Servers

Ispravka za operativni sistem Windows Vista zasnovan na sistemima x64 (KB952664)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste rešili problem kada usluga Crimson prestane da reaguje kada se udaljena pretplata prekine u toku isporuke događaja klijentu.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver