Windows

Thank you for downloading

 • Srpski (latinica) interfejs paket za operativni sistem Windows® XP

  If your download does not start after 30 seconds, Kliknite ovde
    1. Kliknite na dugme Preuzimanje u gornjem desnom uglu ove stranice da biste započeli preuzimanje ili izaberite drugi jezik sa padajuće liste Promeni.
    2. Uradite nešto od sledećeg:
     • Da biste odmah započeli instalaciju, kliknite na Open (Otvori) ili Run this program from its current location (Pokreni ovaj program sa njegove trenutne lokacije).
     • Da biste iskopirali preuzimanje na računar i instalirali ga kasnije, kliknite na Save (Sačuvaj) ili Save this program to disk (Sačuvaj ovaj program na disku).

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

 • Bezbednosne zakrpe
 • Ispravke softvera
 • Servisni paketi
 • Upravljački programi za hardver