Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista (KB945145)

Promena jezika:
Instalirajte ovu ispravku kako biste razrešili problem kada se prilikom svakog pristupa dokumentu na WebDAV lokaciji sa novog radnog prostora zahteva da korisnik unese Windows Live Passport akreditive.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver