Office

Thank you for downloading

 • Microsoft Service Pack Uninstall Tool za paket Microsoft Office 2007

  If your download does not start after 30 seconds, Kliknite ovde
   • Instalacija

    SP Uninstall Tool za Office 2007 sadržan je u paketu nazvanom Office2007SPUninstall.exe, izvršnoj datoteci koja se automatski izvlači. Samu alatku čini jedna datoteka pod nazivom OARPMan.exe. Instalacija za ovu alatku ne postoji. Datoteke OARPMan.exe, uslovi licenciranja za Microsoft softver (prethodno poznati kao ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom ili EULA) i Readme.txt biće izdvojene na lokaciju koju odredite.

    Imajte u vidu da morate da koristite potfasciklu, kao što je C:\subdir, za razvijanje alatke. Ovu alatku ne možete da razvijete u osnovnom direktorijumu čvrstog diska (na primer, C:\).

    Korišćenje alatke

    Čim alatka bude izvučena u neku fasciklu na računaru, možete da je pokrenete sa komandne linije. Za informacije o toku posla pogledajte datoteku readme.txt, koja bi trebalo da bude izvučena na istu lokaciju kao i alatka. Pored toga, kao što je već napomenuto, pre korišćenja alatke SP Uninstall Tool za Office 2007, preporučujemo da pročitate sledeće:
    Uklanjanje alatke

    Za uklanjanje ove stavke za preuzimanje izbrišite sledeće datoteke:
    • office2007spuninstall.exe
    • eula.txt
    • oarpman.exe
    • readme.txt

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

 • Bezbednosne zakrpe
 • Ispravke softvera
 • Servisni paketi
 • Upravljački programi za hardver