How to Tell Saznavanje, provera i kupovina sa pouzdanjem
Kupovina računara
Kupujete nov ili polovan računar? Saznajte šta treba da pogledate pre kupovine.

Postoji nekoliko brzih stvari koje treba da pogledate da biste se uverili da dobijate ono što ste platili prilikom kupovine novog ili polovnog računara:

Nalepnice originalnog Microsoft softvera
Genuine Microsoft LabelsPro and Core Animation
Nalepnica originalnog Microsoft softvera (Genuine Microsoft Label, GML) trebalo bi da se nalazi na novim uređajima koji su:
  • imaju unapred instalirana Pro izdanja operativnih sistema Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10, ili su licencirani za ta izdanja;
  • imaju unapred instalirane operativne sisteme Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10 koji se isporučuju u Kini (izuzev Hongkonga i Makaoa), ili su licencirani za ta izdanja;
  • imaju licencu za Windows Pro proizvod, ali na kojima je unapred instalirana starija verzija softvera Windows 7 Professional. Ti uređaji su licencirani za Windows 8 Pro, ali na njima nije unapred instaliran Windows 8 Pro. Na tim uređajima se nalazi GML nalepnica.
Ova nalepnica pomaže korisnicima da identifikuju izdanje operativnog sistema Windows unapred instaliranog na uređaju, a i služi kao pokazatelj toga da li je na uređaju unapred instaliran originalni Windows ili je uređaj licenciran za njega. Nalepnica se najčešće nalazi na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.

Na nekim uređajima, kao što su Windows Phone telefoni ili Windows tablet računari, možda nije prilepljena GML nalepnica. Postoji više stvari na koje treba obratiti pažnju prilikom kupovine uređaja sa operativnim sistemom Windows kako biste lakše utvrdili da li je reč o originalu. Pronađite savete o kupovini originalnog Microsoft softvera ili vodite računa da pribavite odgovarajuću licencu za svoje preduzeće.

Pogledajte sledeće primere nalepnica originalnog Microsoft softvera:

Mastilo koje menja boju

Predviđeno je da do promene boje na nalepnici dolazi kada se nalepnica pogleda iz različitih uglova, na osnovu čega se može lakše utvrditi da li je proizvod original.

Windows, Windows 8: iz magente u zelenu

Windows Pro, Windows 8 Pro: iz plave u ljubičastu

Windows RT: iz tirkizne u ljubičastu

Očigledna neovlašćena izmena
Tamper Evident
Microsoft nalepnice sadrže i funkciju očigledne neovlašćene izmene koja se pojavljuje po uklanjanju nalepnice
Certifikat o autentičnosti (COA)

COA je nalepnica ili oznaka koja je pričvršćena za kućište računara za neke verzije operativnog sistema Windows ili Windows Server. COA nalepnicu obično možete pronaći na kućištu računara ili, kod nekih novijih laptop računara, unutar odeljka za bateriju.

COA nalepnice i/ili šifre proizvoda nikada ne treba kupovati zasebno od proizvoda.

Samostalne COA nalepnice

Definicija: Samostalne COA nalepnice su COA nalepnice koje se zasebno prodaju i nisu priložene uz softver čiju verodostojnost treba da potvrde. Često se označavaju kao „suvišne zalihe“ ili „neiskorišćene nalepnice“, a učestala je i pojava falsifikovanih COA nalepnica. Kupovina samostalnih COA nalepnica i prosleđivanje ovih nalepnica korisnicima koji ništa ne sumnjaju predstavlja oblik piraterije.

Kako ovo izbeći: COA nalepnice se nikada ne smeju prodavati, isporučivati ili kupovati zasebno, tj. neprilepljene na računar, niti se mogu prodavati bez povezanog Microsoft softvera (odnosno celog upakovanog proizvoda ili Microsoft OEM softvera koji su nabavili sastavljači sistema). Nemojte da dozvolite da vas zavaraju samostalne COA nalepnice.

Windows 10

COA nalepnice prilepljene na računarima na kojima je unapred instaliran Windows 10 ili onima koji su licencirani za ovu verziju, osim odštampanog imena proizvoda, sadrže i bezbednosne zaštite od falsifikovanja kao što su:

  • Linijska duboka štampa – specijalni metod štampanja koji dovodi do ispupčenja ivica mastila na površini nalepnice. To možete da osetite ako prstom pređete preko površine nalepnice. Desna strana nalepnice je ravnija u odnosu na linijsku duboku štampu na levoj strani.
  • Latentna slika – gledajte u nalepnicu pod pravim uglom, a zatim okrenite proizvod tako da nalepnica bude pod oštrim uglom, na primer, tako što ćete nagnuti nalepnicu unazad, i videćete „M“ direktno ispod Windows logotipa.

Pored gorenavedenih zaštita, COA nalepnice proizvedene od februara 2016. nadalje možda su opremljene i dodatnom zaštitom koja delimično prekriva šifru proizvoda na COA nalepnici. Traka za sakrivanje se sastoji od male prozirne nalepnice sa srebrnim materijalom koji se uklanja grebanjem i delimično prekriva niz od 25 znakova koji sačinjava šifru proizvoda.

Slično uklonjivom materijalu koji se obično nalazi na loto tiketima ili nagradnim vaučerima, traka za sakrivanje treba da spreči otkrivanje šifre proizvoda klijenta, kao i njeno korišćenje od strane neovlašćenih pojedinaca. Kada zakoniti vlasnik treba da upotrebi šifru proizvoda, potrebno je da srebrni materijal ukloni grebanjem noktom kako bi otkrio svih 25 znakova koji su potrebni za aktivaciju proizvoda.

Korisnik na prvi pogled može da utvrdi da li je neka osoba pokušala da neovlašćeno izmeni COA nalepnicu. Uklonjivi srebrni materijal treba da bude potpuno netaknut i da delimično prekiva 25 znakova u sastavu šifre proizvoda. Ako se nakon prijema ustanovi da je uklonjen veliki deo zaštitnog srebrnog materijala i da je izložena čitava šifra proizvoda od 25 znakova, ovo može da ukaže na to da je COA nalepnica neovlašćeno izmenjena i da postoji mogućnost da je šifra proizvoda ugrožena ili da je korišćena na nepredviđeni način. Ako imate teškoća prilikom korišćenja šifre za aktivaciju, obratite se OEM-u (proizvođaču originalne opreme) radi podrške.

Ako traka za sakrivanje uopšte nije prekrivena srebrnim materijalom, možda se ovde zadržala prozirna tanka nalepnica, koja ukazuje na to da je zaštita bila prisutna na COA nalepnici i da je zaštitni materijal uklonjen grebanjem.

Dodali smo zaštitnu funkciju sakrivanja na COA nalepnicu zato što vodimo računa o Microsoft korisnicima. Microsoft je preduzeo ovaj korak kako bi obezbedio dodatnu zaštitu od neovlašćenog korišćenja šifre proizvoda. Korisnici takođe treba da imaju u vidu da su šifre proizvoda vredne mete za osobe koje se bave piraterijom, pa da je stoga mudro preduzeti mere predostrožnosti kako bi se sprečio neovlašćen pristup ili korišćenje šifara proizvoda kada je god to moguće.

Ranije verzije operativnog sistema Windows
Certificate of Authenticity (COA)Certificate of Authenticity (COA)

COA nalepnice prilepljene na računarima na kojima je unapred instalirana verzija operativnog sistema Windows starija od verzije Windows 10 ili onima koji su licencirani za takvu verziju, osim odštampanog imena proizvoda, sadrže i bezbednosne zaštite od falsifikovanja kao što su:

  • Isprepletana bezbednosna nit – ugrađena je u papir i nasumična papirna vlakna su vidljiva kada se nit pojavi na površini
  • Ivica mastila koje menja boju – menja se iz zelene u magentu kada se posmatra iz različitih uglova

Ako ne vidite nalepnicu originalnog Microsoft softvera ili COA nalepnicu na sistemima unapred instaliranim uz Professional izdanje operativnog sistema Windows, Windows verovatno nije ispravno licenciran na tom računaru i možda je čak u pitanju falsifikovani softver. Pronađite savete o kupovini originalnog Microsoft softvera ili vodite računa da pribavite odgovarajuću licencu za svoje preduzeće.

COA nalepnica manjih ugrađenih proizvoda:

Ova nalepnica se koristi na proizvodima sa ugrađenim verzijama Microsoft softvera i često se nalaze unutar uređaja kao što je odeljak za bateriju. Na nalepnici je predstavljen mikrotekst na žutoj pozadini iza crnog teksta sa detaljima proizvoda kao što vidite na levoj strani.

Certificate of Authenticity (COA)
Softver za ponovnu instalaciju ili spasavanje
Reinstallation or recovery media

U dokumentaciji koju ste dobili sa računarom potražite odgovarajuće rešenje za ponovnu instalaciju/spasavanje. Većina računara na čvrstom disku ima posebnu particiju za oporavak. Ponekad postoji mogućnost preuzimanja softvera za oporavak sa veb lokacije proizvođača ili je ovaj softver obezbeđen na disku ili USB jedinici koje ste dobili zajedno sa novim ili polovnim računarom. Softver za ponovnu instalaciju ili oporavak je obezbeđen kako biste mogli da ponovo instalirate ili oporavite softver ako prestane da radi kako treba. Ako pokušate da instalirate softver sa medijuma za oporavak na računaru uz koji ga niste prvobitno dobili, nećete moći da aktivirate i/ili koristite ovaj softver.

Napomena: Ako ste kupili Windows kao kutiju sa diskom ili digitalni sadržaj za preuzimanje, sa veb lokacije http://www.microsoft.com/ preuzmite rezervne kopije Windows medijuma.

Pakovanje
Packaging

Proste sitnice kao što su pravopisne greške na pakovanju mogu da vam pomognu da identifikujete falsifikovani softver prilikom kupovine računara. Netačni logotipi i fotografije koje ne odgovaraju u potpunosti proizvodu koji kupujete takođe mogu da pruže dokaz da nešto nije u redu.

Pronađite još saveta za bezbednu kupovinu ili kupujte direktno od korporacije Microsoft.

Xbox
Saznajte šta treba da tražite kada vizuelno pregledate hardverske funkcije konzole Xbox kao što su reljefi na hardveru, hologrami i drugo.
Reljefi na hardveru
Većina periferijskih uređaja i pribora za Xbox 360 ima ugraviran Microsoft logotip na površini. To je zapravo deo kućišta uređaja ili samog obložnog sloja i ostavlja urez. Microsoft logotip ne treba da izgleda kao da je samo jednostavno odštampan na uređaju.
Xbox 360 hologram
Svi periferni uređaji i pribor za Xbox 360 (uključujući kontrolere, slušalice, adaptere i druge povezane komponente) trebalo bi da imaju malu ovalnu holografsku oznaku u udubljenju na površini uređaja (slično reljefu na hardveru). Ta oznaka sadrži Xbox 360 i Microsoft logotipe (koji menjaju boju i položaj kad se oznaka naginje).
Graviranje na konektoru uređaja
Na nekim Xbox 360 uređajima sa kablovima na metalnom delu konektora ugraviran je stilizovan Microsoft logotip.
Nalepnice sa informacijama o proizvodu
Nalepnice sa informacijama o proizvodu pričvršćene su za zadnji deo konzole Xbox 360 i ukazuju na datum proizvodnje konzole, serijski broj, ID proizvoda i druge informacije.
Pakovanje
FalsifikovanoOriginalno

Jednostavne stvari kao što su pravopisne greške na pakovanju mogu da vam pomognu da identifikujete falsifikovani hardver. Netačni logotipi i fotografije koje ne odgovaraju u potpunosti proizvodu koji kupujete takođe mogu da ukažu na prisustvo falsifikovanog hardvera.

Pronađite još saveta za bezbedniju kupovinu ili kupujte direktno od korporacije Microsoft.