Other

Posredno deklarativno rešenje za usluge poslovnog povezivanja

Promena jezika:
Ovo rešenje vam omogućava da pratite kontakte iz baze podataka spoljnog sistema (uzorak baze podataka koji Microsoft besplatno obezbeđuje, pod imenom „Adventure Works“) u programu Outlook kao osnovne Outlook kontakte, uz mogućnost kreiranja, uređivanja i brisanja klijenata na pozadinskom spoljnom sistemu.
 • Verzija:

  1.0

  Naziv datoteke:

  sr-latn-cs.exe

  Datum objavljivanja:

  7.10.2010.

  Veličina datoteke:

  344 KB

   Ovo rešenje vam omogućava da pratite kontakte iz baze podataka spoljnog sistema (uzorak baze podataka koji Microsoft besplatno obezbeđuje, pod imenom „Adventure Works“) u programu Outlook kao osnovne Outlook kontakte, uz mogućnost kreiranja, uređivanja i brisanja klijenata na pozadinskom spoljnom sistemu. Ono pruža i okno zadatka vidljivo u prikazu kontakta koje prikazuje listu svih porudžbina koje je taj klijent uputio u bazi podataka, a kada se sa liste izabere neka porudžbina, u oknu zadatka prikazuju se i detalji te porudžbine. Na kraju, dostupna je radnja zasnovana na URL-u koja pretražuje MSN bele strane na Internetu kako bi potražila broj telefona korisnika kao parametar i pružila kontekstualne informacije.
 • Podržani operativni sistemi:

  Windows 7; Windows Server 2008 R2; Windows Vista

   · Office Professional Plus 2010 · SQL Server 2008 (i SQL Server Management Studio) · SharePoint Server 2010 · SharePoint Server 2010 Software Development Kit (i uzorci)
  • Readme.mht

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

 • Bezbednosne zakrpe
 • Ispravke softvera
 • Servisni paketi
 • Upravljački programi za hardver