Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista (KB950888)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili problem prilikom kojeg korisnici ne mogu da kreiraju više Rights Management Services klijentskih sesija po korisničkom kontekstu.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver