Windows

Ispravka za Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB980368)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste omogućili mapiranju rukovaoca da ispravno funkcioniše sa URL adresama bez proširenja.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver