Windows

Ispravka za Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 procesorima (KB2506014)

Promena jezika:
Identifikovana je greška koja bi mogla omogućiti korisniku sa administrativnim dozvolama da učita nepotpisan upravljački program.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver