Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista (KB933872)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku da biste razrešili problem sa kojim se susrećete jer se podrazumevana postavka za mrežni prolaz gubi kada probudite računar sa operativnim sistemom Windows Vista iz stanja spavanja.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver