Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 (KB933228)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da razrešite problem kada korisnik primi poruku o grešci „Stranica ne može biti prikazana" kada koristi program Internet Explorer 7 za pristup Web serveru konfigurisanom da koristi OpenSSL.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver