Windows

Instalacioni paket Windows PowerShell 1.0 za Windows Vista x64 Edition (KB928439) (stranica je možda na engleskom)

Promena jezika:
Microsoft Windows PowerShell je novo okruženje komandne linije i jezik skripti za admin. sistema i automatizaciju. Zasnovan na .NET Frameworku, Windows PowerShell omogućava IT profesionalcima i razvojnim timovima da kontrolišu i automatizuju administraciju operativnog sistema Windows i aplikacija.
 • Verzija:

  1

  Naziv datoteke:

  Windows6.0-KB928439-x64.msu

  Datum objavljivanja:

  30.1.2007.

  Veličina datoteke:

  5.2 MB

  Članci baze znanja (BZ): KB928439

   Windows PowerShell obuhvata:
   • 129 alatki komandne linije („cmdlets“) za vršenje administracije sistema, poput upravljanja uslugama, procesima, evidencijama događaja, certifikatima, registratorom i upotrebe Windows Management Instrumentation (WMI).
   • Alatke komandne linije se lako mogu upotrebljavati zahvaljujući standardnim konvencijama imenovanja, parametrima i alatkama za sortiranje, filtriranje i oblikovanje podataka i objekata.
   • Podrška za postojeće jezike za skripte, alatke komandne linije i više Windows verzija, uključujući Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server sa imenom šifre „Longhorn“.
   • Funkcija koja omogućava korisnicima kretanje kroz skladišta podataka, poput skladišta registratora i certifikata, kao da su sistem datoteka.
   • Standardni uslužni programi za upravljanje Windows podacima u različitim skladištima i formatima, uključujući Active Directory (ADSI), Windows Management Instrumentation (WMI), Component Object Model (COM) objekte, Active X Data Objects (ADO), HTML i XML.
   • Sofisticirano raščlanjivanje izraza i manipulacija .NET objektom na komandnoj liniji, uključujući obradu objekata, čine IT stručnjake efikasnijim.
   • Proširivi interfejs omogućava nezavisnim prodavcima softvera i razvojnim timovima preduzeća da prave prilagođene „cmdlets“ kako bi ispunili svoje zahteve u vezi sa aplikacijama i administracijom sistema.

   Možda ćete morati da ponovo pokrenete sistem nakon instaliranja ove stavke.

   Ova ispravka vam je omogućena i licencirana pod uslovima licenciranja za sistem Windows Vista.
 • Podržani operativni sistemi:

  Windows Vista Business 64-bit edition; Windows Vista Enterprise 64-bit edition; Windows Vista Ultimate 64-bit edition   1. Kliknite na dugme Preuzmi na vrhu ove stranice da biste otpočeli preuzimanje i onda izaberite jednu od sledećih opcija, ili izaberite drugi jezik u listi Promeni jezik i kliknite na dugme Promeni.

    • Da biste odmah otpočeli instalaciju, kliknite na dugme Pokreni.
    • Da biste kopirali preuzetu stavku na računar za kasnije instaliranje, kliknite na dugme Sačuvaj.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

 • Bezbednosne zakrpe
 • Ispravke softvera
 • Servisni paketi
 • Upravljački programi za hardver