Windows

Ispravka za operativni sistem Windows Vista za sisteme zasnovane na x64 (KB928089)

Promena jezika:
Ova ispravka razrešava problem u vezi sa performansama Filtera za phishing programa Internet Explorer kada posećujete Web stranice koje sadrže više okvira ili kada se navigacija kroz više okvira odigra brzo.

Popularna preuzimanja

Učitavanje rezultat, sačekajte...

Besplatne ispravke za računar

  • Bezbednosne zakrpe
  • Ispravke softvera
  • Servisni paketi
  • Upravljački programi za hardver