Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 (KB933360)

Promena jezika:
Instaliranje ove ispravke omogućava vašem računaru da automatski podesi sat računara na ispravno vreme u 2007. godini zbog promenjenog zakona u vezi sa letnjim/zimskim računanjem vremena u mnogim državama.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver