Windows

Bezbednosna ispravka za Windows poštu za operativni sistem Windows Vista (KB951066)

Promena jezika:
Identifikovani su bezbednosni problemi koji mogu dozvoliti napadaču da ugrozi sistem na kojem su instalirani programi Microsoft Outlook Express ili Windows pošta i da čita podatke sa drugog Internet Explorer domena ili lokalnog računara.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver