku.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
17.6.2010.
Bezbednosna ispravka za Windows Media Encoder 9 Series za Windows Vista (KB979332)
Security Patch
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
7.6.2010.
Kumulativna ispravka za Media Center TVPack za operativni sistem Windows Vista (KB977864)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme sa programom Media Center TVPack za operativni sistem Windows Vista.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
22.2.2010.
Bezbednosna ispravka za 32-bitni Windows Media Encoder 9 Series za Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB979332)
Security Patch
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
7.6.2010.
Kumulativna ispravka za Media Center za sisteme zasnovane na x64 sa operativnim sistemom Windows Vista (KB947172)
Update
Ova ispravka rešava probleme sa aplikacijom Media Center za operativni sistem Microsoft Windows Vista.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
11.2.2008.
Kumulativna ispravka za Media Center za sisteme zasnovane na x64 sa operativnim sistemom Windows Vista (KB941229)
Update
Ova ispravka rešava probleme sa aplikacijom Media Center za operativni sistem Microsoft Vista.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
30.10.2007.
Kumulativna ispravka za Media Center TVPack za operativni sistem Windows Vista (KB958653)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme sa programom Media Center za operativni sistem Windows Vista.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
8.2.2009.
Ispravka za operativni sistem Windows Vista (KB950125)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme sa uređajima Xbox 360 Extenders koji se koriste sa aplikacijom Media Center za operativni sistem Windows Vista.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
23.6.2008.
Bezbednosna ispravka za Windows Vista Media Center TVPack 2008 (KB2579692)
Security Patch
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
10.10.2011.
Bezbednosna ispravka za Windows Media Format Runtime 11 za operativni sistem Windows Vista (KB954155)
Security Patch
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
12.10.2009.