Internet Explorer

Thank you for downloading

 • Ispravka za Internet Explorer 8 listu prikaza kompatibilnosti za Windows 7 (KB2598845)

  If your download does not start after 30 seconds, Kliknite ovde
    1. Kliknite na dugme Preuzmi na ovoj stranici da biste otpočeli preuzimanje.
    2. Izvršite neku od sledećih radnji:
     • Da biste odmah pokrenuli instalaciju, kliknite na dugme Otvori ili Pokreni ovaj program sa trenutne lokacije.
     • Da biste kopirali preuzimanje na računar za kasniju instalaciju, kliknite na dugme Sačuvaj ili Sačuvaj ovaj program na disk.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

 • Bezbednosne zakrpe
 • Ispravke softvera
 • Servisni paketi
 • Upravljački programi za hardver