Office

InfoPath 2007 alatka: Alatka za migraciju i nadogradnju na 64-bitni server za Microsoft Office InfoPath

Promena jezika:
Ova alatka dozvoljava da administrator Microsoft SharePoint 64-bitne farme promeni fiksno kodirane URL-ove u InfoPath predlošcima obrazaca, univerzalnim datotekama za povezivanje sa podacima (UDC) i tipovima sadržaja za određene scenarije.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver