Ispravka za operativni sistem Windows Vista (KB936710)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili problem sa radom sekundarne grafičke kartice prilikom pokretanja DirectX 10 aplikacija na više grafičkih kartica.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
27.8.2007.
Bezbednosna ispravka za Windows Vista (KB2387149)
Security Patch
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
11.10.2010.
Bezbednosna ispravka za Windows 7 za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB2506212)
Security Patch
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
11.4.2011.
Bezbednosna ispravka za Windows 7 (KB975560)
Security Patch
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
8.2.2010.
Ispravka za Windows 7 (KB2488113)
Update
Ovo je ispravka pouzdanosti.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
21.2.2011.
Windows PowerShell 2.0 i WinRM 2.0 za Windows Vista (KB968930)
Update
Paket Windows Management Framework Core obuhvata Windows PowerShell 2.0 i Windows Remote Management (WinRM) 2.0.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
22.2.2011.
Ispravka za Windows 7 (KB982110)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste oklonili skup poznatih problema u vezi sa kompatibilnošću aplikacija.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
23.8.2010.
Ispravka za Windows 8.1 za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB3126030)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme u operativnom sistemu Windows.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
15.2.2016.
Ispravka za Windows 8.1 (KB3128650)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme u operativnom sistemu Windows.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
15.2.2016.
Ispravka za Windows 8.1 za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB3133924)
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme u operativnom sistemu Windows.
BESPLATNO
Datum izdavanja:
15.2.2016.