Update
Instalirajte ovu ispravku da biste dodali reči u standardne engleske i nemačke rečnike.
BESPLATNO
Security Patch
U programu Microsoft Office Excel 2007 postoji bezbednosna ranjivost koja može da dozvoli izvršavanje proizvoljnog koda prilikom otvaranja zlonamerno izmenjene datoteke. Ova ispravka otklanja tu ranjivost.
BESPLATNO
Security Patch
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili problem sa mogućim gubitkom podataka koji uključuje kontrolere koji podržavaju ADMA.
BESPLATNO
Security Patch
Ispravka infrastrukture za Microsoft Office servere (KB951297) obuhvata najnovije ispravke i popravke performansi za Microsoft Office servere.
BESPLATNO
Update
Instalirajte ovu ispravku da razrešite problem kada nije moguće uspostaviti vezu sa bilo kojom adresom van veze na sistemu sa operativnim sistemom Windows Vista kada je mrežni prolaz konfigurisan tako da bude isti kao i IP adresa klijenta.
BESPLATNO
Update
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili problem sa malim curenjem memorije kada koristite Runtime Status Control API (RSCA) za upite o stanju sistema Internet Information Server (IIS) 7.0.
BESPLATNO
Update
Detaljan opis ove datoteke za preuzimanje biće uskoro dostupan na srpskom jeziku. U međuvremenu vam je na raspolaganju opis na engleskom jeziku.
BESPLATNO
Security Patch
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti ovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO