Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 (KB940646)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili problem smanjenja propusne moći data kartice 3G bežične regionalne mreže (WWAN) na računaru koji koristi operativni sistem Windows Vista.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver