decorative icon product name, link and description price and details
Ažuriranje
Ažuriranje
Microsoft je objavio zbrinu ispravku 16 Ovo je testirani, kumulativni komplet ispravki za Microsoft Dynamics CRM 2011. On sadrži poboljšanja performansi koja su zajedno spakovana za laku primenu.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
22.1.2014.
Ažuriranje
Ažuriranje
Microsoft je objavio ispravku za Microsoft Office 2003. Ova ispravka bavi se promenom slovenačke nacionalne valute na evro.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
12.2.2007.
Ažuriranje
Ažuriranje
Windows Internet Explorer 9 daje lepši izgled vašim Veb lokacijama i radi kao i izvorne aplikacije na vašem računaru.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
14.3.2011.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
11.10.2010.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
1.8.2010.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
U Excel Services sistema Microsoft Office SharePoint Server 2007, 64-bitno izdanje postoji bezbednosna ranjivost koja može da dozvoli izvršavanje proizvoljnog koda pri otvaranju zlonamerno izmenjene datoteke na serveru. Ova ispravka otklanja tu ranjivost.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
13.10.2008.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
U 64-bitnom izdanju programa Microsoft Office 2010 postoji bezbednosna ranjivost koja može da dozvoli pokretanje proizvoljnog koda prilikom otvaranja zlonamerno izmenjene datoteke. Ova ispravka otklanja tu ranjivost.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
13.12.2010.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
U programu Microsoft Groove Server 2010 postoji bezbednosna ranjivost koja može da dozvoli izvršavanje proizvoljnog koda prilikom otvaranja zlonamerno izmenjene datoteke. Ova ispravka otklanja tu ranjivost.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
7.10.2010.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme koje je prouzrokovao istek manifesta u aplikacijama sa omogućenim AD RMS-om.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
8.2.2010.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti ovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
12.10.2009.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili niz poznatih problema u vezi sa kompatibilnošću aplikacija sa operativnim sistemom Windows Vista.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
29.1.2007.
Ažuriranje
Ažuriranje
Microsoft je objavio zbirnu ispravku 14. Ovo je testiran, kumulativni skup ispravki za Microsoft Dynamics CRM 4.0. Ispravka u sadrži poboljšanja performansi u jednom paketu radi lakše primene.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
16.11.2010.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Ova ispravka rešava problem zbog kojeg programi koji koriste kontrolu prikaza programa Outlook sa programom Forms 2.0, kao Microsoft Office Outlook sa Menadžerom za poslovne kontakte, mogu prestati da rade kako se očekuje nakon instaliranja bezbednosne ispravke za Microsoft Office Outlook 2007 (KB972363).
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
9.10.2009.
Servisni paket
Servisni paket
Servisni paket 1 obezbeđuje najnovije ispravke za program Windows SharePoint Services 3.0 Language Pack.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
8.12.2007.
Ažuriranje
Ažuriranje
Ova ispravka obezbeđuje filteru neželjene e-pošte programa Microsoft Office Outlook 2007 noviju definiciju e-poruka koje treba smatrati neželjenom e-poštom.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
4.6.2010.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili problem prilikom kojeg korisnici ne mogu da kreiraju više Rights Management Services klijentskih sesija po korisničkom kontekstu.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
21.7.2008.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme u operativnom sistemu Windows.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
25.4.2011.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neproverenom, udaljenom napadaču da dovede do toga da sistem prestane da se odaziva.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
9.6.2008.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
13.7.2009.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
11.10.2010.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili probleme u operativnom sistemu Windows.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
7.2.2011.
Aplikacija
Aplikacija
Koristite program „Jednostavan prenos Windows postavki i datoteka“ da biste kopirali datoteke, fotografije, muziku, e-poruke, postavke i još mnogo toga sa računara koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista na računar koji radi pod operativnim sistemom Windows 7. Podatke možete preneti pomoću kabla za jednostavan...
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
15.9.2009.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
U programu Microsoft Office Outlook 2007 postoji bezbednosna ranjivost može da dozvoli izvršavanje proizvoljnog koda pri otvaranju zlonamerno izmenjene datoteke. Ova ispravka otklanja tu ranjivost.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
7.7.2010.
Dokument
Dokument
Ovi uslovi licenciranja važe za sledeće Office 2007 proizvode: Professional, Small Business i Ultimate pakete, Access, Excel, Groove, Live Groove (pretplata), InfoPath, OneNote, Outlook, Outlook sa dodatkom Business Contact Manager, PowerPoint, Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio, Word.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
17.7.2007.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste sprečili neočekivana isključivanja ili plave ekrane kada koristite USB video uređaj.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
28.9.2010.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
U sistemu Microsoft Office 2007 postoji bezbednosna ranjivost koja može da dozvoli pokretanje proizvoljnog koda prilikom otvaranja zlonamerno izmenjene datoteke. Ova ispravka otklanja tu ranjivost.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
11.4.2011.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste poboljšali akreditive za potvrdu identiteta u određenim scenarijima.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
9.3.2010.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
U sistemu Microsoft Office 2007 i paketu Microsoft Office Compatibility Pack postoji bezbednosna ranjivost koja može da dozvoli izvršavanje proizvoljnog koda prilikom otvaranja zlonamerno izmenjene datoteke. Ova ispravka otklanja tu ranjivost.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
9.11.2009.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Ova ispravka rešava ranjivost o kojoj se govori u Microsoft bezbednosnom biltenu MS11-003. Da biste saznali da li su dostupne druge bezbednosne ispravke, pogledajte odeljak „Dodatne informacije“ na dnu ove stranice.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
7.2.2011.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem u ALPC koji može dozvoliti napadaču da kompromituje sistem zasnovan na operativnom sistemu Windows i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
10.12.2007.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili problem kada nije moguće instalirati Omniquad zaštitni zid i TT zaštitni zid verzija 2.0.3. na računarima sa operativnim sistemom Windows Vista.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
23.10.2007.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Ova ispravka rešava ranjivost o kojoj se govori u Microsoft bezbednosnom biltenu MS11-003. Da biste saznali da li su dostupne druge bezbednosne ispravke, pogledajte odeljak „Dodatne informacije“ na dnu ove stranice.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
7.2.2011.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili problem kada usluga Crimson prestane da reaguje kada se udaljena pretplata prekine u toku isporuke događaja klijentu.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
14.7.2008.
Alatka
Alatka
SP Uninstall Tool za Office 2007 pomaže vam da deinstalirate zakrpe iz SP2 za paket Office 2007.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
24.4.2009.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Ova DVD5 ISO datoteka slike sadrži bezbednosne ispravke za Windows objavljene na lokaciji Windows Update 11. novembra 2008.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
10.11.2008.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti ovlašćenom, lokalnom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
9.8.2010.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i dobije pristup informacijama.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
7.2.2011.
Aplikacija
Aplikacija
Ova dopuna vam omogućava da izaberete deo teksta u programu Microsoft Office Word 2003 ili Microsoft Office PowerPoint 2003 i da izvršite njegovu konverziju iz ćiriličnog pisma u latinično pismo i obrnuto.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
16.8.2004.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti ovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
13.9.2010.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i dobije pristup informacijama.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
11.4.2011.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste povećali pouzdanost sistema dok koristite Direct2D aplikacije na više monitora.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
13.9.2010.
Ažuriranje
Ažuriranje
Ova ispravka konfiguriše program za obogaćivanje korisničkog iskustva operativnog sistema Windows tako da poboljšava kvalitet informacija o softveru koje se šalju korporaciji Microsoft.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
26.10.2009.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
U programu Microsoft Office Excel Viewer 2003 postoji bezbednosni propust koji može da dozvoli pokretanje proizvoljnog koda pri otvaranju zlonamernog dokumenta. Ova dopuna otklanja taj propust.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
13.3.2006.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
7.6.2010.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
U programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 postoji bezbednosna ranjivost koja može dozvoliti povećanje privilegija. Ova ispravka otklanja tu ranjivost.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
4.6.2010.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili problem sa kojim se susrećete jer se podrazumevana postavka za mrežni prolaz gubi kada probudite računar sa operativnim sistemom Windows Vista iz stanja spavanja.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
24.4.2007.
Sigurnosna zakrpa
Sigurnosna zakrpa
Identifikovan je bezbednosni problem koji može dozvoliti neovlašćenom, udaljenom napadaču da kompromituje sistem i preuzme kontrolu nad njim.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
11.4.2011.
Ažuriranje
Ažuriranje
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili problem do kojeg dolazi kada Microsoft Amalga Image Delivery server ne isporučuje slike.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
30.3.2009.
Ažuriranje
Ažuriranje
Microsoft je objavio zbirnu ispravku 17. Ovo je testiran, kumulativni skup ispravki za Microsoft Dynamics CRM 4.0. Ispravka u sadrži poboljšanja performansi u jednom paketu radi lakše primene.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
2.5.2011.
Dokument
Dokument
Ova kartica sa kratkim uputstvima rezimira uobičajene zadatke telefona i video poziva za Microsoft Office Communicator 2007 R2.
BESPLATNO
Datum objavljivanja:
30.7.2009.
1 2 3 4 5
 
Rezultata po stranici:1020304050